fbpx
Ingen ekstra penge til pædagoger på Vestegnen
HLA_8702.jpg
Mattias Tesfaye (S) mener, Vestegnen i stor stil er blevet forbigået ved fordeling af pulje, der skulle skaffe flere pædagoger. Foto: Heiner Lützen Ank
HELE OMRÅDET. Mere end en kvart mia. kr. er der afsat til pædagoger i institutioner med mange udsatte børn. Nordsjællandske børn har fået flere penge end børn på Vestegenen. Det undrer lokal socialdemokrat

For et år siden indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale, der skal sikre bedre institutionstilbud som fundament for et godt familieliv.
Og parterne var enige om at afsætte millioner til at føre ønsket ud i livet, faktisk hele 254 mio.
I aftaleteksten ”Stærke dagtilbud, alle børn skal med i fællesskabet” hedder det blandt andet:
”Familien er grundstenen i samfundet, og den er det centrale udgangspunkt for ethvert barns afsæt i livet. Sammen med familierne gør dygtige dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger, medhjælpere, pædagogiske konsulenter og ledere hver dag en positiv forskel i børnenes liv.”
Videre slår aftalepartierne fast, at børn over hele landet skal sikres de samme gode vilkår:
”Vi skal også blive endnu bedre til at sikre, at alle børn får et godt udgangspunkt i deres nuværende børneliv og bedre overgange til skolen og til deres voksenliv. I dag harbørnenes sociale baggrund al for stor betydning for, hvilke muligheder de har senere i livet.”

Ulige fordeling
Skal børn over hele landet opleve gode institutionstilbud, kræver det, ifølge aftaleparterne en særlig indsats visse steder i landet:
”Gode dagtilbud med trygge og stimulerende læringsmiljøer har betydning for alle børns trivsel og udvikling, herunder særligt for børn i udsatte positioner. Derfor er aftaleparterne enige om at afsætte godt 45 millioner kroner i 2018 og 83 millioner kroner årligt fra 2019 og frem til en ansøgningspulje til ansættelse af flere pædagoger mv. i de daginstitutioner, som har flest børn i udsatte positioner.”
Hvad udsatte positioner er, definerer parterne således:
”Daginstitutioner med en høj andel af børn i udsatte positioner defineres i den sammenhæng som institutioner med minimum 30 procent børn på mindst 80 procent økonomisk friplads-tilskud.”
Med andre ord så burde institutioner i områder, hvor beboerne har en lav gennemsnitlig indkomst være kandidater til at få del i pengene.
Men sådan er det ikke gået, nu hvor pengene netop er blevet fordelt.
I hvert fald ikke hvis man spørger Mattias Tesfaye, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet:
– Alle pengene skal naturligvis ikke gå til Vestegnen. Men det er da lidt underligt, at så få penge er kommet til Vestegnen, mens man for eksempel i Lyngby-Taarbæk har fået lige under tre millioner.

Mange institutioner her
Af listen over bevilligede millioner fremgår det ganske rigtigt, at Rødovre Kommune og Greve Kommune er de eneste Vestegnskommune, der har fået penge.
Således har ingen af kommunerne i Folkebladets dækningsområde, ligesom nabokommunerne Hvidovre, Albertslund og Ishøj fået del i pengene.
Det er dog ikke, fordi de ikke har søgt penge fra puljen, slår Mattias Tesfaye fast:
– Brøndby Kommune har søgt på vegne af ni institutioner og Glostrup Kommune på vegne af to institutioner. For både Ishøj og Albertslund er tallet fem institutioner.

Burde se på økonomi
Fordelingen af millionerne tager afsæt i antallet af fordelte fripladser rundt i kommunerne.
Her er en del af fripladserne tildelt ud fra manglende økonomi blandt forældrene, mens andre fripladser er fordelt ud fra socialfaglige hensyn.
Det kan have skævvredet tildelingen af tilskuddet, mener Mattias Tesfaye:
– Hvis blot de økonomiske fripladser var grundlaget, ville fordelingen have været anderledes. Det er jeg ikke i tvivl om. Så selvom alle undersøgelser viser, at den gennemsnitlige indkomst i for eksempel Brøndby er lavere end i Lyngby-Taarbæk, så har de altså fået flere penge. Det tager jeg som et udtryk for, at der er et problem i forhold til fordelingskriterierne.
Meningen med millionerne var nemlig en anden, da aftalen blevet indgået, siger Mattias Tesfaye:
– Vi var enige om, at de institutioner, der løfter meste, skulle have ekstra hjælp.

Burde have set det
100 institutioner over hele landet har fået tilført i gennemsnit to ekstra pædagoger hver over en treårig periode. Men de pædagoger kommer altså ikke til at gøre gavn i Brøndby og Glostrup. Det skal der gøres noget ved, mener Mattias Tesfaye:
– Det giver ikke mening at tage pengene tilbage nu. Men vi må have set på kriterierne fremad, hvordan der bliver fordelt. Det er ministerens ansvar, og jeg tænker, at en klokken burde have ringet hos ministeren, da hun så dette.
Indtil da må børnene i Brøndby undvære de ekstra ressourcer, der ellers kunne gøre god gavn, tilføjer Mattias Tesfaye:
– Der er en årsag til, at vi gerne vil dele de her penge ud, og at de skal gå til dem, der har mest brug for det. For der er ingen tvivl om, at uddannede hænder er det bedste hænder i institutionerne. På den her måde bliver der desværre smurt tyndt ud over mange steder i stedet for at sætte ind, der hvor det virkelig kunne gøre en forskel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top