fbpx
Venstre: De ældre skal tilbydes et bad hver dag
GLOSTRUP. Venstres budgetforslag indeholder ret til et bad hver dag til kommunens ældre og et nyt genoptræningscenter ved siden af fritidscenteret til 32 millioner kroner. Derudover er det nødvendigt med en genopretning af kommunens økonomi, som skal starte i 2020 og slutte i 2022 med besparelser for 20 millioner kroner

Torsdag kom Venstre i Glostrup med sit forslag til kommunens budget for 2019 og overslag på, hvad der skal ske i de følgende år med i alt 76 punkter.
Den største nye driftsudgift i Venstres egne forslag er et forslag om at give alle ældre, der i dag er visiteret til at få hjælp til at komme i bad derhjemme, ret til et bad hver dag. I dag er det en vurdering, når borgerne bliver visiteret til hjælp, hvor ofte de har brug for at komme i bad. Borgerne har dog som minimum ret til et bad om ugen. Venstre forventer, at det koster 2,5 millioner kroner om året, hvilket de baserer på et notat fra forvaltningen. Der er 218 borgere, der får mulighed for det daglige bad, det er dog ikke kommunens forventning, at alle siger ja til tilbuddet. De håber også at kunne give tilbuddet til de ældre på ældrecentrene.
– Målet er, at alle skal have tilbuddet. Vi må forsøge os lidt frem og se, hvor langt pengene rækker. Hvis det bliver vedtaget, må vi finde en model for, hvordan vi indfaser det, siger borgmester John Engelhardt.
Venstre har givet det overskriften værdighed for ældre.
– Det at bestemme over ens egen hygiejne bør være en velfærdsrettighed, siger John Engelhardt.
Samme forslag er blevet stillet af et flertal i Rødovre, og borgmesteren ligger ikke skjul på, at det er der, inspirationen kommer fra.
– Jeg kan godt ærgre mig over, at jeg ikke har stillet forslaget tidligere. Rødovre stillede forslaget, og så tænkte jeg, ja, selvfølgelig. På nogle områder, som med 22 elever i klasserne, er vi first-movers, på andre områder bliver vi inspireret, siger han.

Reduktion af udgifter
Som Folkebladet tidligere har beskrevet, vil der i Samarbejdsgruppens budgetforslag over de kommende år være underskud i Glostrup Kommune. De seneste år har der været store overskud, fordi Pandora har efterbetalt nogle erhvervsskatter. Det stopper nu. I Venstres budgetforslag er der også underskud de næste tre år.
– Venstre er enige i, at kassebeholdningen er for stor i forhold til vores egne fastsatte målsætninger, men hvis ikke kommunekassen skal gå i minus om få år eller skatten sættes væsentligt op, så skal der ses på den kroniske ubalance, skriver Venstre i budgetforslaget.
I næste års budget er der ikke lagt besparelser ind. Det er der til gengæld i overslagsårene. Budgettet for 2019 indeholder nemlig også en oversigt over, hvor der skal bruges og spares penge i årene 2020 til 2022. Det er ikke vedtaget på samme niveau, som budgettet for 2019, men bliver brugt som udgangspunkt, når der skal forhandles budget.
I 2020 vil Venstre spare fem millioner på driften, i 2021 15 millioner kroner på driften og i 2022 og frem 20 millioner kroner på driften.
– Disse reduktioner skal findes som konsekvens af for eksempel nye kommunale samarbejder, øget konkurrenceudsættelse, nye interne strukturer og teknologiske landvindinger, skriver Venstre i budgetforslaget.
– Det er ude i 2022 den store besparelse ligger. Vi har før lavet planer, hvor vi har rettet op på tingene over en årrække, det var beløb i samme størrelsesorden. Det er ikke nemt, men det er nødvendigt. Hvis vi ikke gør noget, er der kronisk ubalance mellem indtægter og udgifter. Det kan man ikke gøre ansvarligt, siger borgmesteren.
Han forventer, at besparelserne vil komme til at påvirke borgerne, men kan endnu ikke sige hvordan.
– Det kan jeg ikke forestille mig andet, end at de vil. Jeg håber, vi kan finde løsninger, hvor det samtidig giver fordele for borgerne, som for eksempel da vi slog tre hjemmeplejedistrikter sammen til et. Det er ikke vores plan at det skal være rene nedskæringer. Vi har tidligere sænket administrationsomkostninger, det har ikke haft borgernære konsekvenser. Jeg må forvente, at digitalisering er kommet for at blive, det skal vi udnytte. Vi skal også se på, om der er arbejdsopgaver, der er overflødige på grund af afbureaukratisering, eller arbejdsopgaver, der kan udføres på en anden måde, siger han.

Ny genoptræning
I øjeblikket ligger genoptræningen i Glostrup Kommune på Dommervangen. Der er enighed om, at det vil være fordelagtigt at flytte det tættere på svømmehallen med varmtvandsbassinet, så de to ting kan spille sammen. Det vil også frigøre genoptræningens lokaler til hjemmeplejen, der i øjeblikket ligger i lejede pavilloner på Dommervangen.
Samarbejdsgruppen har lagt en plan, hvor de vil flytte musikskolen og mødelokaler fra Fritidscenteret til det tidligere Ungdomscenter, og så ombygge en del af fritidscenteret til genoptræning. Venstre mener, at man i stedet skal nedrive ungdomscenteret og bygge en helt ny bygning ved siden af Fritidscenteret til genoptræningen.
Ungdomscenteret fylder i dag 1500 kvadratmeter. Venstre mener, der kan bygges en bygning på grunden på 3750 kvadratmeter. De forventer, at kommunen kan sælge byggeretten for 4.000 kroner per kvadratmeter. De forventer altså at få 15 millioner for grunden.
– Vi har hele tiden ment, at den bygning ikke er tidssvarende, og det bliver den heller ikke, selvom man renoverer den for 15 millioner kroner. I forbindelse med, at man kigger på hele Rådhusparken, kan man bygge noget andet i stedet for. Der skal ikke være højhuse i området, højest fire til fem etager, siger borgmesteren.
Han er ikke bange for, at en 2,5 gange så stor bygning vil skæmme.
– Det kommer det ikke til. Det bliver ikke det samme byggefelt. Om det lige bliver det ene eller andet antal kvadratmeter, det finder vi ud af senere. Under alle omstændigheder er den samlede økonomi i vores projekt bedre end i flertallets, siger han.
Ved Fritidscenteret skal der i 2020 og 2021 bygges en ny bygning for i alt 32 millioner kroner. For det forventer John Engelhardt at få en bygning på cirka 2.000 kvadratmeter. I dag har genoptræningen cirka 1000 kvadratmeter.
– Vi har taget udgangspunkt i, hvad kvadratmeterprisen er for lignende projekter. Den ligger omkring 16.000. Det er ikke alle lokaler, de skal have, der er lige besværlige at bygge. Om det ender med at koste 30 eller 34 millioner er svært at sige på nuværende tidspunkt, siger John Engelhardt.

FAKTA
Forslagenes oprindelse

Venstres budgetforslag indeholder i alt 76 punkter. I budgetlægningen kommer forvaltningen altid med en masse forslag til både nye udgifter og besparelser. Af disse har Venstre sagt ja til 42, heraf er de 41 ting, som Samarbejdsgruppen også har sagt ja til.

Samarbejdsgruppen er kommet med 55 forslag, af dem har Venstre sagt ja til de 24. Alt i alt er der altså 65 punkter, hvor mindst 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige.

Venstre har ikke taget stilling til de forslag, som Dansk Folkeparti har fremsat.

Derudover er Venstre kommet med ti egne forslag

FAKTA
Vedtagelse

Der er kommunalbestyrelsesmøde onsdag klokken 18 i Glostrup, hvor det er forventningen, at budgettet bliver endeligt vedtaget. Følg med efterfølgende på Folkebladets Facebook-side.

Der er fremlagt tre forslag. Dansk Folkeparti med to medlemmer har fremlagt et forslag, Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) med i alt 11 medlemmer har fremlagt et forslag, og Venstre med seks medlemmer har her fremlagt et forslag. Hermed har alle partier fremlagt deres forslag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top