fbpx
Maratonmøde om budgettet
GLOSTRUP. Efter næsten to timers debat blev Glostrup Kommunes budget for 2019 vedtaget onsdag aften

De seneste par år har kommunalbestyrelsesmøderne i Glostrup varet mellem en halv og en hel time. Onsdag aften tog det næste tre timer. De første tre kvarter gik med behandling af en normal dagsorden. Derefter var der behandling af budgettet – det tog næsten to timer inklusiv en ti minutters pause. Konklusionen var som forventet, at Samarbejdsgruppens (S, SF, EL, K og Bylisten) budgetforlig blev vedtaget.

Budget på en ny måde
Budgetprocessen har været i gang siden før sommerferien, hvor de første forslag til budgettet blev indkaldt.
I slutningen af august havde Samarbejdsgruppen indkaldt Venstre og Dansk Folkeparti til det første møde om det kommende budget. Dansk Folkeparti mødte ikke op og Venstre valgte at forlade mødet efter ti minutter. Samarbejdsgruppen ville nemlig gerne have de to partier til at komme med input til budgettet. Det ville de dog ikke uden at have fået nogle rammer fra Samarbejdsgruppen.
– Vi har i Socialdemokratiet været meget optaget af, at udarbejdelsen af budgettet skulle ske på en anden og ny måde, end det er sket i de sidste mange år. Tidligere kom Flertalsgruppen til os med et færdigt budget, og der var ikke mange muligheder for at ændre andet end kommaer. Hvis vi ville være med i et budgetforlig, måtte vi altså ”sluge” mange kameler, og hvis vi ikke sagde ja til det hele, ja så var vi bare ude i det næste år. Havde vi nye idéer eller forslag til initiativer, så var beskeden: ”I er jo ikke med i budgetforliget, og så vil vi ikke se på jeres forslag”, forklarede Lisa Ward (S).
Venstre ville til mødet gerne have haft svar på en del spørgsmål.
– Det røde flertal havde ikke selv forslag med, og vi kunne ikke få at vide, i hvilken sammenhæng vores ønsker evt. skulle indgå. Om aftalen mellem KL og Regeringen blev holdt. Om man fortsætter med 22 elever i klasserne. Om de gamle gymnastiksale på afdeling Nordvang nedrives til fordel for 10-12 nye klasselokaler, som aftalt i budgetforliget for 2018. Eller om der indgår skattestigning i budgettet, sagde Leif Meyer Olsen (V).

Tretrinsraketten
Et centralt punkt i Samarbejdsgruppens budgetforlig er det, de selv kalder for en tretrinsraket. Det tidligere ungdomscenter skal omdannes til et forenings- og medborgerhus. Her skal musikskolen have sine lokaler og der skal være mødelokaler til foreningerne og borgerne. Det frigiver noget plads i Fritidscenteret, som i stedet skal renoveres og bruges af genoptræningen og til sidst skal hjemmeplejen flytte ind i genoptræningens tidligere lokaler.
– Vi er helt sikre på, at idéen med et medborgerhus og ombygning af Fritidscenteret er den rigtige idé. Vi må heller ikke glemme hjemmeplejen, som skal væk fra deres pavilloner og over i de gamle genoptræningslokaler, sagde Lars Thomsen (Bylisten).
Det forslag stod Samarbejdsgruppen alene med. Venstre havde i stedet foreslået at bygge en ny tilbygning til Fritidscenteret til genoptræningen og rive Ungdomscenteret ned og sælge grunden.
– Det er et meget dyrt og dårligt forslag. Når Musikskolen har fået det, som de har brug for, er der reelt ikke plads til hverken kultur eller mødelokaler, som foreninger og kommunens personale anvender. Og så er der ikke afsat midler til drift, sagde Leif Meyer Olsen.
Lars Thomsen svarede senere, at driften af det nye Medborgerhus først starter i 2020, hvor budgettet er i overslagsårene. Det betyder, at det ikke er lagt endeligt fast endnu og at Samarbejdsgruppen nok skal finde penge til driften.
Søren Enemark (S) var også glad for, at huset bliver bevaret, selvom det ikke er en fredet bygning.
– Det var den første Tekniske Skole, der blev bygget som Teknisk Skole i Danmark. Der er mange Glostrup-borgere, der har siddet og sovet på bænkene på den skole, sagde han.

Hestene overlever
Et andet punkt, der har været meget debateret, hvilket vi også tidligere har beskrevet her i Folkebladet, var forslaget om at lukke hestestalden i Klub Ejby.
Den får lov at blive i endnu et år. Den besparelse, som ellers skulle være fundet i hestestalden, blev i stedet fundet ved at reducere puljen til uforudsete udgifter.
– Vi har fundet en løsning, så tilbuddet kan fortsætte i 2019, hvor vi så i starten af året vil videreføre dialogen om tilbuddet dels med klubben og dels foreningen 4H. Tusind tak for alle de høringssvar, vi har modtaget vedrørende hestestalden. Vi er blevet meget klogere på både indhold og værdien af hesteholdet, og vi håber, at mange andre end Ejbyborgerne vil tage dette tilbud til sig, sagde Lisa Ward.

Økonomisk ansvarligt
Samarbejdsgruppen og Venstre havde begge fremlagt budgetforslag, der overholder aftalen mellem KL og regeringen.
Det er lovbestemt, at kommunerne skal kunne dække driften via indtægterne, og det lever begge budgetforslag op til. Ud over driften er der også anlægsudgifter, og når disse er fratrukket, er der underskud på begge budgetter i de kommende tre år.
– Der er allerede luftet anklager om, at nu bliver kommunens kasse jo helt tømt, hvilket selvfølgelig er noget fortænkt sludder. Der er i en del år opsparet midler i kommunekassen, og nu er det på tide, at de kommer ud og retter op på alle de ting, hvor der er et behov for en standardforbedring. Det tror vi i Socialdemokratiet, de fleste borgere er enige i, sagde Lisa Ward.
Venstre mente dog ikke, at det var ansvarligt. Leif Meyer Olsen gav flere eksempler på sager i de kommende år, hvor han mener, der ikke er sat penge nok af.
– Selv med de tidligere nævnte manglende hensættelser til kulturhus, brandstation, genoptræning etc. lykkes det at bruge så meget af kassebeholdningen, at den fra ultimo 2018 til ultimo 2021 forventes at falde fra 191 millioner til 13 millioner. Det er ikke ansvarligt. Venstre har fremsendt sit eget forslag til Budget 2019. Det overholder aftalen mellem KL og Regeringen, og kassebeholdningen ultimo 2021 forventes at udgøre 87,5 millioner, sagde han.
Dansk Folkeparti kritiserede også Samarbejdsgruppen.
– Så er det i dag, hr. Lars Thomsen skal høste de første laurbær for sin illoyalitet mod Venstre og sit forrædderi mod de vælgere, der stemte på Venstre til kommunevalget for mindre end et år siden. Mod søde ord, fine titler og fornuftige vederlag har hr. Lars Thomsen på forhånd sikret sig et solidt 11-8 flertal for et budget, der i løbet af de næste tre år tømmer kommunekassen, sagde Flemming Ørhem (DF).
Dansk Folkeparti havde også fremlagt et budgetforslag, men det var ikke afstemt så det overholder aftalen mellem KL og Regeringen og skulle i højere grad opfattes som en ønskeliste, som de gerne ville have forhandlet om.

Disse forslag stemte Samarbejds­gruppen hjem alene
• Pulje til renovering af kommunens fortov, cykelstier og veje på seks millioner kroner om året i 2019, 2020 og 2021. Puljen skal prioriteres af Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget. Der er dog samtidig reduktioner i 2019 for i alt 7,1 millioner kroner. I 2020 og 2021 er der dog samlet set flere penge til området.
• Pulje til ejendomsrenoveringer på 8,7 millioner kroner i 2019 og derefter seks millioner kroner om året i 2020 og 2021.
• Pulje til renovering og etablering af legepladser i skoler og daginstitutioner på tre millioner kroner om året i 2019,2020 og 2021.
• Pulje til inventar på børne-, og skoleområdet på tre millioner kroner i 2019, 2020 og 2021.
• Lavere sygefravær skal give en årlig besparelse på en million kroner.

Disse forslag var Samarbejdsgruppen og Dansk Folkeparti enige om
• For at fastholde det nuværende serviceniveau på klubberne i Glostrup tilføres to ekstra klubpædagoger. Det koster 900.000 kroner om året
• Ekstra penge til hjemmeplejen og til personale på ældrecentrene for i alt 2,5 millioner kroner om året

Disse forslag var Samarbejdsgruppen og Venstre enige om
• Mere bekæmpelse af graffiti for 455.000 kroner i 2019 og derefter 410.000 kroner om året.
• Renovering af løbebanen på Glostrup Stadion for to millioner kroner i 2019.
• Der er flyttet 15 millioner kroner fra budgettet for 2019 til budgettet for 2020, der oprindeligt var sat af til at bygge ti til 12 nye klasselokaler på Nordvangskolen, der skal erstatte de gamle gymnastiksale. Der skal laves en analyse af kapaciteten og behovet på hele Glostrup Skole og derefter udarbejdes en ny helhedsplan. Det er altså muligt, at det ikke bliver alle de nye lokaler, der skal bygges på Nordvangskolen.
• Etablering af ny ekstra kunstgræsbane ved Glostrup Stadion. Det har tidligere været på budgettet, men der var der ikke afsat penge nok. Der er også penge til bedre belysning på stien fra Glostruphallen til kunstgræsbanerne. Anlægget koster 5,7 millioner kroner og det kommer til at koste 30.000 kroner om året i drift.

Disse forslag var alle partier enige om
• Renovering af vejafvanding til 500.000 kroner om året.
• Udvidet åbningstid i dagtilbud fredag eftermiddag fra 16 til 17 for 302.000 kroner om året.
• Støtte til børn og unge på det specialiserede område og særlige dag- og undervisningstilbud har haft behov for flere penge, end der tidligere var sat af. 4,6 millioner kroner i 2019 stigende til 9,2 millioner i 2020.
• Midlertidig opnormering på demensområdet bliver gjort permanent for 1,8 millioner kroner om året

Læs på Facebook
Vi kan af pladshensyn ikke gengive hele den to timer lange debat her. De fleste partier har dog valgt at dele deres budgettaler på Facebook-siden Politik i Glostrup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top