fbpx
Nyt it-system på sundheds- og ældreområdet
Cura_-_foto_Systematic.jpg
Glostrups nye it-system på ældre- og sundhedsområdet, Cura, gik i luften 22. oktober. Foto: Systematic
GLOSTRUP. Det nye system blev taget i brug mandag, og Glostrup Kommune gør alt for, at borgerne oplever så få gener under indkøringen af det nye it-system som muligt. Det nye system vil lette arbejdsgange for personalet på sundheds- og ældreområdet, og medvirke til at skabe større sammenhæng i indsatserne til borgerne i Glostrup

Mandag den 22. oktober gik Glostrup Kommune i luften med et nyt it-system med navnet Cura. I Cura registreres informationer om behandling og pleje for de borgere, som får hjemmehjælp, hjemmesygepleje, genoptræning eller bor på kommunens ældrecentre. Systemet gør det nemmere for for eksempel sosu-assistenten at dokumentere oplysninger og behandlingsforløb i journalen under eller efter et besøg hos borger.
Med Cura kan medarbejderne med det samme skrive oplysningerne ind via en tablet eller en telefon, ligesom de hurtigt kan finde oplysninger i Cura om for eksempel en borgers medicin eller hjælp henover døgnet. Samtidig vil det nye system gøre det nemmere for faggrupper på tværs af sundheds- og plejesektoren at udveksle viden og oplysninger. Det vil betyde, at Glostrup Kommune i højere grad kan koordinere og planlægge indsatserne, så de gør størst nytte i forhold til borgernes behov og ressourcer.

Overgangsperiode
Alt er forberedt til, at Cura går i luften. I forbindelse med overgangen til Cura skal omkring 400 medarbejdere uddannes i systemet, og der skal manuelt overflyttes informationer for omkring 1.000 borgere fra det gamle til det nye system. Derudover bliver en lang række arbejdsgange tilpasset.
Glostrup Kommune arbejder i ugerne op til lanceringen på højtryk for, at borgerne kommer til at mærke mindst muligt til overgangen. Borgerne kan dog i perioden 22. oktober til midt november opleve længere svartider ved telefonisk henvendelse til Visitationen og Hjemmeplejen, ventetid på behandling af sager og visitationsbesøg samt en større brug af afløsere og vikarer i ældreplejen.
Alle de borgere, som bor på ældrecentrene eller som modtager hjemmepleje og hjemmesygepleje, har fået direkte besked om det nye it-system og konsekvenserne heraf for hjælpen.

Om Cura
Cura er et digitalt omsorgssystem, der samler oplysninger om borgerens navn, bopæl, helbredsoplysninger samt oplysninger om den hjælp, som borgeren får fra kommunen. Cura er en moderne it-løsning med høj brugervenlighed, baseret på brugen af tablets og smartphones, der giver personalet mulighed for at dokumentere, der hvor det giver bedst mening.

Systemet skal bruges af kommunens medarbejdere på ældrecentrene, i Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Visitationen, på genoptræningsområdet samt af medarbejdere indenfor de forebyggende sundhedstilbud. Socialområdet kommer på systemet i løbet af 2019, hvilket vil være med til at understøtte samarbejdet på tværs af kommunens opgaveområder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top