fbpx
Samarbejdsgruppen tog imod hårde anklager
GLOSTRUP. Ændringen af magtfordelingen i udvalgene i Glostrup blev vedtaget i første omgang. Venstre og Dansk Folkeparti kom med hårde anklager mod Samarbejdsgruppen, der valgte ikke at svare og vedtog ændringerne. Den juridiske vurdering af lovligheden af ændringerne var ikke klar ved deadline på denne avis

Onsdag aften var der kommunalbestyrelsesmøde i Glostrup. Der var dog et par ting, der var anderledes, end de plejer at være. For det første var bordopstillingen i mødelokale Kotka, som kommunalbestyrelsens mødelokale hedder, blevet ændret. Lars Thomsen (Bylisten) og Dan Kornbek Christiansen (K), var blevet rykket fra rækken ud mod gangen, hvor Venstre og Dansk Folkeparti nu sidder tilbage, til vinduesrækken, hvor Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i forvejen sad. Folkebladets plads var også blevet flyttet.
Det andet lidt usædvanlige var, at der var helt fyldt på tilskuerpladserne. Omkring 40 tilhørere var kommet for at overvære mødet. Det tal er normalt mellem ti og tyve. De var formentlig kommet, for at overvære det sidste punkt på dagsordenen, hvor kommunalbestyrelsen skulle behandle et forslag fra Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) om at ændre styrelsesvedtægten.
Det var Lisa Ward (S), der fik lov til at indlede behandlingen af det punkt. Det gjorde hun ved at læse begrundelserne for ændringen af udvalgsstrukturen op.
Som Folkebladet også skrev i sidste uge, er Samarbejdsgruppens begrundelse for at ændre styrelsesvedtægten, at de har været utilfredse med det såkaldte Bymidteudvalg, som de vil nedlægge, at de ikke mener, der har været nok fokus på erhvervslivet samt at der har været snitfladeproblemer mellem Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Derfor vil de nedlægge Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og oprette to nye udvalg. Et Vækst- og Byudviklingsudvalg samt et Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg. Alt dette er beskrevet i det punkt, som gruppen vedtog på kommunalbestyrelsesmødet.

Forstår ikke kritikken
Piet Papageorge (V) var i sidste valgperiode formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og medlem af Børne- og Skoleudvalget. I denne valgperiode er han formand for Børne- og Skoleudvalget og medlem af Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. Han mener ikke, der er de problemer, som Samarbejdsgruppen peger på.
– Det undrer mig lidt, at man ser disse snitflader som problemer. Det undrer mig, når man kigger på det samarbejde, vi har omkring Unge- og Uddannelsesenheden. Det undrer mig, at man ser snitfladerne som et problem, og ikke som en mulighed for at forskellige ekspertiser og faggrupper kan hjælpe hinanden. Det er en problematik, jeg ikke har lagt mærke til. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man mener, opgavefordelingen er forkert. Lovændringer kommer hele tiden fra Christiansborg, det har aldrig givet anledning til ændringer af styrelsesvedtægten, sagde han.

Anklager om lovbrud
Flemming Ørhem (DF) mente ikke, at det var den egentlige begrundelse, der stod i dagsordenen. Han mente, at Palle Laustrup (SF) i en udtalelse til mediet Danske Kommuner havde gjort det klart, at formålet var at ændre magtbalancen i udvalgene.
– Hr. Palle Laustrup regner med, at når udvalgsstrukturændringen bliver gennemført, så vil det betyde, at der skal foretages nyvalg til formandsposterne i udvalgene, og at det bliver personer fra Samarbejdsgruppen, som kommer til at bestride formandsposterne i de seks udvalg. Hr. Palle Laustrup bekræfter med rene ord for pengene, at formålet med ændringen er at sætte Venstre og Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Men det kan man ikke, sagde han og fortsatte: – En ændring af udvalgsstrukturen med det formål at afsætte udvalgsformænd er ikke sagligt begrundet, og vil således være ugyldig. De 11 sammensvorne synes da også at være klar over, at de er ude på dybt vand, for de har prøvet at opfinde en masse mærkelig begrundelser, der skal forsøge at få deres forslag til at fremtræde sagligt begrundet, sagde han.
Han mente at tidspunktet for ønsket havde en del at sige.
– Den påståede utilfredshed med Styrelsesvedtægten er pudsigt nok opstået lige efter at hr. Lars Thomsen blev smidt ud af Venstre for illoyalitet. For mig ligner det umiskendeligt en primitiv hævnaktion fra hr. Lars Thomsen rettet mod Venstre og ikke mindst mod borgmesteren. At Dansk Folkeparti så lige ryger med i farten bekymrer åbenbart ikke hr. Lars Thomsen. Men en ændring af udvalgsstrukturen med det formål at hævne sig er heller ikke sagligt begrundet, og vil således være ugyldig, sagde han.
Også hans partifælle, Pia Dahlin, mente det handlede om udvalgspladser.
– Jeg tror, at vi alle er klar over hvorfor Vækst- og beskæftigelsesudvalget skal splittes op i to, selvfølgelig fordi der skal være lidt flere formandsposter, sagde hun.

Intet svar
Lars Thomsen valgte ligesom resten af Samarbejdsgruppen ikke at kommentere anklagerne fra Flemming Ørhem.
– Der var jo ingen spørgsmål. De holdt enetaler. Hvis der havde været et spørgsmål til mig, så havde jeg selvfølgelig svaret, så godt opdraget er jeg, siger han.
Han mener, der er saglige begrundelser for de ændringer, som Samarbejdsgruppen har foreslået.
– Det er der i høj grad. Efter de beskyldninger, der er kommet, har vi undersøgt det juridisk. Og vi er ikke i tvivl om, at det er en fuld lovlig manøvre. Forslaget bygger på faglige tiltag. Vi har ikke været i tvivl om, at det, der er nu, ikke har fungeret, siger han.

Pas på i en retssag
Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, overvejer Venstre i Glostrup, om de skal indlede en retssag mod Glostrup Kommune og dermed mod Samarbejdsgruppen, hvis forslaget om ændringer af styrelsesvedtægterne bliver vedtaget. Den mulige retssag refererede Marlene Frandsen (V) til i sit indlæg.
– Jeg vil gerne dele ud af min erfaring som mangeårig domsmand. Når der føres en sag i retten indkaldes der typisk vidner, der skal afgive forklaring. Disse vidner afgiver deres forklaring under straffeansvar. Vidner man falsk er det en overtrædelse af straffelovens §158 – Den, som afgiver falsk forklaring for retten straffes med fængsel indtil fire år. Jeg ønsker ikke, at Glostrup Kommune endnu engang skal udsættes for en lokalpolitiker, der forbryder sig mod straffeloven og ender i fængsel. Når der nu er ret forskellige opfattelser i Samarbejdsgruppen om årsagen til forslaget om styrelsesvedtægten, vil jeg her opfordre hver enkelt medlem til at tænke sig godt om, før der eventuelt skal afgives forklaring i en retsag, sagde hun.
Dette var en direkte henvisning til Søren Enemark (S), der efter kommunalvalget i 2009 blev dømt i en retssag. Han mente dog ikke, det var nødvendigt at svare på anklagerne.
– Der var jo ikke noget spørgsmål. Det, der skulle siges, var blevet sagt af Lisa Ward. Indlægget fra Marlene Frandsen siger mere om Marlene Frandsen, end det siger om mig, siger han.

Det er dobbeltmoral
Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets formand, Pia Dahlin (DF) mente, at Socialdemokraterne handlede dobbeltmoralsk.
– I december 2009 var Rådhuspladsen fyldt med fakkeltog og denne sal fyldt med demonstranter og ikke at forglemme harmdirrende socialdemokrater, der ikke ville “finde” sig i at en tidligere SF’er valgte at støtte op om et blåt flertal i stedet for at støtte op om en socialdemokratisk borgmester. Men i dag synes Socialdemokratiet, at det er i orden at støtte op om, at en tidligere Venstremand vælger at gøre det samme, dog bare at støtte op om et rødt flertal, sagde hun.
Søren Enemark (S) mener, det samme må gælde den anden vej.
– Så kan jeg jo spørge, hvorfor Pia Dahlin tog imod overløbere den anden vej, siger han.
Derefter gik Pia Dahlin efter Dan Kornbek Christiansen (K).
– Endvidere vælger det konservative kommunalbestyrelsesmedlem at følge med over og føre rød politik. Det kan egentligt ikke undre nogen, at det igen viser sig, at i Glostrup kan man ikke stole på de konservative, som på landsplan ellers er et troværdigt parti, sagde hun.
Dan Kornbek Christiansen svarede ikke på den anklage.
– Det havde jo ikke noget med punktet at gøre. Punktets indhold var udførligt beskrevet i dagsordenen, det var det, der var sagens kerne, og det, jeg forholdt mig til. At folk har holdninger til alt muligt andet, det havde ikke noget med sagen at gøre, siger han.
Han opfordrer igen politikerne til at holde en pæn tone.
– Jeg synes det er på tide i Glostrup, at man taler pænere til hinanden. Nu synes jeg, vi skal gå i gang med at tale politik. Vi skal tale og lave politik og vi skal gøre det bedste for Glostrups borgere, siger han.

Vedtages onsdag
Forslaget skal behandles anden og sidste gang på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 22. august klokken 18. Bliver det vedtaget her, får det virkning fra mandagen efter. Mandag efter deadline på denne avis kom Kommunernes Landsforenings juridiske vurdering af sagen.

Vedtaget
Forslaget til ændring af styrelsesvedtægten blev vedtaget med 11 stemmer for (S, SF, EL, K og Bylisten) og 8 stemmer imod (V og DF).
Venstre fik vedtaget en mindretalsudtalelse:
Den nuværende styrelsesvedtægt blev vedtaget i enighed af kommunalbestyrelsen den 7. februar i år. Så bare seks måneder senere og få uger efter en ny politisk gruppering så dagens lys, så vil man ændre styrelsesvedtægten og begrunde det med snitfladeproblemer og ændret lovgivning. Argumenterne er ikke valide. Forslaget er udelukkende et alibiforslag, der dækker over ønsket om politisk og økonomisk magt, ved at begrænse lovligt valgte medlemmers indflydelse. Udgangspunktet er kommunestyrelseslovens paragraf 17, hvoraf det fremgår, at man ikke lovligt kan foretage en sådan vedtægtsændring uden meget vigtige grunde. Vi afventer i øvrigt udmeldingen fra KL.

1 kommentar om “Samarbejdsgruppen tog imod hårde anklager”

  1. Casper Larsen siger:

    Det må stå lysende klart for alle normalt tænkende mennesker, at årsagen til ændringen af styrelsesvedtægten skal findes i magtforholdet i udvalgene og formentligt også i den økonomi, der også er knyttet til samme. Dermed er ændringen af styrelsesvedtægten piv hamrende ulovlig, hvilket en tilsvarende sag i Randers også viser. Det er pinligt, at samarbejdsgruppen på den måde sætter Glostrup på landkortet – skam få jer!

    Man kan blot håbe på, at der bliver ført en retssag som i Randers, og at kommunen efterfølgende skal opkræve de uhjemlede honorarer retur. Lige nøjagtig den del, er endnu uafklaret i Randers, men det er en sag, der er værd at følge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top