fbpx
Vesterledparken nedlægges?
DEBAT. Brøndby Kommunalbestyrelse er tæt på en endelig beslutning om at nedlægge Vesterledparken, et grønt område i et parcelhuskvarter i Brøndbyvester med knap 600 parceller. Brøndby Kommune skal bruge området til et nyt Ældrecenter til erstatning for Gilhøjhjemmet. Gilhøjhjemmet kan tilsyneladende ikke renoveres, men måske mest fordi grunden skal bruges til en Sportsby. Det er altså […]

Brøndby Kommunalbestyrelse er tæt på en endelig beslutning om at nedlægge Vesterledparken, et grønt område i et parcelhuskvarter i Brøndbyvester med knap 600 parceller.
Brøndby Kommune skal bruge området til et nyt Ældrecenter til erstatning for Gilhøjhjemmet. Gilhøjhjemmet kan tilsyneladende ikke renoveres, men måske mest fordi grunden skal bruges til en Sportsby.
Det er altså vigtigere for kommunalbestyrelsen at bygge huse til sport end at sikre sine borgere områder, hvor de kan bevæge sig, få frisk luft og være sammen?
Vesterledparken er et grønt åndehul mellem fabriksbygninger, trafikerede veje og private boliger. Et område hvor børnene kan muntre sig, lege og spille bold. Et område hvor de unge kan mødes og hænge ud uden at genere naboer. Et område hvor de voksne kan lufte hund og mødes til arrangementer. Et område hvor den lokale fodboldklub har deres ugentlige træningsaften.
Kort sagt et område som bidrager til Brøndby kommunes borgeres mentale og fysiske sundhed.
Med lidt galgenhumor kan man hævde, at Brøndby kommune gerne vil fremme usundheden, så vi tidligere i vores liv får brug for at komme på Ældrecenter?
Som bestyrelse for Vesterled Grundejerforening ser vi med stor bekymring på den udvikling, der er i gang i området. Nedlæggelse af Vesterledparken, tæt bebyggelse på Banemarksvej og en stor stationsforplads til letbanen.
For bestyrelsen er det af overordentlig stor vigtighed, at her i området er rekreative grønne områder med plads til sundhedsfremmende aktiviteter.
Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at Brøndby kommunalbestyrelse finder et andet sted at bygge et nyt ældrecenter og lader os beholde Vesterledparken som en lille grøn oase.

Svar: Vi har brug for et nyt ældrecenter
Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget og Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget
Gildhøjhjemmet er kommunens ældste ældrecenter. Første del er bygget i 1957 og er ikke tidssvarende. Vi har desuden brug for flere plejehjemspladser. Derfor er et nyt ældrecenter på den politiske dagsorden.
De potentielle løsninger til placering har været drøftet og analyseret. En indtil videre enig kommunalbestyrelse peger på, at løsningen vil være at placere det nye ældrecenter på kommunens grønne område i Vesterled.
Vi er overbevist om, at det nye byggeri vil kunne placeres flot i området. Det kan gøres på en måde, så der stadig vil være grønne oaser til såvel borgerne fra Vesterled som vores ældre borgere i det nye ældrecenter. Nogle af dem vil temmelig sikkert komme fra netop Vesterled.
Vi kan godt forstå at Vesterled Grundejerforening gerne vil bevare kommunens grønne område i Vesterled. Alle vil formentlig gerne have at vi har gode faciliteter i Brøndby, i dette tilfælde et nyt ældrecenter, men ikke lige så det generer dem. Villakvarteret Vesterled er et område med rigtig meget grønt. Det er i høj grad placeret i de store haver som hver enkelt husejer har, men også i form af brede alleer og en lille park midt i området. Der er med andre ord ikke tale om, at Vesterled kun har kommunens grønne område.
Gildhøjhjemmets nuværende grund skal bruges som en del af kommunens Sportsby. Sportsbyen er en mulighed for fremtidig udvikling i Brøndby, som kan give os flere arbejdspladser, omsætning og aktivitet. Den bygger videre på vores nuværende styrkeposition i sportens verden og er derfor en oplagt mulighed for at sikre Brøndbys fremtid. Netop sammenhængen med Brøndby Hallen, Idrættens Hus og Brøndby Stadion giver en synergieffekt, som det vil være rigtig dumt ikke at bygge videre på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top