fbpx
Manglende indsigt eller uvidenhed?
DEBAT. Af Marlene Frandsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Venstre

I Folkebladet den 30. oktober kan man læse, at formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Torben Jensen (S) mener, at partierne i kommunalbestyrelsen er uenige i, at der skal være kædeansvar på de opgaver, som Glostrup Kommune udbyder.
Selv om Torben Jensen kun har siddet i Kommunalbestyrelsen i ni måneder, ligesom jeg selv, vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at en enig kommunalbestyrelse, altså også Socialdemokratiet den 11. september 2013 har besluttet at følge det regelsæt, som Københavns Kommune har vedtaget vedrørende, sociale og etiske hensyn ved indkøb, herunder anlægsarbejder. Disse arbejdsklausuler til sikring mod social dumping har også et afsnit om underleverandørers ansvar og overholdelse af ILO konventionen nr. 94. vedr. overenskomster.
Ovenstående er faktisk også nævnt på flere møder, hvor Torben Jensen og undertegnede selv har deltaget. Men vi har åbenbart talt for døve øre. Derudover undres jeg over, at det røde flertal i budget 2019 ikke har afsat midler til en ekstern kontrollant til at gennemgå kontrakterne, som kommunen indgår, ligesom man har i Aarhus, Aalborg, Roskilde og Hvidovre. Torben Jensen understreger heldigvis, at der ikke vil ske store revolutioner lige nu på hans område.
Det er jeg glad for, for det har faktisk kørt ret godt, imens Venstre og Dansk Folkeparti har haft formandsstolen i udvalget. Vi lytter nemlig, når vi får fortalt, at Kommunen allerede har de aftaler, som Torben Jensen efterspørger, og vi opfinder ikke luftkasteller for at få spalteplads og taletid i Folkebladet.

Svar
Af
Torben Jensen (S), formand Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Det er helt rigtigt, at Glostrup Kommune har vedtaget sociale klausuler, som virksomheder skal overholde, når de ønsker at deltage i en udbudsrunde ved for eksempel ombygningen af vores nye medborgerhus. Men i det øjeblik han hyrer en underentreprenør, er det ikke længere hans ansvar over for kommunen som bygherre. Socialdemokratiet ønskede kædeansvar, dengang de sociale klausuler blev vedtaget, men det ønskede Venstre ikke.
Ved et ægte kædeansvar forpligter entreprenøren sig til, at også hans underentreprenører overholder de regler, som er aftalt. Dette er også et ønske fra de entreprenører jeg og Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget har talt med. Virksomheder, som sætter en ære i at have ordentlige forhold og afgive et seriøst tilbud, ser ofte, at opgaven går til firmaer, som desværre ikke har samme moral. Når vi som kommune ønsker at bruge borgernes penge på nybyggeri, så har vi også en forpligtigelse til at sørge for, at pengene bliver brugt på anstændige firmaer, som både tager deres ansvar alvorligt med hensyn til lærlinge, og at de ansatte har opholdstilladelse osv. Koster det penge? Ja, der skal kontrolleres på byggepladserne, ligesom vi som kommune kontrollerer, at den private hjemmehjælp opfylder de kriterier, som vi har sat op for dem.
Nej, det er ikke på budgettet i 2019, fordi jeg ønsker at dette skal indføres ordentligt med en gennemarbejdet plan til budgettet i 2020. Manglende indsigt eller uvidende? Tværtimod så er jeg nysgerrig og åben for, hvad vores erhvervsliv ønsker og forventer af deres kommune. Det kan derimod undre mig, at Venstre ikke ønsker, at vi har et lokalt erhvervsliv, som kan byde på en opgave på et ordentligt og oplyst grundlag. I øvrigt undrer det mig også, at du ikke kender forskel på at tage et socialt ansvar og ordningen med kædeansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top