fbpx
Advokater skal hjælpe i sag om omkonstituering
GLOSTRUP. Samarbejdsgruppen vedtog i onsdags at bruge i første omgang 50.000 kroner på et advokatsvar i sagen om omkonstituering. Ender sagen i retten, kan regningen ende på en halv million kroner

Onsdag aften blev der skrevet endnu en side i sagen om omkonstitueringen i Glostrup Kommune. Her blev det diskuteret, hvordan Glostrup Kommune skal reagere på den henvendelse fra Ankestyrelsen, som er kommet efter Venstre og Dansk Folkeparti har klaget over ændringen af styrelsesvedtægten og den efterfølgende omkonstituering.
Indstillingen fra forvaltningen var, at kommunen skulle indhente juridisk bistand fra et eksternt advokatfirma. Det skal sendes i udbud, men vil formentlig komme til at koste omkring 50.000 kroner.
Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) stemte for at købe den eksterne hjælp, mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.
De mente, at kommunens egne jurister må kunne klare opgaven.

Enestående sag
Glostrup Kommune har en konto til ekstern juridisk bistand, som de bruger i tilfælde, hvor kommunens egne jurister ikke kan løfte en opgave.
På den konto står der i øjeblikket en halv million kroner. Dem mener Lisa Ward, det vil være naturligt at bruge nogle af i denne sag.
– Det er naturligt, at Glostrup Kommune får hjælp til at besvare henvendelsen fra Ankestyrelsen, siger hun.
Hun mener desuden, at det er nødvendigt at få ekstern hjælp, da klagen kommer fra borgmesteren, der er øverste chef i kommunen.
– Glostrup Kommunes borgmester har valgte at klage til Ankestyrelsen sammen med resten af Venstre og resten af DF. Det er enestående, at en borgmester klager over sin egen kommune. Særligt fordi kommunalbestyrelsen har fået en klar og entydig vurdering fra KL af ændringerne i styrelsesvedtægten, siger hun.
Ifølge Marlene Frandsen (V) har det ingen betydning, at det lige er borgmesterens parti, der har valgt at klage.
– Det er ikke væsentligt, om det er borgmesteren, der gør det. Det væsenlige er, at der er et flertal, der undertrykker et mindretal. John er medlem af Venstre, og det er Venstre som parti samt Dansk Folkeparti, der har klaget til Ankestyrelsen, sagde hun.

Kan ende med retssag
Som Folkebladet beskrev for to uger siden, er det en meget udførlig klage, som et advokatfirma har skrevet på vegne af Venstre og Dansk Folkeparti. Det har forvaltningen også bemærket i sagsfremstillingen. Det er derfor, de anbefaler en ekstern advokat.
– Administrationen har set nærmere på henvendelsen fra Ankestyrelsen og vurderer, at det er hensigtsmæssigt at tilknytte ekstern advokatbistand i forhold til udarbejdelse af den efterspurgte udtalelse til Ankestyrelsen. Baggrunden er, at udformningen af klagen med dertilhørende bilag er af en sådan karakter, at den med få ændringer vil kunne danne grundlag for en stævning, skriver de og fortsætter senere:
– Med risiko for at sagen kan ende i en retssag, vil det være hensigtsmæssigt allerede nu i forbindelse med udarbejdelse af udtalelsen at inddrage ekstern advokatbistand fra starten af frem for at afvente til et senere tidspunkt. Det vil være en fordel, hvis udtalelsen til Ankestyrelsen foreligger i en form, så den ligeledes vil kunne anvendes som procesdokument ved en eventuel efterfølgende retssag, skriver de.
De skriver dog også, at de ikke ved, om sagen vil ende i en retssag.
Ifølge Leif Meyer Olsen (V) er risikoen for en retssag ikke nok til, at kommunen skal bruge penge på en ekstern advokat.
– Når sagen er på dagsordenen i dag, så argumenterer man med, at det kunne være, den dannede grundlag for en stævning. Glostrup Kommuner har allerede en gang brugt skatteborgernes penge ved at købe en dyr konsulentrapport, der indgår i sagen. Nu vil flertallet bruge flere advokatomkostninger på at svare på en klage, der er sendt af mindretallet. Efter vores opfattelse er der tale om, at flertallet af politikere og forvaltningen træffer en uetisk beslutning, der ikke harmonerer med god forvaltningsskik. En myndighed bør i overensstemmelse med god forvaltningsskik udøve sin virksomhed sådan, at den styrker offentlighedens tillid til forvaltningen, sagde han.

Sagen kort
I august besluttede Samarbejdsgruppen på to kommunalbestyrelsesmøder at lave en ny styrelsesvedtægt for Glostrup Kommune. Som begrundelse var blandt andet yderligere fokus på byudvikling og snitfladeproblemer mellem to udvalg. Ændringen gav anledning til så store ændringer i udvalgsstrukturen, at det var nødvendigt at udpege nye medlemmer til alle de stående udvalg. Dermed fik Samarbejdsgruppen flertal i alle udvalg og kunne sætte sig på alle udvalgsformandsposter.
Venstre og Dansk Folkeparti mener, at det primære formål med ændringen af styrelsesvedtægten var at få udvalgsformandsposter, hvilket vil være ulovligt. De har klaget over beslutningen til Ankestyrelsen, som derfor har bedt Glostrup Kommune om en udtalelse i sagen, inden de træffer en afgørelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top