fbpx
Utroværdig klimaplan
DEBAT. Brøndby Kommune har sendt en klimaplan for regn og hav i offentlig høring. Meget flot plan med fine ord som beskyttelse af kommunens værdier, benytte miljømæssige og økonomiske bæredygtige løsninger osv. Skåltalen fortsætter naturligvis med ord som: Vi skal beskytte Brøndbys værdier, Vi skal sikre kvalitet i bylivet og vi skal skabe synergier. Vi kunne […]

Brøndby Kommune har sendt en klimaplan for regn og hav i offentlig høring. Meget flot plan med fine ord som beskyttelse af kommunens værdier, benytte miljømæssige og økonomiske bæredygtige løsninger osv.
Skåltalen fortsætter naturligvis med ord som: Vi skal beskytte Brøndbys værdier, Vi skal sikre kvalitet i bylivet og vi skal skabe synergier.
Vi kunne blive ved og ja, hvem kan være uenige i alt dette?
Kommunalbestyrelsen er tilsyneladende uenig. Desværre.
Alle projekter vi ser fra Brøndby Kommune er tæt/højt byggeri, hvor Brøndbys grønne værdier forsvinder.
Vi kan nævne høje bebyggelsesprocenter i Kirkebjerg/Banemarksvej, total befæstning af Ring 3 i forbindelse med Letbanen og nedlæggelse af Vesterledparken, for at skaffe plads til en sportsby, hvor der i dag er ældrecenter.
En nedlæggelse af Vesterledparken, som er det eneste større lokale grønne område i Vesterled/Ragnesminde-området, kan kun betragtes som, at kommunen ødelægger Brøndbys værdier for borgerne, og at kvalitet i bylivet fjernes, og synergi er her ingen af. Det stik modsatte af de fine ord i skåltalen Klimaplan for regn og hav.
For alle kommunens planer gælder desværre i dag: Tæt og høj bebyggelse. Ingen plads til grønne områder, der kan håndtere regnvand. Ingen kvalitet i bylivet for de borgere, som bor i Brøndby, og dermed ingen sikring af de grønne værdier i kommunen.
Kommunens igangværende ambitionsniveau og planer vil naturligvis blandt andet øge presset på kloakkerne, med stor risiko for oversvømmelser til følge. Og da der snart ikke er ét eneste grønt areal til magasinering, vil regnvand fra skybrud naturligvis finde vej til …?
Så kan det godt være, at der er et grønt tag på en enkelt kommunal ejendom, eller et regnbed i en boligforening, men det samlede billede viser en kommunal kærlighed til beton og asfalt, og intet grønt eller blåt til kommunens borgere.

Svar

Af Kent Max Magelund (S), borgmester

Jeg er ked af, hvis du opfatter planen som utroværdig. Jeg oplever, vi har været meget ærlige og konkrete i den handlingsplan, som vi har udarbejdet. Her har vi gjort rede for hvilke projekter, vi vil gå i gang med inden for den næste årrække.
I handlingsplanen indgår både Letbanen og byudvikling af Kirkebjerg. Som du vil kunne se af vores nye forslag til helhedsplan for Kirkebjerg er klimatilpasning en markant spiller i udtrykket af området, det bliver ganske enkelt en del af byrummene. Vi har endda nedjusteret bebyggelsesprocenten, så den ikke er lige så høj som tidligere planlagt.
I projektet med letbanen er det vigtigt for os, her i Brøndby, at vi dels får forbedret klimasikringen af Sdr. Ringvej og dels sikrer synergi med den øvrige klimatilpasning af naboområderne til letbanen. Det er vi og Hofor enige om skal udføres, når Letbanen anlægges.
Jeg kan godt forstå, at I er bekymrede for, hvad der skal ske, når vi påtænker at bygge et ældrecenter på et område, der i dag er en lille park i Vesterled. Det er vi meget opmærksomme på i vores planlægning. Vi ser derfor på, hvordan vi samtidig kan gøre området så åbent og grønt som muligt. Samtidig er vi også i dialog med Hofor om at finde en god klimatilpasningsløsning, der på længere sigt kan skabe synergi med de bassiner, der ligger i området i dag.
I Kommunalbestyrelsen har vi stor fokus på at bevare og udvikle Brøndbys grønne identitet. Det er også et emne, som vi arbejder med i vores kommende boligpolitik, som vi snart drøfter i Kommunalbestyrelsen. Jeg mener, at vi i Brøndby er en grøn kommune. Vi har både større sammenhængende friluftsområder og mindre, grønne arealer i boligområderne. Det har stor betydning for vores trivsel, sundhed og livskvalitet. Det ønsker vi i Kommunalbestyrelsen at fastholde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top