fbpx
Virkelig blot et spørgsmål om kajakstævne og maratonløb?
HLA_2394.jpg
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besøgte for nylig blandt andet Vallensbæk for at se på udviklingsmulighederne for Strandparken. Socialdemokratiet i Vallensbæk mener, man skal holde igen. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. Et flertal i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk ønsker at søge dispensation til at ophæve strandbeskyttelseslinjen. Så der kan skabes flere aktiviteter. Men der er frygt for, at drømmene rækker videre

Vil borgmesteren, mens pressen er til stede, love, at det ikke er planen, at der skal bygges i området?
Sådan formulerede Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti det centrale spørgsmål, da kommunalbestyrelsen onsdag diskuterede ønsket om at søge dispensation til at ophæve strandbeskytelseslinjen omkring Vallensbæk Havn og strand.
Borgmestrens svar vender vi tilbage til.

Øget brug
Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand.
Det betyder, at man ikke må bygge eller indrette sig ligeså frit som andre steder i landet. Man må for eksempel ikke opføre bebyggelse, herunder til- og ombygning, opstille campingvogne, opsætte hegn, tilplante, udstykke areal eller ændre på terrænet.
Men da Naturbeskyttelsesloven blev ændret sidste år, blev der åbnet op for, at kommuner kan søge miljø- og fødevareministeren om lov til at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på havne, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.
Noget der kan ske for at understøtte friluftliv og turisme i havne og langs kyster.
Et ønske et flertal i kommunalbestyrelsen altså ønsker at benytte sig af.
Et ønske Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget, begrundede således:
– Strandparken er ikke naturgiven. Den er skabt af mennesker for mennesker og på nogle punkter er tiden løbet af den strandbeskyttelseslinje. Den forhindrer os nemlig i en række ting, som vi godt kunne tænke os at lave. Man kan ikke uden videre lave et kajakstævne. Man kan ikke uden videre sætte skilte op, hvis man ønsker at lave et maratonløb og man kan ikke bare sådan sætte kunst op på stranden. Noget af det, vi gerne vil lave er en legeplads for enden af sandvejen eller en bålplads.
Der er ifølge Jan Høgskilde imidlertid også en grænse for, hvad en eventuel ophævelse skal bruges til:
– Der kommer ikke en café, for sådan en er der i havnen. Og det er slet ikke tanken, at det skal bruges til ny bebyggelse. Der er jo ingen politikere, der med deres sunde fornuft ønsker at ødelægge det område. Vi skal bare have lov til at styre det selv.

Vil beskytte området
Martin Nielson (S), understregede, at Socialdemokratiet også ønsker udvikling af Vallensbæk, herunder af havnen.
Men han mente samtidig, at det ikke skulle gå ud over havne- og strandområdet:
– Vi vil under ingen omstændigheder være med til at ophæve strandbeskyttelseslinjen for et område, der ikke er planer for. Vi er derfor helt enig med Danmarks Naturfredningsforening Ishøj og Vallensbæks lokalafdeling, der mener, at det grønne område langs dæmningen mellem Vallensbæk Torvej og Store Vejleå fortsat skal være beskyttet. Det samme skal områderne på begge sider af Vallensbæk Havnevej. Der findes ikke et eneste argument for at ophæve strandbeskyttelseslinjen.

Kan ikke være imod
Det er ikke ofte, De Konservative og Dansk Folkeparti er enige. Men i dette tilfælde var de to partier på bølgelængde, således sagde Kenneth Kristensen Berth:
– Det, at vi ophæver strandbeskyttelseslinjen, fører ikke til, at man opfører huse på en strand. Det kan man ikke. Spørgsmålet er, hvad man så kan bruge en ophævelse til, og der har udvalgsformanden redegjort for, hvad der er på spil. Det var alt sammen fint og fornuftigt, og der er altså ikke gode argumenter for at trække linjen, som Danmarks Naturfredningsforening har foreslået. Der er med andre ord ingen argumenter for ikke at støtte forslaget, så vi bakker op om forslaget.

Er sket tidligere
Under debatten stod de to parter stejlt overfor hinanden og til trods for en intens debat ændrede frontlinjerne sig ikke.
Heller ikke da Søren Wiborg refererede fra et brev fra en borger på Plantagevej, der mente, at kommunen i en sag fra 2001 havde forsøgt at bygge indenfor strandbeskyttelseslinjen og først havde droppet planerne, efter at han havde gjort indsigelser.
Borgeren frygtede i følge det brev, Søren Wiborg havde fået, at det samme ville ske igen.
Søren Wiborg tilføjede til dette:
– Det er altså ikke et brugbart argument, at det er et menneskeskabt område. Det bør bevares, som det er nu.
Og partikollegaen benyttede lejligheden til at henvende sig direkte til Kenneth Kristensen Berth og Dansk Folkeparti:
– Lige præcis det her område, synes vi ikke, vi skal have nogle planer for. Det bør I bakke op om.

Skabe flere muligheder
Så tilbage til Kenneth Kristensen Berths opfordring til Henrik Rasmussen om bare at bekræfte, at det var med øje for maratonløb, kajakstævner og lignende og ikke huse og caféer, der skulle søges dispensation:
– Lige præcis de ting, du nævner der (fx. et badeland og strandvejsvillaer, red.), er der ingen, der har fantasi til at forestille sig. Faktisk har vi været meget ærlige i forbindelse med valgkampen, hvor man i vores valgmateriale kan se, at noget af det, vi gerne vil, er at skabe flere stier, så man kan lave et krible-krable, man kunne flytte nogle af de her undervisningsting ud og i virkeligheden lave naturskole dernede også. Strandbeskyttelseslinjen er vedtaget efter Strandparken blev lavet. Det vildeste projekt, vi har dernede, er en badeanstalt, og hvis man ikke kan lave en badeanstalt i en havn, hvad skal man så kunne lave dernede. Det har jeg været helt åben omkring.

Flertallet bakkede op om at søge dispensation til ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.
Socialdemokratiet ønskede kun en delvis ophævelse og fremsatte følgende mindretalsudtalelse: Strandbeskyttelseslinjen lægges mere snævert omkring Vallensbæk Havn og Vallensbæk Havnevej

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top