fbpx
Venstre: Det ender med blodrøde tal
Budget-2.jpg
Det koster mindst 33 millioner kroner at renovere Fritidscenteret, ikke kun de 10, som Samarbejdsgruppen har sat af, mener John Engelhardt. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Budgetforliget, som Samarbejdsgruppen har fremlagt, er dyster læsning. Der er udgifter, der er sat for lavt eller udeladt, så kassebeholdningen ender med blodrøde tal, siger borgmester John Engelhardt

Venstre og borgmester John Engelhardts deltagelse i dette års budgetforhandlinger varede ti minutter, hvor hverken de selv eller Samarbejdsgruppen fremlagde nogen forslag, hvilket tidligere har været beskrevet her i Folkebladet. Der sagde Samarbejdsgruppen, at de gerne ville have haft Venstres forslag, så de kunne blive indarbejdet i budgettet på lige fod med deres egne forslag. Det ville Venstre ikke. Det var der en grund til, siger John Engelhardt.
– Der var en grund til, at vi ikke bare afleverede vores forslag, og så kunne de indgå og så kunne vi se os selv i det, og så var alle glade. Hvis vi var kommet med ti ting og havde fået ni ting med, så kunne vi ikke klage over noget. Men alligevel ville vi føle, at vi stod på afgrundens rand og vi med vores forslag var med til at gå et skridt videre, siger han.

Underskud
I det budgetforslag, som Samarbejdsgruppen har fremlagt, vil der være underskud i de kommende år. De seneste år er kassebeholdningen i Glostrup vokset markant, primært på grund af ekstraordinære indtægter fra erhvervsskatter fra Pandora. Glostrup får den sidste portion af dem i år. Derefter går kassebeholdningen nedad.
– Da vi kom til, var der 27 millioner i kommunekassen. 1. januar i år var der 120 millioner. Det forventes at der ved udgangen af i år, vil være 191 millioner i kassen. Lige nu er der 306 millioner i kassen, så jeg tror forventningerne til i år er lidt pessimistiske, siger John Engelhardt.
Det beløb vil svinde ind over de kommende år.
– I 2019 vil underskuddet være 60 millioner kroner, i 2020 vil det være 76 millioner kroner, i 2021 vil det være 42 millioner. Når denne valgperiode er slut regner flertallet med at aflevere en kassebeholdning på sølle 13 millioner kroner, siger John Engelhardt.
Det er et krav fra regeringen, at der skal være mindst 1.000 kroner per borger i kommunekassen, ellers kan kommunen komme under administration eller blive tvunget til at hæve skatterne. Her er det dog ikke den aktuelle beholdning i kassen eller beholdningen 1. januar, der er afgørende.
Beholdningen svinger nemlig en del, da indtægter som for eksempel grundskyld ikke kommer hver måned, ligesom nogle udgifter svinger hen over året.
Der er derfor ikke risiko for, at Glostrup Kommune bliver sat under administration inden 2021.
– Selvom det går nedad, så er der noget for 12 måneder siden, der hæver gennemsnittet. Men hvis vi fortsætter, så går der ikke lang tid, så er vi sat under administration, eller også så sætter vi skatten op, siger John Engelhardt.
Der vil i alle årene være overskud på driften. Det er dette overskud, man kan bruge til anlægsinvesteringer. Dropper man anlægsinvesteringer, vil budgettet derfor igen vise overskud.
– De har lavet et lille trick ved i 2022 ikke at have særligt mange anlægsudgifter. Når man ikke har nogen anlægsudgifter, så kan man godt få økonomien til at hænge sammen. Men der vil altid være anlægsudgifter til renovering og så videre, siger John Engelhardt.

Urealistisk
Problemet er ifølge John Engelhardt ikke kun underskuddet. Problemet er også, at budgetforslaget ikke følger de overslag, som forvaltningen er kommet med. Det vigtigste eksempel er den tretinsraket, som Samarbejdsgruppen har bygget op.
De foreslår at renovere det tidligere Ungdomscenter og flytte musikskolen og mødelokaler til foreningerne fra Fritidscenteret til den bygning. I den sydlige del af Fritidscenteret skal der så i stedet være genoptræning, der lige nu ligger på Dommervangen. I deres tidligere lokaler skal hjemmeplejen så flytte ind. De bor i øjeblikket i lejede pavilloner på Dommervangen.
Der er sat 15 millioner kroner af til renovering af det tidligere Ungdomscenter. Det flugter fint med et notat fra forvaltningen, som siger det vil koste 14,6 millioner kroner at renovere den.
Der er også sat 10 millioner kroner af til renovering af Fritidscenteret. Ifølge et notat fra forvaltningen vil det koste 40 millioner kroner at ombygge det.
– Det kan godt være, det kan laves for 33 millioner kroner. Når man har et notat, der siger 40 og så siger, det koster kun ti, så kræver det altså noget af en forklaring. Det kan efter min opfattelse ikke lade sig gøre. Hvis man skal lave det, så koster det noget mere. Det er nogle helt andre sale, der skal bruges. Dertil kommer, at Fritidscenteret mister en lille million i indtægter fra golfsimulator og fodbold. Det bliver ikke et fritidscenter længere. Det bliver genoptræning og en svømmehal, siger John Engelhardt.
Han mener, at man i stedet skulle have holdt fast i den tidligere plan, der gik ud på at bygge omkring 3.000 kvadratmeter tilbygning til Fritidscenteret. Det er blevet estimeret til at koste 60 millioner kroner, men det kan også godt gøres billigere, mener John Engelhardt.
– Det kan nok godt gøres for 40 millioner. Men det er stadig mindre, end det koster at ombygge Ungdomscenteret og Fritidscenteret. Når man har en bygning som Ungdomscenteret, hvor det koster mere at renovere den, end det ville koste at bygge en ny, så skal man rive den ned. Den er ikke fredet eller bevaringsværdig. Når man renoverer får man heller ikke en ny bygning ud af det, siger han.

Vedligehold på niveau
To af de store poster i Samarbejdsgruppens budgetforslag er penge til vedligeholdelse af bygninger og veje og cykelstier. Et område, som de siger er blevet underprioriteret i en del år.
– Standen er mindst lige så god som de omkringliggende kommuner. Det er også sådan generelt, og det gælder både kommuner, stat og regioner, at der ikke er råderum i anlæg, som er store nok til at løfte opgaven. Der er ingen tvivl om, at offentlige bygninger ikke bliver vedligeholdt godt nok. Vi har brugt mange millioner kroner på rådhuset, og der kunne sagtens bruges flere. Vinduerne på mit kontor er lidt utætte, men jeg vil hellere bruge penge på borgerne end på et bedre borgmesterkontor, siger han.
Han har også et forslag til, hvordan man kan få standarden op.
– Vi skal være endnu bedre til at rykke sammen, så vi har færre kvadratmeter at vedligeholde for det samme budget, siger han.

Egne forslag
Venstre er endnu ikke kommet med nogen egne forslag til budgettet.
– Budgetforslaget gør, at vi er nødt til at revurdere hele vores budgetprojekt. Det er vigtigere at redde den store balance end at fortælle, at nu vil vi dit og dat. Vi er ikke færdige. Vi synes, der mangler noget på skoleområdet. Der er forsættelse af kortere skoledage i budgettet og en socialrådgiver, men det er mere rettet mod familierne. Den er placeret på skolen, men arbejder i virkeligheden mere for familieafsnittet, når det kommer til stykket. Så arbejder vi på et område, der hedder værdighed for ældre. Vi vil forsøge at lave noget på ældreområdet. Det har været vores politik hele tiden. Vi har været kraftigt inde på demensproblematikken, siger John Engelhardt.
Præcis hvad han og Venstre vil og hvor meget det vil koste, kan han endnu ikke sætte ord på.
– Før jeg kan sige, vi gør det på den måde, så er jeg nødt til at have fundet pengene. Vi når det nok ikke til den 26. september, men der er også mulighed for at fremlægge forslag helt frem til mødet den 10. oktober. Så det kan være, det bliver et spændende budgetmøde, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top