fbpx
Mindre trafik og begrænset parkering
Ulovlig-parkering.jpg
Der skal bedre styr på parkeringen, der ofte foregår ulovligt omkring Glostrup Torv. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Mindre trafik og bedre styr på parkering i den centrale Bymidte. Det var de primære ønsker, da 56 deltagere - heriblandt borgere, erhvervsdrivende og politikere – havde fundet frem til Bibliotekssalen i Glostrup for at drøfte, hvordan udviklingen af den centrale Bymidte i Glostrup skal se ud.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. juni at afsætte 3 mio. til forskønnelse af den centrale Bymidte i Glostrup. Tirsdag aften den 26. juni var der borgermøde omhandlende forskønnelsen af området. Alle interesserede var velkomne til at deltage, og borgere og erhvervsdrivende i området var blevet særligt inviteret. Debatten foregik i grupper opdelt efter delområder i den centrale Bymidte. Solvejsgruppen, der diskuterede området fra Hartmannstien til Jernbanevej. Jernbanevejsgruppen, der behandlede Jernbanevej som passage fra Tøffelmagerstien til Glostrup Torv. Glostrup Torv-gruppen, der havde til opgave at aktivere og forskønne Glostrup Torv og forbindelsen over apotekerparkeringen til rådhuset.
Samtlige grupper havde et stort ønske om at begrænse biltrafikken og hastigheden samt at lave restriktioner for parkeringen. Derudover var der mange forslag til, hvordan området kunne forskønnes – som det hed i opgaveformuleringen – med blomsterkasser og diverse buske og træer.
I Glostrup Torv-gruppen var deltagerne enige om, at Torvet skulle gøres mere synligt, og at adgangsvejene burde gøres mere indbydende. Deltagerne ønskede en mere landsbyagtig stemning på torvet.
I Jernbanevejsgruppen blev der også talt en del om trafik og parkering. Derudover var der forslag om beplantning og opstilling af bænke.
Solvejsgruppen var enige i parkerings- og trafikproblematikken. Derudover ønskede deltagerne, at der kom klare linjer for, hvordan byfortætning skal foregå i området – fx hvad angår højde på bygningerne og materialer, der bygges i. John Bach, medlem af Seniorrådet og borger i Hvissinge deltog i Solvejsgruppen:
– Det var interessant at høre, hvad beboerne i området tænkte og ønskede. Selvom jeg ikke selv bor i Bymidten, så færdes jeg der hver dag til fods og på cykel. Jeg kender godt problemerne med parkeringen, som også gør det svært for folk med kørestol eller rollator.
Deltagernes forslag bliver nu behandlet i forhold til, hvad der kan lade sig gøre lovgivningsmæssigt og inden for de økonomiske rammer. Derefter vil forslagene blive omsat i tegnede skitser og fremlagt for Glostrups borgere i løbet af efteråret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top