fbpx
Samarbejdsgruppen har lagt en plan
GLOSTRUP. Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) har fremlagt en plan med 40 punkter for, hvad der skal ske de kommende år i Glostrup. De vil overholde de økonomiske rammer, og så er der mere fokus på at renovere end på at bygge nyt

Før sommerferien indgik Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten et samarbejde. Tilsammen kalder de sig selv for Samarbejdsgruppen. På det tidspunkt var de fælles planer begrænsende. Hen over sommeren har de brugt tid på at finde ud af, hvad de har at være fælles om.
– Det er ikke meget sommerferie, jeg har holdt i år, som Lisa Ward (S) siger det.
Aftalen er gældende til og med 2021.
– Det er det, vi arbejder efter frem mod 2021, det er ikke noget vi ruller ud hen over natten, siger Robert Sørensen (EL).
Planen har fem hjørnesten. Der skal være balance i den kommunale økonomi og man skal holde sig indenfor det tilladte økonomiske råderum. Selvom Glostrup Kommune har masser af penge i kassen, har en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening nemlig sat nogle begrænsninger for, hvor mange penge kommunerne må bruge.

Medarbejderne
Der står også øverst på dagsorden, at ”medarbejdernes arbejdsglæde og kvaliteten styrkes på de kommunale arbejdspladser til glæde for Glostrups borgere.”
Her giver Robert Sørensen, der er blevet formand for Børne- og Skoleudvalget et eksempel. Han vil nemlig gerne have en arbejdstidsaftale for lærere og pædagoger i Glostrup.
– Jeg tror det er vigtigt, at man har en gensidig respekt og laver nogle gensidige aftaler på ens arbejde. Ellers får man ikke den optimale inddragelse af medarbejdere i det arbejde, de skal udføre, siger han.

Udvikling i hele byen
Det nye samarbejde blev udløst af, at Lars Thomsen (Bylisten) blev ekskluderet af Venstre, fordi han var uenig i planerne for at udvikle Bymidten. I samarbejdsgrundlaget står der derfor også, at der skal ske udvikling og aktiviteter i hele kommunen. Det gælder for eksempel med kultur- og fritidsaktiviteter, hvor Dan Kornbek Christiansen er fortsat som formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
– Man skal passe på, at man ikke placerer det hele her i Bymidten. Vi skal have kultur- og fritidsaktiviteterne ud, hvor folk bor, siger han.
Han foreslår for eksempel, at man kan flytte de klatreaktiviteter, der er i Rådhusparken i øjeblikket rundt i de forskellige parker i kommunen, hvor der er træer, der kan bære dem.
Samarbejdsgruppen har ikke lukket ned for nybyggeri.
– I Samarbejdsgruppen vil vi gerne udvikle hele Glostrup. Det skal ikke kun være Bymidten, det skal ud langs den kommende letbane. Og vi vil gerne gøre det i et andet tempo, end der var lagt op til. Vi skal også turde at sige stop, hvis virkeligheden viser noget andet, end det vi troede, siger Lisa Ward, der er formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget.
Der er også skrevet FN’s Verdensmål ind som et af de overordnede mål.
– Vi skal kigge på FN’s Verdensmål. Det tror jeg ikke man har tænkt så meget på tidligere. Det kan godt være, der kun er nogle stykker, der er relevante for os, men så må vi arbejde med dem, siger Søren Enemark (S), der er formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Fokus på vedligehold
Planen indeholder en del konkrete tiltag. For eksempel skal der nedsættes et udsatteråd i lighed med handicap­rådet og seniorrådet. Men den indeholder også en del meget overordnede målsætninger, for eksempel, at der skal tænkes på børnefamiliernes behov.
Den indeholder stort set ikke nogen planer for anlæg, selvom Samarbejdsgruppen siger, de vil bruge anlægsrammen fuldt ud. Da budgettet for 2018 blev vedtaget, var der også indskrevet nogle planer for, hvilke anlægsaktiviteter, der ville være i de efterfølgende år. Blandt andet er der sat 20 millioner kroner af til Bymidten i 2019, men det var ikke nærmere specificeret, hvad de penge skulle bruges på.
– Den er lagt an på, at der skal bygges i Bymidten. Hele anlægsbudgettet bliver kastet op og vi vil se på, hvad det er, vi har brug for. Vi i Samarbejdsgruppen er meget enige om, at de store planer, der var om at bygge til i Bymidten, de bliver ikke til noget. Der skal nogle andre planer til, siger Robert Sørensen.
I stedet taler gruppen meget om at vedligeholde og bringe bygninger og veje op i standard.
– Vi har en bygningsmasse af kommunale ejendomme, som for manges vedkommende er noget nødlidende. Det kan man ikke være bekendt overfor brugerne. Prioritet nummer et må være at få vores egen standard op, inden vi begynder at investere i tusind andre ting, siger Søren Enemark.
Men der skal også bygges nyt.
– Vi skal forfølge begge spor. Jeg vil for eksempel gerne gå langt for at få en ny kunstgræsbane til Glostrup. Så vi både har en, der er renoveret og en ny, siger Dan Kornbek Christiansen.

Læs mere de næste uger
Folkebladet har lavet interviews med alle udvalgsformænd om, hvad der kommer til at ske på deres områder frem mod 2021. Dem bringer vi i de kommende uger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top