fbpx
Ældrecenter i Vesterled
DEBAT. Af Bente Ritter, på vegne af ældrepolitisk gruppe i Ældre Sagen

En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at det kommende ældrecenter skal placeres i Vesterled. Derfor inviteres kommunens borgere til at komme med idéer og forslag til planlægning af det valgte område.
Forinden har der været afholdt et borgermøde, hvor cirka 100 borgere deltog, skønsmæssigt deltog fem til seks lokalpolitikere.
Borgmesteren bød kort velkommen, hvorefter for­manden for Teknik- og Miljøudvalget overtog orienteringen om, hvorfor det nuværende ældrecenter Gildhøjhjemmet om en årrække skal placeres i Vesterled.
For de borgere der har fulgt med, var der ikke meget nyt.
Med hensyn til placeringen i Vesterled, undrer vi os over, om støj, tung trafik og forurening kan påvirke de kommende beboere. Tænk bare på den alvorlige trafikbelastning af Park Allé og Banemarksvej
Selv om plejecentret først er færdigt om nogle år, havde det klædt politikerne at udvise ydmyghed overfor specielt pårørende og den kommende udvidelse af personale, som skal arbejder døgnet rundt. Og hvad med beboerne i Vesterled i øvrigt? Busbetjeningen? Parkeringspladser.
Hvad syntes vi der manglede? Der har været talt meget om Sportsbyen Brøndby og hvilke områder, der kan komme i spil til udviklingen af denne. Et af de første områder, der kan komme i spil, er det areal, hvor ældrecentret Gildhøjhjemmet og den tilhørende meget brugte Møllesal ligger.
Hvad der ikke er nævnt, er Pensionisthuset Møllen og Brøndbyvester Mølle fra 1888. Hvad skal der ske med disse to populære steder i Brøndbyvester?
De mange seniorer, der benytter Møllesalen, Møllehuset og den Gamle Mølle, har svært ved at se sig placeret andet steds i Sportsbyen Brøndby.
Politikerne i Kommunalbestyrelsen går ind for miljøbevidshed og udviser stor interesse for grøn politik. Her er der endelig en mulighed for at vise, at det kan tages alvorligt m.h.t. forurening, støj, busbetjening og det at sikre grønne områder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top