fbpx
Sparekrav kan koste pædagoger og demensboliger
BRØNDBY. Brøndby Kommune skal spare 27 mio. kr. på næste års budget. Det stod klart efter onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Nu skal politikerne se på, hvor der skal skæres fra. Det kan for eksempel betyde farvel til pædagoger i SFOen eller boliger til personer med demens

”Boenheden Kisumparken er et bofællesskab med plads til syv ældre beboere med moderat til svær demens, der alle har behov for et døgntilbud, men dog ikke plejebolig … Forvaltningen foreslår, at nedlægge boenheden Kisumparken, da det er et såkaldt ”kan tilbud”, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilbyde … Reduktion af budgettet med 3.693 mio. kr. (helårseffekt) ved en nedlæggelse af Kisumparken.”
Sådan hedder det i et dokument fra forvaltningen i Brøndby Kommune, som de lokale politikere behandlede på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.
I samme dokument hedder det et andet sted:
”Der normeres i dag med 16 børn pr. pædagog i SFO og 18 børn pr. pædagog i klub i den normale åbningstid om eftermiddagen. Det foreslås ændret til 18 børn pr. pædagog i SFO og 20 børn pr. pædagog i klub … Forslaget svarer til en reduktion af personalet med 4,2 procent.”
En reduktion, der ifølge Brøndby Kommunes egen beregninger svarer til 684.000 kr. i 2019.

Skal spare på trods
Baggrunden for disse spareforslag er, at kommunalbestyrelsen på onsdagens møde drøftede oplægget til næste års budget og den økonomiske situation, som den tegner sig på nuværende tidspunkt.
Udfordringen for budgettet for 2019 er nemlig, at der samlet set er udgifter for 27 mio. kr. mere end servicerammen tillader det.
Servicerammen, der er statens loft over serviceudgifterne, altså den sum penge, som kommunen må bruge på service til borgerne, betyder nemlig, at der på næste års budget skal spares penge i Brøndby Kommune.
Derfor står de lokale politikerne overfor en svær opgave med at prioritere.
Brøndby Kommune kan nemlig kun få lov til at bruge flere penge, hvis andre kommuner ikke bruger deres andel af servicerammen.
Da det ikke ser ud til at være tilfældet, skal de lokale politikere med afsæt i et forslag fra forvaltningen, der opridser sparemulighederne nu til at prioritere, hvad der skal bruges penge på, og hvor der skal skæres fra.
En situation, der i sagens natur ærgrer Kent Max Magelund (S), borgmester.
– Det er lidt paradoksalt, at mange kommuner ligesom Brøndby skal skære ned. For vi har en sund økonomi og en fornuftig kassebeholdning. Derfor vil jeg også gå til KL med det budskab, at vi ønsker at få lov til at bruge lidt flere penge. Men jeg må desværre erkende, at det nok ikke er sandsynligt, at vi slipper for at gennemføre besparelser.
At serviceudgifterne er steget, skyldes ifølge Brøndby Kommunes egen vurdering, særligt udviklingen i kommunens demografi.
Der er således blevet flere ældre og indenfor det specialiserede voksenområde, der blandt andet omfatter borgere med handikap.

Skal skabe balance
For at skabe balance i økonomien har forvaltningerne arbejdet på forskellige forslag til at justere budgettet.
Der er samlet set fundet forslag til besparelser og effektiviseringer for 33 mio. kr. og det er disse forslag, som blev fremlagt onsdag aften og som politikerne nu skal prioritere imellem.
– Vi er ikke i en ønskesituation, for det er aldrig let at skulle spare. Men jeg har stor tillid til, at vi i fællesskab får løst opgaven på en ordentlig måde, så vi kan fortsætte den positive udvikling, som Brøndby ellers er inde i med spændende byudviklingsprojekter og flere borgere, som på sigt vil gavne kommunens økonomi, siger Kent Max Magelund.
Spareforslagene er altså ikke politisk besluttet endnu, men skal først til politisk forhandling i den kommende tid. Samtidig forhandler kommunerne og KL i øjeblikket, og der kan derfor ske ændringer, der gør, at Brøndby Kommune skal spare mindre.

Kommunalbestyrelsen vedtager sandsynligvis det endelige budget den 10. oktober. Via kommunens hjemmeside kan man se de forskellige spareforslag.

4 kommentarer om “Sparekrav kan koste pædagoger og demensboliger”

 1. Lone Hansen siger:

  Det er under alt kritik at spare på mennesker der i forvejen har det skidt. Besparelsen må kunne findes andre steder, måske man kunne se i egne rækker på kommunen, og kommunalbestyrelsen…der er alt for mange ansat på kommunen….4-5 personer kan spares væk, eller flere….så de ældre kan beholde deres være steder og plejesteder, det er ski oz der har været med til at løfte brøndby, og nu hvor vi ikke længere er på arbejdsmarked, så skider kommunen på os. Man er så sports idioter i den kommune, at man ikke kan tænke længere end at spare på ældre og syge og så ellers bygge en sports by…Jeg håber sandelig ikke at det bliver sådan…Vi bliver flere og flere ældre og hvis vi ikke har nogen steder at være, så kan i indlægges os eller nedlægge os..for så bliver vi endnu mere ensomme og endnu mere syge, og det kommer til at koste kroner i det lange løb

 2. Hanne Lindegaard siger:

  Demens-boenheden Kissumparken er en perle. Her får de ældre et trygt og overskueligt hjem og ikke blot et rum på en lang gang på et ældrecenter. De demente er med til at tilbede mad, vaske op og holde have. I stedet for at spare her, burde netop boenheden fremhæves som den eneste rigtige tilbud for ældre borgere med demens.

 3. Hanne lindegaard siger:

  Bevar Boenheden! At spare på demensboligerne er en rigtig dårlig idé , da ældre med demens er de mest udsatte borgere som let kommer til at koste endnu flere penge, hvis de mistrives og derfor blive syge . I boenheden Kissumparken får de demente et overskueligt hjem , hvor de er med til at tilbedere mad, vaske op og ordne have. Boligen er netop et ‘hjem’ og ikke en institution med lange triste gange. Kommunalbestyrelsen burde kigge forbi og jeg er sikker på de derefter vil vise denne demensvenlige perle frem .

 4. Hanne Lindegaard siger:

  Bevar Boenheden! At spare på demensboligerne er en rigtig dårlig idé , da ældre med demens er de mest udsatte borgere som let kommer til at koste endnu flere penge, hvis de mistrives og derfor blive syge . I boenheden Kissumparken får de demente et overskueligt hjem , hvor de er med til at tilbedere mad, vaske op og ordne have. Boligen er netop et ‘hjem’ og ikke en institution med lange ensartede døre og gange, og hvor de demente ofte har svært ved at finde rundt. Kommunalbestyrelsen burde kigge forbi for jeg er sikker på, de fremadrettet vil vise denne demensvenlige perle frem.

  Mvh Hanne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top