fbpx
Budgetaftale for Vallensbæk: Noget til alle parter
Vallensbæk-skole.jpg
Alle tre partier i Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk er med i budgettet for næste år og de er enige om, at kapaciteten på Vallensbæk Skole skal undersøges. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. I sidste uge indgik de tre partier i kommunalbestyrelsen en budgetaftale for Vallensbæk for 2019. Alle har fået lidt

Naturligvis er en ny budgetaftale for en kommune et af årets højdepunkter rent kommunalpolitisk. Det er nemlig her, det bliver tydeligt, hvor de kommunale politikere vil sætte ind det kommende år; er det de ældre, børnene eller busdriften, der skal styrkes.
Ligeledes er det her, det viser sig, hvor der skal skæres fra, hvis en kommune skal spare. Skal der være færre SOSU-assistenter eller pædagogmedhjælpere?
Det sidste scenarie må politikerne i Brøndby netop nu forholde sig til.
Fordi budgetaftalen er så central, er det også vigtigt at holde sig for øje, hvordan politikerne præsenterer den.
Og efter at alle tre partier i Vallensbæk i sidste uge gik med i budgetaftalen for Vallensbæk Kommune for 2019, sidder man tilbage med fornemmelsen af, at det bedste, eller vigtigste, er, at politikerne ikke skal spare mange millioner i år og samtidig har valgt at tildele de fleste områder en sum penge. Så alle er nogenlunde lige glade.
For den fælles pressemeddelelse, De Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti efterfølgende udsendte, bærer den noget afdæmpede titel Nyt budget giver løft for borgerne.
En titel der strengt talt ikke siger så meget og slet ikke peger på et enkelt budgetmæssigt flagskib.

Det bedst mulige
Den samme rolige holdning møder man også, når man beder de tre partier sætte et par ord på, hvordan de overordnet betragter budgettet.
Således siger Søren Wiborg fra Socialdemokratiet.
– Der er ingen grund til at stemme imod dette budget. Det gode er, at vi har en sund økonomi. Vi er derfor i en situation, hvor vi ikke behøver at skære i noget. Det var hårdt for nogle år siden, men det nyder vi altså godt af nu.
Også hos Dansk Folkeparti er begejstringen til at tage at føle på. Således siger Kenneth Kristensen Berth.
– Som virkeligheden ser ud, er vi glade. Det har været en kamp for at undgå besparelser på ældreområdet, og det er vi kommet i mål med.

Ser på skolemuligheder
Selvom glæden altså er afdæmpet, indeholder budgettet dog alligevel flere positive elementer, understreger de lokale politikere.
Således peger Søren Wiborg blandt andet på, at der er blevet afsat penge til at lave en undersøgelse af kapaciteten på skoleområdet.
– Vi ved, der kommer til at mangle kapacitet på skoleområdet. Da det øgede antal borgere kommer i Syd, er det enten Eghomsskolen eller Vallensbæk Skole, der skal ses på. Egholmskolen er reelt set ikke en mulighed, derfor har vi afsat penge til en undersøgelse af, hvad der kan lade sig gøre på Vallensbæk Skole.
Desuden glæder Søren Wiborg sig over, at der, sammen med styrkelsen af den sproglige indsats i dagtilbuddene, er afsat penge til, at der skal ske en opnormering af antallet af dagplejere.
Og så er der, mener Søren Wiborg, grund til at glæde sig på de ældre borgeres vegne:
– Vi ved, der kommer flere ældre i kommunen. Derfor er det godt, at der er blevet afsat penge til 24 plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave.

Symbolpolitik
I den fælles pressemeddelelse hedder det, at de tre partier gerne vil sikre fortsat gode forhold for det lokale erhvervsliv. Derfor er de blevet enige om at sænke dækningsafgiftspromillen af forretningsejendomme fra 9,5 til 9,3 fra 2019. En sænkning, der beløber sig til et årligt provenutab på 170.000.
Til spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet gør en forskel, siger Søren Wiborg:
– Det er signalpolitik. Men det var vigtigt for andre, så det har vi det fint med.

Flextrafik og støjværn
Skal Kenneth Kristensen Berth pege på et punkt i budgettet, han er særlig tilfreds med, er han ikke i tvivl:
– Noget af det, vi har kæmpet for, er at få afsat penge til flextrafik. Movia anslår, at 300.000 kr. om året vil dække det behov, der er. Flextrafik er en god måde at transportere folk rundt i form af offentlig transport, ikke mindst i en kommune som Vallensbæk, hvor der ikke er de bedste linjer på tværs af kommunen.
Desuden er Kenneth Kristensen godt tilfreds med, at der nu kommer flere ældreboliger i Vallensbæk:
– Det er virkelig noget, der er behov for og udvidelsen på Højstruphave er vi derfor meget glade for.
Ligesom Socialdemokratiet er Dansk Folkeparti også tilfreds med, at mulighederne på Vallensbæk Skole skal undersøges, og så peger Kenneth Kristensen Berth desuden på støjindsatserne langs Holbækmotorvejen, der også bliver prioriteret:
– Vi er glade for, at der afsættes penge til støjværn langs Holbækmotorvejen. Vi er så ikke sikre på, at den i budgetforliget skitserede løsning er den bedste. Men da der er nedsat en styregruppe for projektet med bred repræsentation fra grundejerforeningerne, har vi i hvert fald valgt at lægge til grund, at projektets nærmere udformning skal ske i dialog med styregruppen, ellers er der jo ingen grund til at have en styregruppe.

De andre vil frede Dias
Som man kunne læse i sidste uges udgave af Folkebladet, besluttede De Konservative og Socialdemokratiet for nylig at bevillige et ekstra tilskud til Dias på 700.000 kr. Noget Dansk Folkeparti stemte imod.
På samme måde forholdt Dansk Folkeparti sig kritisk til, at Ridecenteret tidligere på året også fik en ekstra pose penge. Dengang mente Kenneth Kristensen Berth, at Ridecenterets aktiviteter ikke er kernevelfærdsopgaver.
Til spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Folkeparti derfor benyttede budgetforhandlingerne til at problematisere tilskudene til Dias og Ridecenteret, siger Kenneth Kristensen Berth:
– Det var reelt ikke en mulighed. For de to andre partier er begge steder meget vigtige. Og når ret skal være ret, så synes jeg også, Ridecenteret er blevet bedre til at tænke det lokale ind, for eksempel i forhold til samarbejde med Vallensbæk Skole.

Ingen betydning
Ligesom Søren Wiborg mener Kenneth Kristensen Berth heller ikke, at sænkningen af dækningsafgiftspromillen har reel betydning.
– Det har ingen betydning. Men det var noget, andre gerne ville have med, så fint for os.

Vigtig i sammenhæng
Det er naturligvis Henrik Rasmussen (K), borgmester, der har siddet for bordenden i forhandlingerne.
I modsætning til de to øvrige partier, mener han ikke, at sænkningen af dækningsafgiftspromillen er ren symbolpolitik.
– Jeg tror faktisk, det betyder noget, når man ser det i sammenhæng med, hvad vi ellers gør for erhvervslivet. For eksempel har vi sørget for, at der kommer et ekstra stoppested på Letbanen ved Deltapark, så det er altsammen et udtryk for, at vi gerne vil det lokale erhvervsliv.

Digital læring og sprog
I det hele taget er Henrik Rasmussen godt tilfreds med budgettet.
– Det er fedt, at vi nu kan tænke sund drift og udvikling, og vi har haft fokus på både børnene og de ældre. For eksempel har vi afsat penge til Makerspace, så hver skole kan få deres digitale undervisningskit. Børnene skal have de bedste rammer for den digitale læring i skolerne. Det er penge, som skolerne selv kan prioritere til det, de finder rigtigt.
Et andet punkt, hvor nogle af kommunens yngste kommer til at kunne en forandring, er i forhold til kommunens sprogindsats på dagtilbudsområdet. Her er partierne nemlig blevet enige om, at opnormere sprogkonsulenten.
– Det er vigtigt med en tidlig indsats, set i lyset af at der kommer flere tosprogede til byen. På skoleområdet stiller vi høje krav til sproget. Derfor er det også vigtigt, at vi bakker op om børnenes sproglige læring.

Nye plejeboliger
På ældreområdet er der særlig et punkt, Henrik Rasmussen, ligesom Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, peger på som vigtig:
– Vi har afsat penge til, at der med tiden kan etableres 24 plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave. Det reelle arbejde begynder først senere, men vi har afsat penge, så vi kan komme i gang med projektet.
Og så er Henrik Rasmussen enig i, at flextrafikken skal have en chance:
– Vi skal se på, hvad det kan. Det har nogle af de omkringliggende kommuner. Det kan også få god relevans i Vallensbæk, ikke mindst set i lyset af, at arbejdet med Letbanen nu begynder.

Godt med fælles aftale
De tre partier i kommunalbestyrelsen har lavet en fælles aftale.
Også selvom de politiske forhandlinger i kommunalbestyrelsen af og til afslører, at partierne står langt fra hinanden i forskellige sager.
Hvorvidt dette har farvet forhandlingerne, ønsker Henrik Rasmussen ikke at kommentere på:
– Vi er nået frem til et fælles forlig. Det forholder jeg mig til.

Man kan se hele budgetforliget via Vallensbæk Kommunes hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top