fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
HELE OMRÅDET. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

12. oktober 1988
Nu kan der snart bygges på den gamle rensegrund
Danbygs rækkehus-projekt tæt på at være en realitet
BRØNDBY. I løbet af foråret og sommeren 1988 kan firmaet Danbyg efter alt at dømme gå i gang med etableringen af en tidligere omtalt rækkehusbebyggelse på den gamle renseanlæg-grund ved Tranehaven i Brøndby på bygrænsen til Glostrup.
Sagen er trukket i langdrag fordi der er rejst tvivl om miljøforholdene i jorden på den gamle rensegrund. Teknisk forvaltning i amtet har sammen med Geoteknisk Institut udarbejdet en rapport, der fastslår, at der ER slamrester i undergrunden. Men slamresterne har de nuværende ejere af grunden, Danbyg, erklæret sig villige til at fjerne, for at få en ny lokalplan på plads.
Kommunalbestyrelsen i Brøndby godkendte lokalplanen i onsdag, men på betingelse af at Danbyg igen undersøger de øvre jordlag for derefter at fremlægge et forslag til fjernelse af slamresterne, som kan godkendes af embedslægen. Sker det kan Danbyg regne med en endelig vedtagelse af lokalplanen.
I sin indstilling til kommunalbestyrelsen skrev teknisk forvaltning i Brøndby:
TF finder, at de miljømæssige forhold omkring boligbebyggelsen nu er så afklarede, at lokalplansforslaget kan fremlægges, idet den af embedslægen ønskede undersøgelse af evt. forurening af de øvre jordlag kan foretages sideløbende, således at der inden lokalplanens endelige vedtagelse er skabt klarhed om, hvorvidt der skal foretages yderligere foranstaltninger.
-rik

7. oktober 1998
Biblioteket skal bruge mere plads
Plads er ikke det, Glostrup Bibliotek har mest af. Derfor overvejes det at give biblioteket lov til at inddrage kælderlokalerne, der i dag bruges til voksenundervisning
glostrup. Selv om man fra Glostrup Biblioteks personale ofte har efterlyst mere plads at boltre sig på, bliver der ikke tale om at udbygge hovedbiblioteket.
– Som økonomien ser ud i Glostrup kommer det ikke på tale at udvide Glostrup Bibliotek. Pengene vil først og fremmest blive brugt på skole- og plejehjemsudvidelser, fastslår formand for fritids- og kulturudvalget, Henning Richard Jensen.
Alligevel er de ansattes håb om mere albuerum måske ikke helt urealistisk.
– Vi har ikke råd til at bygge nyt, men i stedet overvejer vi at lade lokalerne i kælderen indgå som en del af biblioteket. Det ville betyde 100 kvadratmeter mere til bibliotekets aktiviteter, siger Henning Richard Jensen.
– Problemet er, at de pågældende lokaler i øjeblikket er fuldt optaget af blandt andet voksenundervisning, og derfor vil en sådan løsning ikke komme på tale, før der er fundet ordentlige alternative lokaler til de hold, der ville blive berørt af en sådan løsning, siger Henning Richard Jensen, der lover, at der ikke vil blive truffet nogen afgørelse, uden at de berørte grupper har været taget med på råd.
Tob

8. oktober 2008
Rigmand til møde om centerfremtid
Den økonomiske afmatning udskyder den stort anlagte udvidelse af Vallensbæk Stationstorv. Borgmesteren vil nu indkalde manden bag udvidelsen til et møde om centerets fremtid
vallensbæk. 50 butikker, 100 boliger, nyt kulturhus, nye erhvervslokaler og flere hundrede parkeringspladser. Det var alt sammen led i de storstilede planer for en omdannelse og udvidelse af Vallensbæk Stationstorv, som rigmanden Steen Larsen stod bag.
Den økonomiske afmatning og finansielle kriser betyder nu, at det er usikkert, om planerne nogensinde føres ud i livet.

Krise har kostet
Blandt andet dagbladet Børsen har kunnet berette, at den økonomiske afmatning er gået hårdt ud over Steen Larsens pengetank. Projektet i Vallensbæk er dog ikke baseret alene på Steen Larsens penge. Også flere investorer skal med på vognen, men dem er det hidtil ikke lykkedes rigmanden at finde, og derfor har han fået udsat den oprindelige tre måneders frist, så han nu har yderligere et halvt år til at finde økonomiske samarbejdspartnere, der vil skyde penge i centerprojektet.
– Status er, at vi har godkendt lokalplan og kommuneplan, der betyder, at det gamle center kan nedrives og omdannes til nyt moderne center, hvor der også skal ligge boliger. Men det er klart, at økonomien skal kunne hænge sammen, for det er dyrt at rive noget gammelt ned og bygge nyt, og derfor har Steen Larsen fået yderligere et halvt år til at finde investorer. Indtil da er den købsaftale, vi har indgået, betinget, siger borgmester Kurt Hockerup.
Tob

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top