fbpx
Budgetforlig i Glostrup: Nyt forenings-, medborger- og kulturhus
samarbejdsgruppen.jpg
Samarbejdsgruppen Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) har indgået et budgetforlig, der betyder, at det tidligere ungdomscenter vil blive stående og renoveret for 15 millioner kroner. Der skal være lokaler til musikskolen og mødelokaler til foreninger og borgere. Derudover skal der tænkes mere i puljer og mindre i enkeltsager i budgettet

Lørdag aften blev der indgået budgetforlig i Glostrup. Det blev mandag sendt i høring. Budgetforliget indeholder i alt 104 punkter med områder, hvor der enten skal bruges flere penge, eller hvor der skal spares. Det er alt fra helt små poster, som 22.000 kroner årligt til IT-udstyr til de frivillige i By­historisk Hus, til en pulje på i alt 20,7 millioner kroner til ejendomsrenoveringer.
Overordnet set er det vigtigt for budgetpartierne at understrege, at de holder sig indenfor de rammer, som Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt. Populært sagt bruger de alle de penge, som de må.
– Vi har lovet, at vi bruger servicerammen fuldt ud. Det sidste jeg så, der var vi 18.000 fra at ramme på et budget på 1,1 milliarder kroner, siger Lars Thomsen (Bylisten).
På anlæg bruger de næsten 86 millioner kroner. Det er 2,5 millioner kroner mindre end i budgetoplægget. Her har kommunerne samlet set dog også haft en opgave med at reducere anlægsbudgetterne.
– 2,5 millioner er en del, hvis man regner det i procent. Vi er økonomisk ansvarlige, siger Dan Kornbek Christiansen (K).
I de seneste år er beholdningen i kommunekassen vokset voldsomt på grund af ekstraordinære indtægter fra erhvervsskatter. De kommer ikke længere, derfor vil beholdningen i de kommende år svinde ind. Der vil dog stadig være penge i kassen.
– Jeg mener det er mellem 88 og 90 millioner kroner vi har i kassen i slutningen af 2021, siger Lisa Ward (S).
– Vi har øjnene på vores pengekasse. Den skal ikke på nogen måde bringes i fare, siger Lars Thomsen.
Robert Sørensen (EL) har også skrevet under på budgetaftalen. Det har han dog gjort via e-mail, da han er på ferie. Han har derfor heller ikke mulighed for at stille op til interview, Lisa Ward ville derfor gerne tale lidt for ham.
– Robert ville have sagt, at han er rigtig glad for, at budgettet ikke indeholder besparelser i kernevelfærden, han er glad for at det er lykkedes at finde penge til Glostrup Skole og daginstitutionerne, han er glad for, der er fundet penge til inklusion ved at vi ansætter en socialrådgiver yderligere på skolen, der skal være forebyggende. Vi har sagt ja til at ansætte fire socialrådgivere yderligere på rådhuset. På ældreområdet har vi rykket rundt på nogle ting, for vi mangler demenspladser og aflastningspladser, siger Lisa Ward.

Nye funktioner i hus
Den største nyhed i budgetaftalen er, at det store røde hus mellem brandstationen og rådhuset, der tidligere har indeholdt en teknisk skole og senest ungdomscenteret, skal blive stående. Huset er lige nu tomt, efter ungdomsskolen og 10. klasserne er flyttet. Det var en del af en tidligere budgetaftale at rive huset ned, da ambitionen var at bruge området til byudvikling. Den byudvikling er nu sat på pause, og derfor kan huset blive stående.
– Tidligere var der enighed i kommunalbestyrelsen om at rive det hus ned. Jeg var den eneste, der talte for at bevare huset. Det er et pænt hus og så dårlig stand er det heller ikke, det ved jeg fra de håndværkere, der går og vedligeholder det. Jeg indgik i budgettet om at rive det ned, men jeg vidste også godt, at der var nye kandidater, der var med på idéen om at bevare det. Jeg havde ro i sindet, jeg vidste godt, at på langt sigt kunne jeg godt redde det hus, siger Palle Laustrup (SF).
Huset skal i fremtiden indeholde mødelokaler for foreninger og lokaler til musikskolen. De frigiver så nogle lokaler i Fritidscenteret, som vil blive overtaget af genoptræningen, der i dag ligger på Dommervangen. I deres gamle lokaler vil hjemmeplejen så kunne flytte ind. De ligger i dag i den lejede pavillon på Dommervangen, der så vil blive leveret tilbage, så hele manøvren vil give en årlig besparelse på leje på omkring to millioner kroner.
– Forvaltningen har sagt, det koster 14,6 millioner kroner at renovere bygningen. Vi sætter 15 millioner kroner af. Hvis vi skulle bygge nyt ved fritidscenteret til genoptræningen, ville det koste 60 millioner kroner. Nu får vi også et kulturhus, og vi sparer kommunen for en stor anlægsudgift, siger Lars Thomsen.
Idéen om denne tre trins-raket, som de kalder det, er ikke kommet fra en bestemt politiker, men er et eksempel på godt samarbejde.
– Når man indgår i et samarbejde, så er der nogen, der kommer med en idé, og så spiller andre med på ideen. Så spiller vi hinanden gode og det forslag godt og så ender man med sådan en tretrinsraket. Vi kommer hele vejen rundt i stedet for at sige, jeg vil kun have det her. Vi samarbejder, så kan alle partier se sig selv i idéen, siger Lisa Ward (S).
Renoveringen af huset skal starte i 2019 og hele manøvren skal være slut i 2021.
– Vi håber, de kan flytte om tre år. Så efterlader vi et clean sheet, når der er valg, så er der styr på det hele, siger Lars Thomsen.
Huset vil blive en del af en kultur-akse i Bymidten med aktivitetscentret, biblioteket, det nye hus og fritidscenteret. Det er altså planen, at biblioteket skal blive liggende.
– Johns store projekt med bymidten er jo sat på stand by. De ting, der skulle rives ned og bygges et andet sted, det er stoppet. Biblioteket kommer til at ligge der, hvor det ligger nu, de næste tre år. Med mindre der kommer en mand med en masse penge. Men lige meget hvor mange penge man kommer med, så skal det passe ind i udviklingen af Glostrup. Det er også derfor vi har skabt et udvalg, der har fokus på byudvikling, siger Dan Kornbek Christiansen.
Hans mantra fra valgkampen om at fokus ikke kun skal være på Bymidten holder dog stadig.
– Vi skal også etablere nye aktiviteter ude hvor folk lever og bor. Vi skal have mere gang i vores parker, vi skal have noget ud i Ejby og Hvissinge, siger han.

Puljer til vedligehold
Der er også to store puljer til vedligeholdelse. En pulje på seks millioner kroner om året i 2019, 2020 og 2021 til vedligeholdelse af cykelstier og fortove.
– Vi har en pulje til fortove, og cykelstier og så beder vi forvaltningen i januar om at fremlægge en treårsplan for, hvordan de skal vedligeholdes, siger Lars Thomsen.
– Man opererer med fem forskellige niveauer for standarden på fortove. Vi ligger ret lavt. Hvis vi gerne ville op på det næstbedste niveau, så vil det koste 21 millioner, supplerer Dan Kornbek Christiansen.
Derudover er der en pulje på i alt 20,7 millioner kroner til at renovere kommunale ejendomme.
– Vi er voldsomt bagud med vedligehold. For eksempel er Glostruphallens tag ved at falde ned. Det har fået lov til at forfalde, det betaler vi for nu. Hvis du lader være med at vedligeholde dit hus, så bliver det bare dyrere til sidst. Vi giver en stor pose penge de næste tre år, derefter vil vi så også kunne se en forbedring, siger Lars Thomsen.
Pengene i begge puljer skal prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.
– Det er faktisk en fremstrakt hånd til Venstre og Dansk Folkeparti. De får indflydelse i udvalget på, hvad der skal renoveres, siger Lars Thomsen.
Ud over at der bliver givet penge til ekstra vedligehold, får Glostrup Ejendomme også eftergivet noget gæld. Hvis en afdeling i Glostrup Kommune et år bruger flere penge, end der er sat af, vil de få reduceret budgettet i det efterfølgende år. Det omvendte gælder, hvis de bruger færre penge end der er budgetteret. For tre år siden havde Glostrup Ejendomme et stort underskud, det har de betalt af på, men det skal stoppe nu.
– Vi synes det er lidt fjollet at give 6 millioner med den ene hånd og så tage 2,5 med den anden, siger Dan Kornbek Christiansen.
– De har vist, at de godt kan spare de penge, men vi har også godt kunnet se det på vores ejendomme. Derfor eftergiver vi nu den gæld, siger Lars Thomsen.

Pulje til læring
Generelt vil Samarbejdsgruppen gerne i retning af at tænke budgettet på en anden måde, så der i højere grad er puljer til områder, frem for penge til enkelte projekter.
– Det har været vigtigt at prøve at give et ansvar til de enkelte udvalg. Det betyder, at vi som politikere i de enkelte udvalg kommer til at have indflydelse på, hvordan pengene bliver brugt på udvalgets område. For eksempel er der lagt en pulje af til læringsmiljø og legepladser. Ved at ligge det ud til udvalgene, giver det de politikere, der sidder i udvalgene en indflydelse. Det har været vigtigt, at det ikke er et budget, hvor vi siger, at nu skal den her enkelte institution have nye vinduer, for det ved vi ikke, om de har mere brug for end naboinstitutionen, siger Lisa Ward.
Lars Thomsen supplerer:
– For eksempel med inventar til skoler. Der var kommet fire-fem forslag, for eksempel ville en institution gerne have 95.000 til det ene og en anden 100.000 til noget andet. Det vil vi ikke sidde og disponere i budgettet. Så vi har sat tre millioner af til nyt inventar i skoler og daginstitutioner. Vi ændrer hele tænkningen i budgettet. Vi laver ikke enkeltsager, man kan profilere sig på. Vi sætter nogle store puljer af, hvor forvaltningen så kan komme med forslag til udvalgene og sige: Det er den måde, vi vil prioritere på, hvad synes I? Så kan det godt være, at vi af politiske årsager prioriterer en børnehave fremfor en anden i udvalget, siger han.

Besparelser
Der er også indlagt besparelser i budgetaftalen.
– Vi har også taget nogle hårde beslutninger. Vi siger til kommunaldirektøren, at han skal flytte personale­ressourcer fra rådhuset og ud i de spidse ender. Her snakker vi ud til skolerne og ældrecentrene. Der skal spares for ret mange penge centralt, og de ressourcer skal bruges ude i de spidse ender. Vi har også peget på Lokalhistorisk Hus. Der fyrer vi en medarbejder og bruger pengene på en socialrådgiver. Det er ikke fordi, vi ikke har respekt for det arbejde, der bliver udført i Lokalhistorisk Hus, men vi er sat i verden for at prioritere. Vi har også sagt, at vi vil finde 2,5 millioner på rådhuset på ældreområdet. Det beklager vi overfor dem, det går ud over. Det er ikke en kritik af deres arbejde, men det er vores prioritering, at vi vil have folkene ud, hvor de gør mest gavn, siger Lars Thomsen.

Budget i høring
Budgetforslaget er nu sendt ud i høring, så alle borgere, foreninger og virksomheder kan komme med svar. Det er planen, at budgettet skal vedtages endeligt på kommunalbestylsens møde den 10. oktober
21. september 2018
Rettelse
I forbindelse med omtalen af budgetforliget i Glostrup skrev vi i sidste uge (ovenstående artikel), at alle borgere, virksomheder og foreninger i Glostrup kunne komme med høringssvar. Det er ikke korrekt, det kan de ikke i denne høringsfase, det havde de mulighed for i en tidligere fase.
I denne fase er det kun udvalgte høringsberettigede, der kan komme med svar. De høringsberettigede i denne omgang er for eksempel MED-organisationen, fagforeningerne som Glostrup Lærerforening og BUPL, Seniorrådet, Skolebestyrelsen og mange flere.
Borgere, foreninger og virksomheder i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk er velkomne til at skrive deres holdning til budgetforslagene i læserbreve på op til 300 ord, som vi gerne vil bringe i Folkebladet.
Vi beklager fejlen.
JEH

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top