fbpx
Støjbekæmpelsesgruppe nedsat
Motorvej-Vejlegårdsvej2.jpg
En ny arbejdsgruppe skal se på støjløsninger i Vallensbæk Nord langs Holbækmotorvejen. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. Onsdag nedsatte kommunalbestyrelsen en arbejdsgruppe, der skal komme med et udkast til, hvordan der skal kæmpes mod støj langs Holbækmotorvejen

Succeskriteriet er enkelt: Der skal i 2019 foreligge en helhedsorienteret støjhandlingsplan for strækningen langs Holbækmotorvejen.
Sådan hedder det som indledning til den projektbeskrivelse, kommunalbestyrelsen i Vallensbæk vedtog onsdag aften.
Projektbeskrivelsen opridser de problemer, der er med støj langs Holbækmotorvejen og hvilke aspekter, der skal fokusere på, når den nedsatte arbejdsgruppe begynder sit arbejde til august.
Et udvalgsarbejde der altså skal ende ud i en egenetlig handlingsplan.

Vifte af muligheder
Da Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget, præsenterede projektbeskrivelsen, kunne han se flere positive aspekter for det kommende arbejde:
– Vi har to strenge at spille på. Vi skal for det første stadig sætte et maksimalt pres på folketingspolitikerne, Vejdirektoratet og Banedanmark, så de påtager sig deres ansvar for, at borgenre i Vallensbæk og på Vestegnen ikke skal lide under, at der skal gå en masse infrastruktur igennem egnen. Den anden del er at se på, om der er noget, vi selv kan gøre.
Arbejdesgruppen skal fokusere på kampen mod støj i Nord. Det er der ifølge Jan Høgskilde nogle oplagte årsager til:
– Vi kan se, at støjen omkring Nøddeboparken er faldet. Der er stadig støj, men den er ikke så kraftig som tidligere. Desuden er der også taget hånd om den del nede ved Ringvejen. Så det sidste store problem, der er, er oppe omkring motorvejen og jernbanen.
Arbejdsgruppen skal, understregede Jan Høgskilde, indhente viden fra forskellige parter:
– Gruppen skal inddrage viden fra forskellige steder, så vi kan få set på, hvad vore handlingsmuligheder er. Hvad kan vi gøre selv, og hvad er vi nødt til at have staten eller Banedanmark og Vejdirektoratet til at se på.
Og for at få så bredt et perspektiv på dette arbejde, er det derfor, tilføjede Jan Høgskilde, nødvendigt at inddrage forskellige interessenter i arbejdsgruppen:
– Det er nærliggende at pege på en række af de grundejerforeninger, der ligge oppe i nord samt landsbylauget, der også er chikaneret af støj, der kommer fra det her.
Desuden er der Gate 21, borgmesteren, en repræsentant for hver af partierne og mig selv som formand for Teknik- og miljøudvalget.

Store hele fint
De øvrige partier bakkede op om arbejdet. Således sagde Søren Wiborg fra Socialdemokratiet blandt andet:
– Det ser sådan set godt ud. Dog er det vigtigt, at vi også har fokus på, hvad Vallensbæk selv kan gøre. Vallensbæk skal træde i karakter og ikke kun påpege, hvad Folketinget gør og ikke gør.
I november måned blev der afholdt et støjmøde, hvor der blandt andet blev talt om forskellen mellem højfrekvent og lavfrekvent støj.
Søren Wiborg mente i forbindelse med sagens drøftelse, at det er vigtigt at begge former for støj bliver husket i udvalgsarbejdet:
– Det er afgørende, at der også bliver sat fokus på den lavfrekvente støj.
På et punkt mente Søren Wiborg dog, at der var en mangel i forhold til det kommende udvalgarbejde:
– Vi mener borgergruppen Nej Til Trafikstøj burde være med. De har været meget engagerede og har hentet forskellige ekspertudsagn ind. Derfor bør de være med. Samlet set bærer udspillet således præg af, at man har lyttet til borgernes ønsker, herunder at det er Vallensbæk Nord, der er særlig plaget af trafikstøj.

Indhente forslag
Også kommunalbestyrelsens tredje parti, Dansk Folkeparti, var godt tilfreds med udspillet til udvalgsarbejdet. Således sagde Kenneth Kristensen Berth:
– Vi er godt tilfreds med, at vi nu tager dette skridt i retningen af at finde en løsning, selvom man naturligvis godt kan diskutere, hvorvidt vi skal begynde helt forfra eller bør benytte nogle af de erfaringer, man har andre steder, for eksempel i Ishøj.
Kenneth Kristensen Berth benyttede samtidig lejligheden til at pege på, at selvom Folketinget i givet fald skulle imødekomme ønsket om at hjælpe i Vallensbæk, er det ikke det samme som, at der kommer en idealløsning:
– Hvis man nu forestiller sig, at Folketinget finder på at ville hjælpe, så er standardløsningen, at man opsætter en støjværn, sådan som man ser på Ring 3. De tager noget støj, men de tager ikke den lavfrekvente støj. Den er i virkeligheden den mest skadelige.
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt Nej Til Trafikstøj skulle have plads i styregruppen, var Dansk Folkeparti på linje med Socialdemokratiet:
– Det giver sådan set god mening at have dem med i styregruppen.

Nej tak til borgergruppe
Til spørgsmålet om, hvorvidt Nej Til Trafikstøj burde have plads i styregruppen sagde Jan Høgskilde:
– I forhold til Nej Til Trafikstøj, så giver det ikke mening, at vi på den ene side siger, at denne gruppe har en særlig viden om støjvolde og gabionsvolde og samtidig skal sidde med i en gruppe, hvor der vil være mange forskellige løsningsforslag.
Men Jan Høgskilde understregede samtidig, at det arbejde, der nu sættes i gang, er en åben proces, hvor der bredt skal indhentes forslag og holdninger.
Således kunne Jan Høgskilde blandt andet fortælle, at Brøndby Kommune har henvendt sig til Vallensbæk Kommune for at høre, hvordan arbejdet mod støj forløber.
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte for at give plads til Nej Til Trafikstøj. De Konservative stemte imod.

FAKTA
Baggrund for projektet

Kommunalbestyrelsen har på møde den 15. november 2017 besluttet, at ”Forvaltningen skal udarbejde udkast til en helhedsorienteret handlingsplan for nedbringelse af trafikstøj. I arbej-det med handlingsplanen skal indgå en række input, herunder Rambølls rapport om støjaf-skærmning langs Holbækmotorvejen eller input fra en anden teknisk rådgiver og input fra bor-gerinitiativet ”Nej til Trafikstøj” og firmaet Jord.dk. Hvis firmaet Jord.dk som nævnt i sagen vil levere tekniske beregninger m.v. uden omkostninger for kommunen, vil disse også indgå i arbejdet”

Målet for projektet
Den helhedsorienterede støjhandlingsplan skal have fokus på trafikstøj generelt langs Holbækmotorvejen – både støj fra kommuneveje, statens veje og jernbaner, da en stor del af boligområderne og de rekreative arealer omkring boligerne i nord er påvirket af trafikstøj pri-mært fra de statslige infrastrukturanlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top