fbpx
Det tavse røde flertal
DEBAT. Marlene Frandsen, medlem af kommunal­bestyrelsen for Venstre

Den 22. august var der ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i Glostrup. Det røde flertal stillede forslag til en ny styrelsesvedtægt for Glostrup Kommune. Et forslag som SF’s Palle Laustrup tidligere har udtalt ”skulle være med til, at sætte Venstre og Dansk Folkeparti udenfor indflydelse”, i modsætning til Torben Jensens (A) udtalelse den 20. juni til Altinget ”at flertallet ikke vil ændre på udvalgsstrukturen” med følgende præcisering, ”Vi fortsætter med den udvalgsstruktur, som der er nu, og har ingen intentioner om at ændre denne.
Tager man denne udtalelse og præcisering for pålydende, er de snitfladeproblemer, der er begrundelsen for ændringen af styrelsesvedtægten, altså opstået mellem d. 20. juni til d. 15. august hvor der var politisk ferie i Glostrup, men hvor det nye røde flertal planlage deres magtovertagelse, som man kunne læse i Folkebladet den 14. august, meget tankevækkende.
I Folkebladet i sidste uge efterlyste Lars Thomsen flere spørgsmål fra Venstre og Dansk Folkeparti. Der kom en byge af spørgsmål fra Venstre og DF til det nye røde flertal, men svarene udeblev. Lars Thomsen forsøgte halvhjertet at svare på, hvor hans juridiske vurdering af ændringsforslagets lovlighed stammede fra, men svaret svæver i vinden.
Lars Thomsen henviste notatet fra KL, der reelt blot konstaterer, hvilke begrundelser der vil gøre en ændring af styrelsesvedtægten lovlig, bl.a. snitfladeproblemer i udvalgsstrukturen. Ingen fra det røde flertal kunne dog redegøre konkret for, hvor de snitfladeproblemer er, hvornår de er konstateret, hvorfor ingen tidligere har påpeget disse snitfladeproblemer eller hvorfor bymidteudvalget populært kaldet §17, stk. 4 udvalg skulle nedlægges.
Før sommerferien havde det røde flertal meget travlt med at fortælle, hvordan de vil ”samarbejdet”, men ikke engang simple spørgsmål ville de svare på.
Det er en hån mod kommunalbestyrelsen og den sal, hvor vi skal have den demokratiske debat. Det er en hån mod Glostrup Kommunes borgere, hvis interesser vi skal varetage.

Svar:
Ikke rødt men bredt politisk flertal

Af
Lars Thomsen (Bylisten), Palle Laustrup (Enhedl.) og Torben Jensen (S)

Samarbejdsgruppen er et tværpolitisk og bredt samarbejde, der har fokus på at gøre det bedste for Glostrup.
Vi er ikke kun røde, blå eller sorte, når det kommer til partifarver og politisk indhold. For eksempel er Bylisten en tværpolitisk liste og Det Konservative Folkeparti et borgerligt parti.
Samarbejdsgruppen har hen over sommeren arbejdet stenhårdt på at udarbejde et samarbejdsgrundlag der tager udgangspunkt i at gøre det bedste for Glostrup.
I den forbindelse har vi identificeret en hel del snitfladeproblemer i stående udvalg samt udfordringer og uhensigtsmæssigheder i forbindelse med det paragraf 17, stk 4 udvalg der havde fokus på udvikling af bymidten i Glostrup.
I Samarbejdsgruppen har vi aldrig været i tvivl om lovligheden og rigtigheden af det, vi gør, og det vi gerne vil. Vi glæder os naturligvis over, at Kommunernes Landsforening (KL) på alle punkter har givet os medhold i, at det vi gør, er fuldt ud lovligt og ligger inden for de rammer som er gældende.
Samarbejdsgruppen ønsker at tale, lave og føre politik, det er det, det hele handler om, og det fremgår tydeligt af alle de ting vi i fællesskab har lagt frem.
Samarbejdsgruppen ønsker politisk set at gøre det bedste for Glostrup, og derfor har vi valgt det team, som vi mener, bedst kan sikre det.
Nu skal vi i arbejdstøjet og til at føre og lave politik, det skylder vi Glostrup og så håber vi på lidt arbejdsro. Hvis det havde været en fodboldkamp, så ville vi pænt bede V og DF om at gå efter bolden og ikke efter manden.
Derudover har vi ingen bemærkninger, og nu glæder vi os til at komme igang med det politiske arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top