fbpx
Sådan skete magtændringen
Debatten om lovligheden af ændringerne af styrelses­vedtægten startede allerede på kommunalbestyrelsens møder i august

På to møder i kommunalbestyrelsen i august blev den såkaldte styrelsesvedtægt for Glostrup Kommune ændret. Styrelsesvedtægter bestemmer blandt andet hvilke udvalg, der skal være, og hvilke opgaver de skal have. Et udvalg blev nedlagt og der blev oprettet to nye. Nogle af de øvrige udvalg fik ændret antallet af medlemmer. Når der bliver lavet så store ændringer i udvalgsstrukturen, er det normalt, at der sker en omkonstituering. Et enkelt medlem af kommunalbestyrelsen kan kræve en omkonstituering, hvilket Robert Sørensen (EL) valgte at gøre. Før omkonstitueringen havde Venstre en ud­-
valgsformandspost, nemlig Piet Papageorge, der var formand for Børne-
og Skoleudvalget. Dansk
Folkeparti havde to udvalgsformandsposter, nemlig Flemming Ørhem, der var formand for Miljø- og Teknikudvalget og Pia Dahlin, der var formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. Når der bliver lavet en omkonstituering, får grupperne i kommunalbestyrelsen udvalgsposter efter deres størrelse. Da Samarbejdsgruppen har 11 medlemmer af kommunalbestyrelsen mens Venstre og Dansk Folkeparti kun har otte, kunne Samarbejdsgruppen få flertal i alle udvalg med enten fire mod tre eller tre mod to. Dermed kunne Samarbejdsgruppens medlemmer sætte sig på alle seks udvalgsformandsposter, mens Venstre og Dansk Folkeparti ikke fik nogen.
På møderne var der stor debat om forslaget. Venstre og Dansk Folkeparti mente, at det primære formål med ændringen var at opnå formandsposterne. Samarbejdsgruppen fastholdt, at formålet var at få oprettet et udvalg, der tog sig af byudviklingen og at komme nogle snitfladeproblemer mellem Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til livs.

Læs mere
Læs hele Folkebladets dækning på Folkebladet.dk
• Artiklen ”Samarbejdsgruppen tog imod hårde anklager” beskriver mødet den 15. august.
• Artiklen ”Mange spørgsmål og få svar” beskriver mødet den 22. august

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top