fbpx
Krydset ved Delta Park skal bygges om
Delta-Park-Kryds_med-numre.jpg
På billedet kan du se, hvad det er der skal ske med krydset. 1. På Delta Park etableres en svingbane for bilister, der skal dreje til højre. 2. På Vallensbæk Torvevej forlænges venstresvingsbanen ind mod Delta Park 3. Der etableres en fodgængerovergang i den sydlige del af krydset over Vallensbæk Torvevej. 4. På Vejlegårdsparken forlænges højresvingbanen fra busstoppestedet og frem til Vallensbæk Torvevej. Når letbanen er færdig i 2025, er der planer om at udvide krydset ved Sdr. Ringvej med ekstra svingbaner. Foto: Grafik: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. For at øge trafiksikkerheden og give bedre adgangsforhold til Delta Park, etableres svingbaner og en fodgængerovergang i krydset. Arbejdet går i gang til november

I løbet af 2019 er Delta Park fuldt udbygget. Det har givet boliger og skaber arbejdspladser, men det betyder også, at der er behov for at tilpasse infrastrukturen i området.
I 2005 lå der en fjernvarmecentral og tre spejderhytter på Delta Park. Nu er der 144 boliger og i 2019 står NCC’s erhvervsbyggeri færdigt med i alt 21.253 etagemeter.
Delta Parks placering tæt på motorvejsnettet, S-banen og den kommende letbane giver nogle let tilgængelige boliger og arbejdspladser. For at understøtte dette, laver Vallensbæk Kommune nu en ombygning af krydset Vallensbæk Torvevej/Delta Park/Vejlegårdsparken, hvor der ofte opleves kø i morgen- og eftermiddagstimerne. Ombygningen skal sikre en bedre og mere flydende trafikafvikling og samtidig forbedre forholdene for fodgængerne, der skal på tværs af Vallensbæk Torvevej.

Tidsplan
I begyndelsen af november 2018 går Vallensbæk Kommune i gang med at etablere de nye svingbaner og fodgængerovergangen. Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2019.
Der vil opstå trafikale gener som følge af vejarbejdet. I en del af anlægsperioden bliver Vejlegårdsparken ensrettet fra Gammelgårds Allé i vestlig retning. Det betyder også, at buslinjerne 143/144 vil blive omlagt i retning mod Vallensbæk Station.
Information omkring vejarbejdet kan løbende følges på kommunens hjemmeside, i kommunens nyhedsbrev og Facebook-side.

Det sker der
Der etableres et fodgængerfelt på tværs af Vallensbæk Torvevej, højresvingsbaner på Delta Park og Vejlegårdsparken og venstresvingsbanen fra nord på Vallensbæk Torvevej forlænges.
Skråningen ind til det grønne område syd for Vejlegårdsparken bliver flyttet længere ind på grunden for at give plads til den nye svingbane. Det betyder også, at det er nødvendigt at fælde nogle af de gamle træer, der står på skråningen. Ved Delta Park bliver det også nødvendigt at fælde enkelte træer på hjørnet ved Delta Park og Vallensbæk Torvevej for at give plads til svingbanen.
Kommunen gør alt, hvad de kan for at bevare så mange træer som muligt, og når arbejdet er afsluttet vil skråningen ind til det grønne område blive beplantet med lav beplantning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top