fbpx
Manglende politisk omsorg?
DEBAT. På vegne af bestyrelsen, Vesterled Grundejerforening v/formand Steen Nielsen

I disse år udspiller der sig stor politisk udviklingstrang i Brøndby og Glostrup kommuner, hvor investorer tiltrækkes med et politisk ønske om blandt andet byfortætning og ressourcestærke skattebetalende borgere.
Bydelen Vesterled og Kirkebjerg er ingen undtagelse. Vores indlæg handler ikke om for eller imod udvikling, men om demokrati, konsekvenser og proces samt om, hvordan man selv i fremtiden kunne se sig bo op af eller i disse nye byrum, som kommunerne er ved at skabe.
Vores oplevelse er, at byområder forandres og eksisterende borgere derfor ofres.
Flere spørgsmål melder sig derfor: Sker de endelige politiske beslutningerne på et reelt demokratisk grundlag? Bliver borgeren forinden præsenteret for de fremtidige negative følgevirkninger og forholder politikerne sig til dem? Ændrer borgerens høringssvar noget ved de politiske beslutninger? Er de politiske beslutninger sket med politisk omsorg for den samlede bydel og dens borgere?
Spørgsmålene er mange. Vi kender også de politiske svar. Svar, der på den ene side indeholder fine planer om miljø-, støj-, trafik- og boligpolitik, samt byudvikling,-bevægelse osv., m en omvendt fremmer det helt modsatte, nemlig massiv fortætning/bebyggelse samt inddragelse af grønne områder uden hensyn til eksisterende borgere og byrum.
Sammen med grundejerforeningerne Grønneled og Bakkegård Vest har vi siden februar desværre forgæves forsøgt at få forvaltning og politikere i tale inden deres beslutninger. Brøndbyvester vil således i fremtiden blive endnu mere udfordret på en lang række områder, hvor det samlede politiske miljø desværre i dag har lukket sig om sig selv i temamøder, prestigeprojekter, aftaler med investorer og forhåndsbeslutninger, der i sidste ende efterlader borgeren til en lovpligtig høringsfase, hvor alt, bortset fra en facadefarve, er politisk fastlagt. Samtidig en fremtid, hvor hvert eneste borgerejet græsstrå/område nu indregnes som et politisk argument for beslutninger om brolægning og inddragelse af kommunale arealer.
Kære Kommunalbestyrelse: Hvilke beslutninger havde du taget, hvis du selv boede i nærområdet, og dit lokale område blev massivt udfordret i fremtiden?

Svar 1:
Enhedslisten

Af Steen Andersen, medlem af kommunal­bestyrelsen, Enhedslisten

Demokrati er noget af en mundfuld, og der skal trædes varsomt, navnligt i et repræsentativt demokrati som vores. Jeg har oplevet i min tid i kommunalbestyrelsen at borgerhøringer rent faktisk gav anledning til korrektioner. Jeg har endda været med til at vedtage en ”folkeafstemning” i Vesterled omkring tilslutning til fjernvarme, som gav et resultat mod flertallet i kommunalbestyrelsen, her iblandt Enhedslisten. Og så har jeg som medlem af grundejerforeningen Højstens bestyrelse, været med til at støtte en lokalplan, som omdannede et rekreativt område til ældrevenlige boliger og et bofællesskab for udviklingshæmmede. Nu kommer placeringen af et kommende ældrecenter i høring og så skal der vejes for og imod. Jeg er for en placering i Vesterled

Svar 2:

Af Said Mo El Idrissi, De radikale

Som nyt medlem i kommunalbestyrelsen har jeg ikke været med til de foregående møder vedrørende placeringen af fremtidens ældrecenter i Vesterled, som mange partier talte om under valgkampen. Da jeg manglede information om projektet, kontaktede jeg formanden for grundejerforeningen i Vesterled Steen. Vi aftalte at mødes ude i området, så jeg kunne se det, og så jeg kunne høre om den dialog, der har været. Beboerne i området føler ikke, at de er blevet hørt eller taget med på råd i sagen. De er kede af, at de mister deres grønne område og at centeret kommer til at være i to etager tæt på deres huse og ikke mindst med de visioner, vi har med nybyggeri i Kirkebjerg og Glostrups byggeri på Banemarksvej, som vil skabe kæmpemæssigt trafik forbi Vesterled. Den institution, som ligger i området, er ved at blive udbygget til at tage flere børn. Jeg er sikker på, at det ikke er nemt at få placeret bygningerne især med søen og rensningsanlægget, som ligger længst væk fra husene. Det gør, at centeret skal være tætter på husene. Hos Radikale Venstre mener vi, at området bevæger sig ind i en tid med positiv vækst, der vil komme mange borger til gode i form af nye jobs og nye borger vil komme til. Og et nyt og top modernet ældrecenter til vores ældre i kommunen vil kun gøre det mere attraktivt at blive boende og blive gammel i Brøndby Kommune. Men jeg mener helt klart, at vi skal inddrage de berørte, når vi skal lave nye store projekter for et området, Jeg vil helt klart kigge på, om vi kun bygge i 2 etager (1sal) mod vejen og kun i stuen tæt på husene og en lys kælder etage til alt logistikken til centeret.

Svar 3:

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Kære Vesterled, jeg synes, jeres synsvinkler er meget pessimistiske, og i mine ører lyder det som om, I kun vil være tilfredse, hvis alt i og omkring Vesterled for evigt er låst fast.
Jeg ser ikke udviklingen, som I beskriver den. Jeg ser et boligbyggeri i Kirkebjerg i stedet for et nedslidt og forfaldent erhvervsområde, som har støjet og forurenet. Jeg ser nogle planer, som gemmer en del af bilerne under jorden og fokuserer på mange grønne arealer. Jeg ser en kommunalbestyrelse, som udviste rettidig omhu og aflyste planer med alt for tæt bebyggelse, og som nu har fået grundejere og investorer med på gode bebyggelser. De skaffer for eksempel lejligheder til blandt andet pensionister, der gerne vil flytte fra deres hus.
Jeg ser et behov for et nyt ældrecenter med flere pladser i stedet for det gamle Gildhøjhjem. Det bør være i Brøndbyvester, og her er kun få ledige arealer. Kommunens areal i Vesterled er ikke perfekt til formålet, men det bedst egnede. Jeg ville ønske at vi for eksempel havde et areal i Kirkebjerg, men det har vi ikke.
Jeg ser ikke en forvaltning, som ikke vil tale med jer. Tværtimod er I ofte blevet orienteret meget tidligt om det, som har været i støbeskeen. Jeres repræsentanter har desværre haft den holdning, at inddragelsen var ubrugelig, fordi I ikke fik lov til at sige ja eller nej til ethvert projekt. Den vetoret er der ingen områder, som har. Kommunalbestyrelsen skal varetage hele Brøndbys interesser.
Vesterled er ikke massivt udfordret af byggeriet i Kirkebjerg og ældrecenteret på den kommunale grund i Vesterled. Stop overdrivelserne fra jeres side og kom ind i en reel debat.

3 kommentarer om “Manglende politisk omsorg?”

 1. Martin Hoppe siger:

  Det er da dejligt at høre at formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby ikke mener at borgerne i Vesterled ikke vil blive massivt udfordret i forbindelse med byggeriet i Kirkebjerg og af ældrecentret. Du glemmer, meget behændigt, at nævne byggeriet på Banemarksvej.

  Det samlede antal boliger der skal bygges i Kirkebjerg og på Banemarksvej er mellem 2500 og 3000.
  Det vil give i omegnen af 3750 og 4500 ekstra biler(efter den gængse måde at beregne dette ved nybyg. 1½ bil per husstand), på et område med meget få indfaldsveje.
  Selv hvis man er meget optimistisk og halvdelen tager med det offentlige på arbejde, give det stadig i omegnen af 2000 biler, som skal passere de få indfaldsveje. Bla. skal en del af dem også over til skolerne og de andre institutioner med deres børn…. disse er allerede i dag pressede af trafik.
  Derudover vil den letbane der bliver bygget, hæmme trafikken på ringvejen, da man nu skal have et letbanetog til at passere den hver 5 minut, begge veje! Både lige før broen, hvor de 2 snegle i dag munder ud fra Banemarksvej/Stationsparken og lige på den anden side af broen ned mod krydset Ringvejen/Hovedvejen.

  Har man indregnet ALLE disse nye biler, letbane der krydser hovedfærdselsårer, osv i de miljøplaner der ligger omkring byggerierne?

  Med hensyn til ældrecentret, er det da dejligt at se at man fra de såkaldte “socialt” orienterede partier, liste A, F, Ø og B, har så meget fokus på at tækkes de investorer som kommer til at tjene gode penge på at bebygge Kirkebjerg og “Sportsbyen”. Så meget, at man ikke har det fjerneste imod og placere de ældre helt ude ved kommunegrænsen op af et parcelhuskvarter og et industrikvarter.
  Hvis man som politiker vil se hvor dejligt det område omkring industrien er, kunne de jo gå et smut ned i lunden og se hvordan de personer der bruger industrikvarteret, bruger det område. Bla. bliver det brugt som offentlig toilet, hvor man både kan forsørge nummer 1 og nummer 2.
  Det er der en del borgere i Vesterled der har prøvet og skabe opmærksomhed om…..
  Man kunne jo slet ikke tænke det ind i den bebyggelse i Kirkebjerg vi åbenbart heller ikke kan undgå? Så kunne det også komme til at ligge en centralt sted, med bedre adgang til Kirkebjerg Bydelscenter og Kirkebjerg Torv, osv. Det tror jeg mange af de borgere der skal bo på centret ville blive meget glade for!

  Og vi i Vesterled er ikke pessimistiske og vil ikke kun være tilfredse hvis alt er fastlåst.
  Vi vil til gengæld være tilfredse hvis man byggede og placerede ting i Vesterled, som respekterede de borgere der allerede bor i området! Bla. kunne man jo, hvis man endelig skal bygge på Banemarksvej, holde de i lav bebyggelse. Og ikke de 6 etager som man har planlagt. Man kunne bygge et nyt ældrecenter i Kirkebjergområdet, hvor man i forvejen VIL bygge. Man kunne delagtiggøre os i hvordan alle os i Vesterled skal kunne tilgå alle de institutioner som vi i forvejen bruger, skole, osv, uden at blive sandet til i yderligere trafik. Og sikre at vores børn stadig kan komme sikkert til og fra skole gennem den enorme forøgelse af biler i området!
  Og jeg vil tro at de andre grundejerforeninger, hvis borgere også vil blive påvirket af den øgede trafik, også gerne ville have mange af de samme svar!

 2. Michael Petersen siger:

  Kære Vagn
  Du kalder grundejerne pessimister og beder dem om at stoppe deres overdrivelser og komme ind i en reel debat.
  Hvor er det seriøse i det?

  Du lyder som en sur gammelkommunist, der tænker i retning af, at kommunens borgere kun er til for kommunen.
  Derfor kunne man med rette vende den om: Prøv engang at forlade rådhuset, bevæg dig ud i virkeligheden, og kom så ind i en reel debat. Det andet er hamrende uklædeligt og et decideret useriøst svar fra en udvalgsformand. DU er om noget til for borgerne – ikke omvendt.

 3. Jan H Jensen siger:

  Kære Vagn Kjær-Hansen.

  Som tidligere borger i Vesterled, har jeg mange gode minder fra Vesterledsparken, som jeg har gæstet et utal af gange i løbet af mine børns opvækst. Bla. til Sankt Hans arrangement, fodbold, drageflyvning, m.m

  Jeg bor nu på den anden side af Park Allé, i Grønneled grundejerforening, så jeg er som sådan ikke i et bolig-værdi mæssigt perspektiv, påvirket negativt af en eventuel ændring af parken.
  Der er dog en hel del borgere som har husstande nær og op til parken, som vil blive påvirket negativt, ift. de omgivelser og dermed de muligheder, som de pågældende borgere oprindeligt lagde til grund for valg af kommune og boligplacering.
  Naturligvis er der bekymring for skyggepåvirkning, ind og udbliksforringelser, stigende trafik og støj og dermed værdiforringelse af bolig.
  Disse faktum syntes dine tydelige kommunalt forretningsorienterede vinkler, og en kende kyniske svar i dit indlæg, at navigere fuldstændigt udenom, i en grad som ligger tæt på hovmod.
  Jeg må minde om at Kommunen er intet uden borgerne, såvel vice versa.

  Afslutningsvis giver en placering af lige netop et plejecentre, som ironisk nok eliminer det eneste rekreative område, absolut ingen mening.
  Pårørende med borgere på et plejecenter som vil ud og gå tur, eller køres rundt i rullestolen, skal spadsere rundt i et industrikvarter eller villakvarter ???

  Et hurtigt kig på Google Maps viser størrelsesmæssigt sammenlignelige frie, sågar braklagte matrikler langt tættere på den naturskønne Brøndbyskov og Vestvolden, områder der ved etablering af et ældrecenter, tillige ikke vil være til gene ift. de eksisterende funktionelle rekreative områder, såvel private husstande.

  Mvh.
  Jan.H.Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top