fbpx
Anvisningsretten til forhandling
HLA_0035.jpg
Opskrivningskriterier og fælles opskrivning er til debat, når borgmesteren i den kommende tid mødes med boligorganisationerne i Brøndby. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Borgmesteren skal mødes med boligorganisationerne i Brøndby. Kommunalbestyrelsen har givet ham mandat til at tale om ændrede opskrivningskriterier og én fælles opskrivning

Det, der er et stort politisk emne i den ene kommune, kan have langt mindre betydning i en anden kommune. Også selvom det er to nabokommuner.
Tag nu for eksempel almene boliger. Naturligvis diskuterer politikerne i Vallensbæk af og til almene boliger. Men antallet af almene boliger i Vallensbæk er så lille, at der går længe imellem, at emnet presser sig forrest i den lokalpolitiske debat.
Sådan er det ikke i Brøndby. Her befinder almene boliger sig helt i toppen på listen over vigtige politiske emner.
Af den simple grund, at to ud af tre borgere i Brøndby bor i almene boliger.
Så når politikerne i Brøndby diskuterer almene boliger, så diskuterer de ikke kun boliger, men også noget af det, der gør Brøndby til netop Brøndby.

Større ensartethed
Denne pointe blev tydelig, da kommunalbestyrelsen holdt møde den 10. oktober. Her skulle politikerne nemlig forholde sig til det forhandlingsmandat, Kent Max Magelund (S), borgmester, har i forhold til de årlige møder, han har med byens boligorganisationer.
I andre kommuner ville dette punkt hurtig have været overstået.
Men ikke i Brøndby. For her har det stor betydning, hvilket mandat borgmesteren går til møde med, når han holder møde med boligorganisationerne.
I det dokument, borgmesteren tager med til møderne med boligorganisationerne, kan man blandt andet læse, at man fra Brøndby Kommunes side mener, at:
”Der bør være en mere ensartet måde at håndtere den fleksible udlejning på, da der dels er tale om forskellig fortolkning af de enkelte kriterier men også om forskellig prioritering af de vedtagne kriterier. Forvaltningen finder derfor, at der er behov for større gennemsigtighed i de principper, der ligger til grund for den fleksible anvisning og foreslår, at der optages forhandlinger med boligselskaberne om, at der vedtages ét fælles sæt fleksible udlejningskriterier, som prioriteres enten i kvoter eller efter anciennitet.”

Seniorer nedprioriteres
Kent Max Magelund understregede under debatten, at der i første omgang er tale om et forhandlingsmandat. Det er således først efter de kommende møder med bolig­organisationerne, at de nye retningslinjer på området kan vedtages.
Samtidig mente Kent Max Magelund, at der bør omprioriteres blandt de enkelte grupper af boligsøgende:
– For eksempel bør antallet af boliger til personer i arbejde hæves med ti procent, så denne gruppe fremover udgør 30 procent. Som en konsekvens af dette, foreslår jeg, at andelen af boliger til boligsælgende pensionister reduceres med ti procent, så den fremover kommer til at udgøre ti procent.

Én indgang
Ifølge Kent Max Magelund er fordelingen blandt de forskellige kategorier dog ikke det eneste, der bør diskuteres på de kommende møder:
– Jeg vil foreslå, at spørgsmålet om fælles opskrivning bliver taget på de kommende møder med boligorganisationerne. Ideelt set bør man kunne skrive sig op samlet til alle organisationer og kun betale et gebyr.
Det endte med at 18 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer bakkede op om borgmesterens forhandlingsmandat. Steen Andersen fra Enhedslisten valgte at stemme blank. Ifølge ham har tilgangen til spørgsmålet om almene boliger nemlig et helt forkert afsæt:
– Det mest interessante i dette oplæg er ideen om én fælles opskrivning. Ellers er der tale om symptombehandling. Vi kan nemlig ikke komme uden om, at der mangler almene boliger. Derfor skal vi også stimulere, når der nu skal bygges, at der også bliver tænkt i almene boliger. Vi burde ved nye lokalplaner kræve 25 procent almene boliger.

Har råd
Venstre mente, at der stadig hersker stor uklarhed i forhold til fordelingen mellem de enkelte kiterier. Men Mette Engelbrecht kunne dog også få øje på positive aspekter i oplægget:
– Vi er enig i, at skilsmissefamilier skal prioriteres. En skilsmisse er hård for børnene, og dem skal vi passe på. Det passer således fint med, at vi gerne vil hjælpe børn og unge videre med deres uddannelse, derfor er dette punkt vigtigt.
Samtidig var Mette Engelbrecht enig i, at pensionister, der sælger deres villa, har andre muligheder end at flytte ind i en almen bolig:
– Borgere, der lige har solgt deres millionvilla, bør ikke prioriteres. De har råd til deres egen nye bolig og vi har via lokalplaner, der hjælper nye boliger på vej og i størrelser, der passer dem, hjulpet dem.

Ønsker udvalg
Dansk Folkeparti bakkede også op om borgmesterens forhandlingsmandat, men har i udgangspunktet et andet ønske, sagde Allan Runager:
– Vi ønsker et permanent boligudvalg. Fordi boligpolitikken er så vigtig for alle andre politikker.
Samtidig var Allan Run­ager ikke enig i, at pensionister, der har solgt deres bolig, ikke kan få brug for en almen bolig:
– Bare fordi man har egen bolig, betyder det ikke, at man ikke kan få brug for en almen bolig. Det er problematisk, når anciennitet er vigtig for boligorganisationerne, at det så ikke har betydning, at man har boet i Brøndby i for eksempel 60 år.
Også Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti mente, at pensionister kan få brug for en almen bolig:
– Vi skal ikke skære pensionisterne over en kam. Nogen har stor friværdi, mens andre har meget lidt.

Vigtig mangfoldighed
Said Mo El Idrissi fra De Radikale mente, at de kommende møder bør have fokus på mangfoldighed:
– Den ønskede mangfoldighed findes kun i Brøndby Strand og i Brøndby Nord. Andre steder er den mangelfuld.
Et synspunkt Michael Buch Barnes, der udover at være medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet også er formand for Brøndby Boligselskab:
– Op til kommunalvalget, kom boligorganisationerne med et udspil, hvor vi beskrev, hvad vi gerne vil. En af de ting, vi nævnte, var, at vi alle er interesserede i at have en bæredygtig beboersammensætning i alle boligområderne i Brøndby. Vi skriver for eksempel, at der skal ske en bedre fordeling af ressourcestærke og ressourcesvage beboere i de enkelte byområder og at kommunen og boligorganisationer øger brugen af fleksibel udlejning og anvisning, at kommunen ved nybygninger har fokus på blandede boformer.

Fakta
Det blev besluttet, at der skal holdes en evaluering undervejs i møderækken med bolig­organisationerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top