fbpx
Boliganvisning
DEBAT. På kommunalbestyrelsesmødet den 12. september fremkom der til pkt. 275 om boliganvisning den kommentar fra borgmesteren, at boliganvisningen ikke virker efter hensigten. Og De Radikale mente, at boligselskaberne fordeler, som de har lyst til. SF mente derimod, at forvaltningen ikke tidligere har givet udtryk for uhensigtsmæssigheder. Man må jo forundres over en sådan opfattelse og […]

På kommunalbestyrelsesmødet den 12. september fremkom der til pkt. 275 om boliganvisning den kommentar fra borgmesteren, at boliganvisningen ikke virker efter hensigten. Og De Radikale mente, at boligselskaberne fordeler, som de har lyst til. SF mente derimod, at forvaltningen ikke tidligere har givet udtryk for uhensigtsmæssigheder.
Man må jo forundres over en sådan opfattelse og indsigt. Sandheden er jo, at der i dag administreres helt som ønsket af den daværende kommunalbestyrelse. Nemlig uden kommunal administreret anvisning. Det vil sige, at der administreres 100 procent i henhold til lovens bogstav. Altså i henhold til venteliste og fleksibel udlejning. Og den fleksible udlejning er jo helt afstemt med og accepteret af kommunalbestyrelsen. Og hvad er der så at være utilfreds med? (helt som SF spørger til). Hvad er det, der ikke virker efter hensigten?
Borgmesteren udtaler, at boligselskaberne ønsker fælles regler for boliganvisning. Nej, det er kun et fåtal af selskaberne. Den nugældende ordning fungerer fuldt tilfredsstillende ud fra de fleste selskabers synspunkt. Har borgmesteren hørt andet officielt fra selskaberne side? Nej vel? For det er nemlig heller ikke tilkendegivet. Vi venter så i spænding på, hvad borgmesteren kan tilbyde på de kommende dialogmøder med selskaberne. For hvad er formålet ellers med at tage emnet op? (som nævnt af borgmesteren). Er det sådan, at man nu ønsker at fremme en eller flere ganske bestemte gruppers ønsker? Eller hvad? boligselskaberne har jo ikke bestemte grupper, de ønsker at favorisere.

Svar
Af Kent Max Magelund (S), borgmester

Tak for dit læserbrev. Med hensyn til, hvad SF og R har udtalt på mødet i kommunalbestyrelsen den 12. september, må det stå for deres egen regning. Men jeg vil naturligvis gerne uddybe mine egne synspunkter og udtalelser. Jeg synes, at det er et problem, at en borger, som ønsker at søge en bolig i Brøndby, skal skrive sig op i flere boligselskaber og hver gang betale et gebyr. Jeg synes også, at det er et problem, at de fleksible aftaler er forskellige på tværs af boligselskaberne. Derfor vil mit ønske være, at vi får én opskrivning og ét gebyr, og at vi fremover får fleksible aftaler, som er ens. Jeg er helt med på, at det kræver, at boligselskaberne er med på idéen. Vi har snart et temamøde i kommunalbestyrelsen, hvor vi skal formulere vores ønsker til dialogen med boligselskaberne for at se, om vi kan finde nogle fælles løsninger til gavn for både borgere, boligselskaber og kommunen. Jeg har tidligere været i dialog med BIB (Boligselskaber i Brøndby, red.) om de udfordringer, jeg ser, så derfor både tror og håber jeg på, at vi kan finde en god løsning.

1 kommentar om “Boliganvisning”

  1. Steen Andersen siger:

    Fra Enhedslistens side har svarene på det her tema ligget fast i hele debatten. Boliganvisningen skal ligge i boligselskabernes regi, og dermed også bestemt af det lokale nærdemokrati. Der er mangel på almene boliger, det ses af ventelisterne, som i øvrigt er ganske fyldt i hele det storkøbenhavnske område. Der er således ikke en eneste
    ledig almen bolig på nogle af de eksisterende boligportaler, og ventetiden er fra 8 år og op. Ønsket om at ændre ved boligselskabernes anvisningsret efter fleksible regler, kom fra Dansk Folkeparti, som ønskede sig tilbage til “Lex Rasmussen” tiden, hvor en pensionist som havde solgt sin ejerbolig øjensynligt havde fortrinsret til ledige boliger.
    Den tid er heldigvis fortid, hvis det da overhovedet har været sådan. Enhedslisten vil dog anbefale at man kigger på prisen for at blive skrevet op, vi er ude i en bekostelig affære hvis man skal være skrevet op i samtlige boligselskaber. Her vil vi pege på at en indgang til det almene boligmarked i Brøndby vil være at foretrække. Og så vil vi iøvrigt foretrække at der bliver bygget flere almene boliger så markedet kommer i bedre balance, og sikrer at alle har ret og adgang til en bolig der kan betales, også af lave indkomster.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top