fbpx
Børn og skole: Glostrup Skole skal være førstevalg
GLOSTRUP. Robert Sørensen (EL) er ny formand for Børne- og Skoleudvalget. Han siger, at der ikke skal ske store ændringer i skoler og daginstitutioner, men der er enkelte punkter, hvor tingene skal gøres bedre for eksempel med tolærerordninger og bedre inklusion. Og så skal der laves arbejdstidsaftaler

Robert Sørensen fra Enhedslisten er nyvalgt formand for Børne- og Skoleudvalget. Det var en post, han gerne ville have.
– Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Jeg er selv Glostrup-barn og er et produkt af Glostrup Skole, dengang hed det så Vestervangskolen. Jeg har en datter, som også har gået på Glostrup Skole. Derfor glæder jeg mig til at arbejde med blandt andet skolen, siger han.
En af opgaverne bliver at indgå en arbejdstidsaftale med lærere og pædagoger.
– Jeg tror, det er vigtigt, at man har en gensidig respekt og laver nogle gensidige aftaler på ens arbejde. Ellers får man ikke den optimale inddragelse af medarbejdere i det arbejde, de skal udføre. Og så skal vi tiltrække de dygtigste kollegaer til de dygtige mennesker, der allerede er derude, siger han.

Førstevalg
Hans vigtigste opgave er at gøre Glostrup Skole til det naturlige førstevalg for forældre i Glostrup.
– Jeg synes det er ærgerligt, at vi udhuler folkeskolen ved at sende vores poder på privatskole. Det kan der være gode grunde til, men jeg synes, det er ærgerligt, siger han.
Derfor er det nødvendigt at arbejde med kulturen i skolen.
– Vi skal have trivsel, ro og respekt. Det gælder både respekt overfor lærere, andre elever og forældre. Og det gælder begge veje. Med ro mener vi, at lærerne skal have ro til at lave deres arbejde. Fysisk ro i klassen, så eleverne kan lære så meget, de overhovedet magter. Det er jo i sidste ende lærernes opgave at skabe ro, men vi skal også give lærerne de redskaber, vi kan, fra politisk side. I urolige klasser tror jeg, det er en god ting at have to lærere i en periode. Vi har også vores aftale om færre elever i klasserne, den vil også skabe noget mere ro, siger han.
En af vejene til tolærerordning er muligheden for at reducere antallet af undervisningstimer og til gengæld give timer med to voksne.
– Jeg tror på, at tolærerordninger og kortere skoledage vil betyde, at børnene bliver mere koncentrerede i de timer, de nu er i skolen og lærer mere. Men det er jo lovbestemt, så det er begrænset, hvad vi kan gøre, hvis et flertal i folketinget vil noget andet, siger han.

Fortsat en skole
I valgkampen var der diskussioner om fremtiden for Glostrup Skole.
– Vi har ikke planer om at nedlægge skoler, bygge skoler eller lave skolestrukturen om. Jeg tror på, at den skolestruktur vi har nu, den kan vi arbejde videre med, siger Robert Sørensen.
Han siger dog samtidig, at der skal være plads til forskellighed mellem afdelingerne.
– Jeg tror på, at det er vigtigt, at man ikke behandler alle skoler ens, ligesom man ikke behandler alle børn ens. Jeg har tidligere foreslået, at man skulle have mere demokrati ud på skolerne, at skolebestyrelsen skulle bredes ud. Vi har et forslag om, at vi skal have mere dialog og inddragelse af forældre, men hvordan, det har vi ikke lagt os fast på, siger han.
På daginstitutionsområdet skal der heller ikke ske de store ændringer.
– Den struktur, der er på området nu, den vil blive liggende, siger han.

Penge til inklusion
Et sted, hvor det er nødvendigt at prioritere at bruge flere penge, er på inklusionsområdet, mener Robert Sørensen.
– Inklusionen skal blive bedre. Der skal udarbejdes en analyse og evaluering af, hvordan inklusionen bruges i skolen og overvejelser og forslag til, hvordan skolerne hjælper og støtter op om børn, der har det svært, siger han.
Han vil gerne have plads til alle børn i folkeskolen, hvis det er muligt.
– Jeg vil helst have, at alle børn kunne være en del af fællesskabet i folkeskolen, som jeg synes er det bedste. Der er nogle børn, der har brug for noget andet, for så måske senere at kunne komme tilbage. Det er vi nødt til at finde nogle flere penge til. Både for dem, der har brug for hjælp, men også for dem, der går i folkeskolen, som føler, at der er nogen, der vader på væggene eller skaber uro i klassen. Vi skal finde det bedste pædagogiske tilbud til barnet, om det er, at der er støtte på i klassen eller om barnet skal ud af klassen, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top