fbpx
Et sparebudget også med investeringer
HLA_7519.jpg
Eleverne kommer til at sidde tættere i klasserne i Brøndby fremover. Der skal nemlig være 21 i stedet for 20. Men politikerne mener ikke, det får alvorlige konsekvenser. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Fem af seks partier i Brøndby er med i budgetaftalen for næste år. Forligspartierne glæder sig over fokus på demens også selv om de sparer demensboliger væk. Enhedslisten frygter for længerevarnede konsekvenser

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik torsdag en budgetaftale for 2019.
Dermed er det kun Enhedslisten, der ikke bakker op om aftalen. Ifølge Enhedslistens Steen Andersen sker det, fordi:
– Budgettet, og serien af besparelser i år er kommet som en overraskelse for mange. Budgetprocessen er da også blevet kritiseret af samtlige medarbejderorganer. Især besparelserne er kommet som et chok for mange. Kort før sommerferien har de fleste en formodning om at alt er vel. Der er siden da blevet arbejdet på at nedbringe besparelserne mest muligt. Derfor er det blevet et budgetarbejde uden visioner, og med fokus på damagecontrol. Men faktum er, at besparelserne vil få alvorlige konsekvenser på længere sigt.
I det hele taget mener Steen Andersen, at budgettet i den grad afspejler, at der mangler overblik over økonomien i Brøndby:
– Der er ganske enkelt ingen plan for, hvordan vi møder de udfordringer, vi ved, der vil komme. Hvad er for eksempel den økonomiske konsekvens af projektet på Kirkebjerg.

Mangler politisk styring
Venstre er ganske vist med i aftalen, men Mette Engelbrechts overordnede holdning ligger ikke langt fra Steen Andersens:
– Hvis det stod til mig, ville processen have været helt anderledes. Der mangler politisk styring og retning i forhold til budgettet. Det er for eksempel paradoksalt, at man klassisk socialdemokratisk hjemtager velfærdsopgaver i håbet om at spare penge. Hvorfor er det ikke, man i stedet undersøger, om private leverandører kan gøre det bedre og billigere?
Alligevel har Mette Engelbrecht og Venstre sat deres navn under aftalen, og det er der en helt bestemt grund til.
– Når vi alligevel er med, er det fordi, forhandlingsudgangsudgangspunktet er gået fra at være rigtig dårlig til ikke at være så slem. Vi har således sat vores tydelige aftryk på aftalen ved at holde fokus på forbedrede forhold på demensområdet og styrkelsen af indsatsen i forhold til unges uddannelse. Desuden er det lykkedes for os at ændre fokus i budgettet, så vi kigger fremad, ligesom der er flyttet penge fra administration til dem i forreste linje.

Tilbagebetaling er godt
Dansk Folkeparti er ligesom Venstre med i budgetaftalen, og her er man faktisk ganske godt tilfreds, fortæller Allan Runager.
– Der har ikke været plads til julegaver i år, men det er et fornuftigt budget. Vi var ikke med i forliget for 2018, men er det altså for 2019, og det er jeg glad for. Dermed er vi med til at tage ansvar.
En af de ting, Allan Runager særligt glæder sig over, er, at Brøndby Kommune i forbindelse med budgettet betaler gæld tilbage.
– Det er ikke noget, der har indflydelse på budgettet, for det bliver taget fra kassebeholdningen. Men det er fornuftigt, at vi tilbagetaler 50. mio. kr. Der er ganske vist nogle økonomer, der siger, at det får man ikke noget ud af. Men jeg mener, det er fornuftigt at afdrage gæld, når man kan.
For Allan Runager og Dansk Folkeparti har demensområdet været vigtigt.
– Det er lykkedes for os at få luet ud i de alvorligste besparelser. Det er så rigtigt, at vi er med til at lukke botilbuddet i Kisumparken. Men det skal ses i en større sammenhæng, hvor renoveringen af Lionslund kommer til at kompensere, så der samlet set kommer bedre forhold på området.

Ekstra sagsbehandler
Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti har også sat sin underskrift under aftalen.
– Jeg er rimelig tilfreds. Det er naturligvis frustrerende, når vi nu har pengene både i kommunekassen og via løbende indtægter, at vi så alligevel skal spare. Men sådan er det. Hertil kommer, at det er godt, at vi har kunnet fjerne en del af de besparelser, der var lagt op til.
Også Vagn Kjær-Hansen glæder sig over, at demensområdet, og så er han desuden tilfreds med, at der er fundet penge til en ekstra sagsbehandler.
– Det har vist sig, at flere sagsbehandlere på børne-familie-området hjælper borgerne. Det er godt for kvaliteten. Derfor glæder det mig også, at vi har fundet penge til en ekstra sagsbehandler på området.
En af besparelserne i budgetaftalen er afskedigelsen af ti pædagogmedhjælpere. Noget, der ærgrer Vagn Kjær-Hansen, men samtidig siger han:
– På den anden side har vi afsat penge til at ansætte ti pædagoger, så normeringen forbliver den samme.
Også på et andet område, hvor der er blevet sparret, mener Vagn Kjær-Hansen, at konsekvenserne kunne være mere alvorlige.
– Igennem en årrække sætter vi normeringen fra 20 til 21 børn op i skoleklasserne. Men når vi sammenligner med andre kommuner, så ligger vi stadig godt.

Unge og uddannelse
Ved kommunalvalget i november blev Said Mo El Idrissi valgt for De Radikale.
Budgetaftalen for 2019 var derfor hans første, og processen har været lærerig.
– Det har været hårdt og jeg har brugt mange timer. Det har været svært, når man ingen historik har.
Både under valgkampen og nu igen i forbindelse med budgetforhandlinger har Said Mo El Idrissi haft særlig fokus på ét område, nemlig unge og uddannelse.
– Der var lagt op til besparelser på klubområdet og jeg er meget glad for, at det lykkedes at få dem taget af bordet. Det kunne have haft alvorlige konsekvenser, hvis det var sket.
Et andet område, hvor Said Mo El Idrissi kæmpede for at undgå besparelser, men til sidst måtte give sig, var i forhold til klassestørrelserne.
– Jeg ville gerne have undgået, at vi skulle sætte klassestørrelserne op. Men fagfolk på området sagde, at det naturligvis ikke var en lykkelig situation, men at det omvendt ikke ville få alvorlige konsekvenser. Jeg havde dog gerne set, at vi ikke satte klassekvotienten op på alle tre skoler, da det er tre forskellige skoler, vi har i Brøndby.
Og så glæder Said Mo El Idrissi sig over, at der er blevet afsat penge til det videre arbejde i det udvalg, der arbejder med at fastholde byens unge i uddannelsessystemet.
– Arbejdet i paragraf 17 stk. 4 udvalget er meget vigtigt. Så det er afgørende, at det arbejde fortsætter.

Forbedret proces
Kent Max Magelund (S), borgmester, har naturligvis siddet for bordende igennem alle forhandlingerne.
Når han skal gøre status over såvel selv aftalen som processen, så er han samlet tilfreds.
– Det er naturligvis ikke rart, at vi skal spare. Men at så mange partier er med, og at forvaltningen har lavet et grundigt arbejde, er godt. For mig har et hovedprincip været, at der, hvor vi skal spare, er der, hvor vi i forvejen ligger godt sammenlignet med andre kommuner.
Og selvom processen har været god, så medgiver Kent Max Magelund, som blandt andet Venstre efterspørger, at den overordnede strategi og styring kan være bedre.
– Vi sætter gang i en proces, som gerne skal gøre det endnu mere tydligt og hvor vi også på forhånd prioriterer de områder, der er vigtige. Den nye kommunaldirektør har i forhold til dette meget at spille ind med og det forventer jeg mig meget af.

Uddannelse er essentiel
Skal Kent Max Magelund pege på nogle af de emner i budgettet, han særligt er tilfreds med, så er han ikke i tvivl.
– Uddannelse er et meget vigtigt emne i vores sammenhæng. Derfor er penge til fortsat arbejde i paragraf 17 stk. 4-udvalget vigtigt. For det er afgørende, at vi fastholder flere unge i uddannelsessystemet. Desuden er det godt, at vi tager fat på det nye ældrecenter i Vesterled, så det engang kan glæde vore ældre borgere og så er det endelig godt, at der bliver ansat ti uddannede pædagoger mere.
Selvom uddannelse altså er vigtig, er det også et område, der spares på ved ad åre at hæve klassestørrelserne fra 20 til 21.
Noget der ikke får alvorlige konsekvenser, mener Kent Max Magelund.
-Sammenlignet med andre kommuner ligger vi stadig godt og samtidig mente flere fagfolk, at selvom de helst ville have været det foruden, så ville det gå endda.

Lukning er godt
Som flere af de andre partier peger Kent Max Magelund på demensområdet, som noget, der skal prioriteres.
– Der er afsat penge til en demenskoordinator mere. Fordi vi ved, det vil være et område, der vil vokse i betydning.
At der så samtidig er sket en besparelse på demensområdet, mener Kent Max Magelund, ikke ændrer ved, at området stadig har høj prioritet.
– Sagen er, at Kisumparken står over for en renovering og samtidig er det svært at finde beboere nok, der vil bo i Kisumparken. Når man hertil lægger, at der er demenspladser i Æblehaven, så er det alt i alt en besparelse, der er fornuftig.

Ville ikke spare
Inden partierne gik til budgetforhandlingerne var det afgjort, at der skulle spares. En præmis alle partier ifølge Kent Max Magelund har accepteret, altså på nær Enhedslisten.
– Jeg forøgte at komme Enhedslisten i møde på flere punkter, men de ville ikke være med. Der var ingen vej uden om, at vi skulle spare, og det ville Enhedslisten ikke være med til.

FAKTA
På Brøndby Kommunes hjemmeside kan man se budgetaftalen for 2019

Læs mere her:
Et sparebudget også med investeringer
Pædagogerne
Ældre Sagen
Seniorrådet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top