fbpx
Planer om nyt Lionslund i høring
BRØNDBY. Der er lagt op til at bygge flere og større boliger til udviklingshæmmede borgere med det nye byggeri Strandboligerne, der skal opføres som erstatning for Lionslund

Strandboligerne, der skal erstatte det nuværende Lionslund, forventes at stå færdigopført i 2021 på den nuværende byggelegeplads.
Det nye og større byggeri afløser de eksisterende 25 boliger i det beskyttede bosted Lionslund. Der er planlagt 38 boliger i Strandboligerne, 24 lejligheder i bofællesskab med blandt andet caféområde og møderum og 14 lejligheder i en langstrakt to-etages bygning.
Dermed er der lagt op til et nyt og tidssvarende byggeri, som vil betyde en væsentlig forbedring af boligforholdene for adskillige udviklingshæmmede borgere i Brøndby Kommune, som vil få mere plads og bedre køkken- og toiletforhold.
Også de ni beboere, der i dag bor i bofællesskabet Tranumparken, vil blive tilbudt større og mere tidssvarende boliger i Strandboligerne.

Støj spiller ind
Den konkrete udformning af det kommende byggeri har måttet forholde sig til vejstøj fra Køge Bugtmotorvejen.
Planerne lægger derfor op til en placering på den nuværende byggelegeplads på Strandskolevej 138 og at der bygges en længebygning i tilknytning til Strandboligerne på to etager, der er tænkt som et ekstra støjværn mod motorvejen. Bygningsfacaden vil blive udarbejdet sådan, at eventuel støj mindskes i selve lejlighederne.
De tidligere planer for området indebar også tanker om at udvikle et nyt boligområde på Lagesminde Alle, hvor det nuværende Lionslund og rideskolen ligger. Denne del af Lagesminde Allé vil blive håndteret separat i en anden lokalplan, idet det kræver nærmere undersøgelser af, hvordan støjproblematikken skal håndteres ved eventuelt nyt boligbyggeri der. Naboerne vil blive inddraget i en dialog om den kommende lokalplan for dette område.

Sendt i høring
Inden Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse om opførelsen af Strandboligerne er lokalplan, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, i offentlig høring frem til den 30. oktober 2018, hvor borgerne kan komme med deres input.

Lokalplansforslaget kan ses på https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/lokalplanid/164

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top