fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
HELE OMRÅDET. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

2. november 1988
Forsøg i Brøndby: Tinglysning på EDB
Justitsministeren har lige sagt ja til at Retten i Brøndby tinglyser på EDB
BRØNDBY. Justitsminister Erik Ninn-Hansen har netop godkendt, at der tinglyses på EDB ved Retten i Brøndbyerne. Dette betyder, at de gamle, tunge og håndskrevne tingbøger forvises til arkivet og erstattes af moderne EDB-udstyr.
EDB-omlægningen er led i et prøveprojekt, der skal bane vejen for, at der i løbet af 1989 kan træffes beslutning om et landsdækkende EDB-tinglysningssystem.
Justitsminister Erik Ninn-Hansen har i den forbindelse understreget vigtigheden af, at man med projektet får afprøvet alle den ny tekniks muligheder for forbedring af vort gamle tinglysningssystem fra 1927.
Samtlige tingbogsblade for de 9.500 ejendomme i retskredsen (Brøndbyerne og Vallensbæk kommuner) er lagt på EDB, således at behandling af skøder, servitutter og pantebreve nu kan ske på EDB-anlægget.
Som et led i forsøget vil udvalgte brugere – advokater, ejendomsmæglere, pengeinstitutter, kommunale myndigheder m.fl. – om kort tid fra terminal på eget skrivebord kunne rette forespørgsler efter tinglysningsoplysninger direkte til tinglysningskontorets EDB-system.
Wirgo-

28. oktober 1998
Hjælp pr. telefon
Den sociale Telefonvagt har gennem de seneste 10 år, været en stor hjælp for mange unger og især ældre. I Glostrup Kommune har der været stor tilfredshed med telefonvagten
glostrup. – Det har forbløffet mig, hvor mange ældre, især i Glostrup, der egentligt har haft brug for nogle at tale med, siger socialrådgiver Randi Hansen, som til dagligt er ansat på den sociale Telefonvagt. Hver dag får telefonvagten mange henvendelser fra forskellige mennesker, men især de ældre har haft meget glæde af telefonvagten.
Den sociale Telefonvagt, er for alle i kommunerne Albertslund, Glostrup, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Hvidovre. Den sociale Telefonvagt har eksisteret siden 1987. Den har hver uge cirka haft 45 opkald, fra unge og gamle i alle aldre. Der er ikke mange unge, der henvender sig. De få der gør det, er oftest på grund af, at de ikke længere vil finde sig i forældrenes tyrani og derfor vil flytte hjemmefra.
– Det er et større arrangement, hvor vi først må se efter hvad anklagen går på, hvis det er unge på 16 år, er der oftest bare tale om mindre skænderier eller en konstant overvågning, som går de unge meget på, siger Randi Hansen. I weekenden og om aftenen, er det mest de psykisk syge der ringer. De føler sig ensomme og efterladte, så er det rart, at kunne komme i kontakt med et andet menneske, som giver sig tid til at lytte til dem. Kvinder der har været udsat for psykisk eller fysisk vold har også mulighed for at komme i kontakt med vagten, så vil dem på telefonvagten prøve at finde en plads på et krisecenter.
– Desværre er der ikke så mange ledige pladser, og behovet er stigende, siger Randi Hansen. Også kvinder med samkvemsproblemer, som for eksempel at faderen ikke vil udlevere barnet til rette tid, har henvendt sig.
– Grunden til henvendelsen kan også være, at en kvinde er gået under jorden med sine børn. Vi har også været i kontakt med en kvinde, der havde prøvet at myrde sin mand. I sådanne tilfælde er det en fordel at være anonym, udtaler Randi Hansen.
Cecilie Thomsen, Praktikant

29. oktober 2008
Penge til bedre dagtilbud
Vallensbæk har fået knapt en halv million kroner til at forbedre sit dagtilbud til børn i førskolealderen
vallensbæk. Vallensbæk Kommune har fået 476.000 kr. ud af en pulje på i alt 200 mio. kr., som Folketinget sidste år afsatte på finansloven til at forbedre dagtilbuddet inden skolestart. Pengene skal være brugt inden årets udgang, og Vallensbæk Kommune skal dokumentere, hvordan de er blevet brugt.
Embedsmændene i børne- og kulturforvaltningen havde som oplæg til politikerne foreslået at bruge 260.000 kr. på at opkvalificere personalet gennem uddannelse af i alt 10 sprogvejledere i alle daginstitutioner samt i dagplejen, samt at opkvalificere 16 personer med henblik på udviklingen af den daglige pædagogiske praksis og til at skabe personlige relationer til udsatte børn.
Forvaltningen havde desuden foreslået at bruge 140.000 kr. på at forbedre de fysiske rammer – 80.000 kr. til etablering af et sprog- og motoriklaboratorium i hver institution, og 60.000 kr. på etablering af et sprog- og motoriklaboratorium – både inde og ude – på Naturskolen.
Endelig er der forslag om at anvende 76.000 kr. til at opkvalificere vores, i forvejen meget roste, brobygning, så børneprofiler og handleplaner bliver en del af brobygningen og samarbejdet mellem daginstitution og fritidsordning.
Tob

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top