fbpx
Støj
DEBAT. Af Torben Kragh, Amalieparken 24, Vallensbæk

Der har den seneste tid været fokus på støj fra ikke mindst trafikken. Vestegnsborgmestrene har rettet en fælles henvendelse til Transportministeriet med ønske om større statslige bidrag til støjbekæmpelse omkring motorvejene og den ny jernbane. Et fuldt berettiget krav. Det er staten, der bygger, så man kan komme hurtigere til og fra København. Derfor skal staten naturligvis også begrænse de gener, projekterne medfører.
Borgmester Henrik Rasmussen gav på stormødet om støj i begyndelsen af oktober netop udtryk for, at det er mærkeligt, at der ikke følger støjbekæmpelse med, når staten anlægger sådanne store infrastrukturprojekter. Helt enig. Og at man skal tage borgernes støjproblemer alvorligt. Helt enig.
Men det lugter slemt af hykleri, når selv samme borgmester ifølge Folkebladet argumenterer for at bygge 18 etagers højhuse ganske få meter fra Køge Bugt Motorvejen. Beboerne vil komme til at leve i et støjhelvede og vil i hvert fald ikke kunne åbne en altandør uden støj, der langt overstiger de støjgrænser, som WHO endda mener er for høje, hvis de skal beskytte mod sundhedsfarer. Borgmesteren argumenterer for, at husene kan virke som støjskærm (vel underforstået for os, der bor lidt længere væk). Hvis borgmesterens kamp for statslig støtte til støjreduktion for eksisterende bebyggelse, og hans kamp for borgernes sundhed, skal tages alvorligt, kræver det, at han ikke igangsætter byggeri af hundredvis af nye boliger, som bliver nærmeste nabo til en af landets mest trafikerede motorveje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top