fbpx
Stormøde satte fokus på trafikstøj
HLA_5764.jpg
Mandag var der stormøde om trafikstøj på Vestegnen. Der var enighed om, at der skal gøre noget ved problemet nu. Foto: Heiner Lützen Ank
HELE OMRÅDET. Mandag den 1. oktober var borgere, politikere og fagfolk samlet i Albertslund for at sætte fokus på støjudfordringerne på Vestegnen. Det kom der minimum et ministerbrev og et ønske om øget opmærksomhed ud af

Har man interesse for kampen mod trafikstøj på Vestegnen, så var lokalerne hos Gate 21, et non-profit partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder på at skabe grøn omstilling og vækst, stedet man skulle være mandag den 1. oktober.
Her satte over 250 borgere, politikere, forskere og fagfolk nemlig hinanden stævne i et fælles ønske om at øge fokus på problemet. Men de mange deltagere ønskede også at komme med forslag til, hvordan man politisk og i praksis løser problemerne.
En af oplægsholderne var Allan Jensen, afdelingsleder for akustik og støj hos Rambøll. Ifølge Allan Jensen har trafikstøj den konsekvens, at flere benytter sundhedsvæsenet og at flere dør tidligere end forventet. Hertil kommer, at trafikstøj skaber reduceret livskvalitet, ligesom trafikstøj reducerer støjbelastede boligers værdi med op til 20 procent.
Med andre ord så er sagens kerne, at der eksisterer problemer med trafikstøj. Men, tilføjede Allan Jensen i samme omgang, der er findes også forskellige konkrete tiltag, der kan løse, eller i hvert fald mindske, problemet.
Nogle af de løsninger, Allan Jensen pegede på, at støjreducerende vejbelægninger, sænkning af fartgrænsen og brugen af støjskærme og støjvolde.

Statens ansvar
Også Kirstine Hjorth Lorenzen, programleder hos Gate 21 var blandt oplægsholderne.
I sit oplæg pegede hun dels på konkrete løsninger, for eksempel støjvolde og støjskærme, og dels på den overordnede tilgang til problemet, altså at politikere på såvel lokalt som nationalt plan må tage ansvar og lederskab.
Og faktisk var der på mødet flere politikere, der gerne tog lederskab og ansvar. Både på egne vegne og ved at pege på andre politikere, der bør forholde sig til problemet.
En af dem var Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby. Han bød velkommen til mødet og kunne fortælle, at han på vegne af fem Vestegnsborgmestre har skrevet et brev til trafikministeren. I brevet hedder det blandt andet:
”Vi opfordrer til, at der afsættes en halv milliard årligt de næste år til bekæmpelse af den massive trafikstøj fra den statslige infrastruktur i Hovedstadsområdet – og i særdeleshed på Vestegnen, hvor kommunerne i dag er plaget af flere motorveje, hvis støj påvirker mange menneskers sundhed og trivsel.”
Der skal ifølge borgmestrene altså afsættes en betragtelig sum statslige penge til at gøre noget ved problemet.
En pointe Kent Max Magelund gentager, da Folkebladet fanger ham i en pause.
– Da det er støj fra statslige veje, må det også være staten, der tager ansvar i forhold til problemet. Noget jeg har sagt så sent som i dag til trafikministeren. Men han svarede, om der ikke var noget, kommunerne selv kunne gøre. Men det er altså ikke vores opgave, og et støjværn koster så meget, at hvis vi skulle stille det op, ville det tage vores anlægsramme de næste fire-fem år. Og det næste problem er så, at vi heller ikke kan gøre noget ved anlægsrammen. Derfor har vi skrevet et brev til ministeren og håber, at vi får mulighed for at forklare ham, hvad problemet er, og at der altså bør afsættes en halv mia. kr. til at gøre noget ved problemet.
At støjen er et reelt problem, både for den enkelte og for samfundet, er Kent Max Magelund slet ikke i tvivl om.
– Det er især motorvejsstøjen, der er et problem, og da vi her på Vestegnen er omgivet af tre motorveje, påvirker det mange mennesker i forhold til livskvaliteten. Det er også et problem, når vi skal i gang med anlægsprojekter, for så snart vi skal lave udendørsarealer, så er det fuldstændig umuligt. For eksempel havde vi i Brøndby lavet et projekt med seks eksklusive boliger, men støjen var så høj, at vi var nødt til at opgive projektet.

Husk sundheden
Kent Max Magelunds borgmesterkollega i Vallensbæk, Henrik Rasmussen (K), har også skrevet under på brevet til trafikministeren. Og var også med til trafikmødet hos Gate 21. En vigtig brik i kampen mod trafikstøj, er nemlig, siger Henrik Rasmussen, at der bliver skabet en bred alliance, så der kan komme fokus på problemet.
– Det er godt, at Gate 21 sammen med Vestegnskommunerne tager initiativ til det her møde. Vi har hele tiden ønsket at sætte fokus på, at man ikke glemmer støjen.
Også Henrik Rasmussen har svært ved at forstå, at penge til støjbekæmpelse ikke automatisk følger med, når der laves store infrastrukturelle projekter.
– Det er mærkeligt, når man for eksempel laver et stort Ringstedbane-projekt, hvor man argumenterer for, at det skal gå seks minutter hurtigere til hovedstaden, at man så ikke tænker på alle dem, der bor ved siden af sådan en bane, hvilke konsekvenser det har for dem. Der burde man have sat penge af til at lave en støjafskærmning.
Og der skal gøres noget. For bliver der ikke sat ind over for trafikstøjen kan det få alvorlige konsekvenser, siger Henrik Rasmussen.
– En vigtig pointe ved dagens møde er, at trafikstøj har sundhedsmæssige konsekvenser. Når man kan se, at det kræver liv, det her, så skal man tage det alvorligt.

Vigtigt med pres
Det var ikke kun lokale politikere, der deltog i mødet. Også flere folketingspolitikere var med. En af dem var Morten Bødskov fra Socialdemokratiet. Han har sammen med flere folketingspolitikere valgt i Hovedstadsområdet dannet netværket Vestegnens Trafikforum. Et netværk, der på tværs af partiskel kæmper for at løfte trafikdebatten ind på Christiansborg. På denne baggrund mener Morten Bødskov også, at mødet havde stor betydning.
– Trafikstøjen er et kæmpe problem på Vestegnen. Mødet bekræftede, at der er stor vilje mellem borgere, foreninger og politikere til at styrke samarbejdet og kæmpe Vestegnens sag. Det er her hos os, problemerne er størst. Derfor er der også hos os pengene skal bruges.
Derfor ser Morten Bødskov også positivt på det brev, de fem Vestegnsborgmestre har sendt til trafikministeren.
– Jeg og borgmestrene har et tæt samarbejde, og deres pres på Christiansborg har hjulpet. Hver gang der er en lejlighed, opfordrer jeg dem til at møde op i folketingsudvalgene. Samtidig vil vi i Vestegnens Trafikforum tage brevet med til vores respektive transportordfører for også her at gøre opmærksom på problemerne.
Morten Bødskov var ikke den eneste folketingspolitiker, der deltog i mødet. Det samme gjorde Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti.
– Der er ingen tvivl om, at det væsentligste faktisk er, at der er så mange borgere, der føler sig ramt, og hvor meget netop Vestegnen er ramt i forhold til andre områder også i hovedstadsregionen. Vi må lægge os i selen for at få fyldt støjpuljen op igen og så må det altså gå til nogle af de områder, der er hårdest ramt. Dertil synes jeg også at man fra lokal side skal have mulighed for at være medbestemmende for hvilken type løsning man ønsker.
Kenneth Kristensen Berth, der også er medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk, er ganske vist ikke en del af Vestegnens Trafikforum. Men vil som folketingsmedlem valgt på Vestegnen stadig sætte fokus på emnet.
– I virkeligheden er borgernes protest det vigtigste. Det bliver hørt på Christiansborg, og det kan rykke noget. Vi skal også være bedre til at trække på samme hammel, de af os der er valgt i Hovedstadsområdet. Det er årsagen til, at jyderne har fået så meget, at de har kunnet holde sammen.

Mangel på respekt
Uanset hvem man spurgte af de lokale politikere, var der ingen tvivl om, hvad grundproblemet er. Således var Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk, klar i sin kritik, da Folkebladet bad ham pege på problemets kerne.
– I virkeligheden er det ikke en masse nye målemetoder, der er brug for. Det, der er brug for er, at støjgrænserne overholdes af staten. Det kan ikke være rigtigt at private firmaer skal overholde regler, mens staten er ligeglade. Så støjgrænserne skal overholdes og derfor er det nødvendigt, at der afsættes en årlig pulje til støjbekæmpelse og det er ikke kun 25-30 mio. årligt. Der skal meget mere til, Vestegnens borgmestre har foreslået 500 mio. og det er en god start.
I det hele taget er der, mener Jan Høgskilde, en tendens til, at Vestegenen bliver overset.
– Indtil nu, har Vestegnen, herunder Vallensbæk, ikke mødt megen lydhørhed for ønsker og krav til støjafskærmning. Der er givet alle mulige undskyldninger for ikke at skærme af. Mens man med de sidste midler delte ud til steder i provinsen, der sikkert også har støj, men ikke ligger på Vestegnens niveau for gener. Det synes som om, at man kun hører på os, når man er på besøg, men at folketingspolitikere har glemt alt om støjen på Vestegnen, når man er tilbage i egne rammer. Det er ærlig talt mangel på respekt for de mange, mange mennesker der bebor kommunerne vest for København.
Et synspunkt går igen hos Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.
– Det vigtigste er pengene. At Folketinget påtager sig ansvaret for at dæmpe støjen fra statens mange store veje og jernbaner og afsætter midler dertil.
Men selvom staten altså forsøger at undgå at tage ansvar i forhold til de statslige veje, så kan kommunerne, mener Vagn Kjær-Hansen, dog også selv gøre noget i forhold til de statslige veje.
– I Brøndby Kommune er vi i gang med at dæmpe støjen fra vores lokale veje. Vi har lagt støjdæmpende asfalt på for eksempel Park Allé, og jeg har fået henvendelser fra borgere, som har lagt mærke til, at det virker. Vi kommer til at tale om hastighedsnedsættelser i vores trafikhandlingsplan og støjhandlingsplan. Og vi tænker støjreduktion ind i byplanlægningen i for eksempel Kirkebjerg.
Heller ikke Søren Wiborg, socialdemokratisk viceborgmester i Vallensbæk, er imponeret over den politiske vilje på Christiansborg.
– Der er mangler sådan set ikke lovgivning på området, men problemet er derimod modstridende politiske interesser på Christiansborg.
Og disse modstridende interesser spærrer ifølge Søren Wiborg for politisk handling.
– Den letteste løsning vil være at nedsætte hastigheden på statens veje i nattetimerne i de tætbebyggede boligområder i hovedstaden. Det strider imidlertid mod borgerlig ideologi. Det kan så undre, at man i en millionby som Berlin har taget den løsning til sig.

FAKTA
På Gate 21s hjemmeside kan man læse mere om mødet, ligesom man kan se flere af oplægsholdernes slides.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top