fbpx
Lars Thomsen er smidt ud af Venstre
Lars-Thomsen.jpg
Lars Thomsen er chef for krypto, kort og publikation i forsvaret og har officersrangen kaptajn løjtnant. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Lars Thomsen, der stod nummer to på Venstres liste, er blevet smidt ud af Venstres gruppe og vil blive smidt ud af partiet. Han starter i stedet en borgerliste med navnet Bylisten. Han mener, man skal træde lidt på bremsen i planerne om at udvikle Bymidten, da det vil have store økonomiske, trafikale og æstetiske konsekvenser for Glostrup

Lars Thomsen, der efter kommunalvalget i november blev valgt til kommunalbestyrelsen for Venstre, er blevet smidt ud af partiet. Ved valget fik Venstre syv medlemmer af kommunalbestyrelsen. De øvrige seks medlemmer holdt i forrige uge et møde, hvor de blev enige om at smide Lars Thomsen ud af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen.
Ifølge Venstres retningslinjer bliver han også smidt ud af partiet, hvis han fortsætter i kommunalbestyrelsen, hvilket han har tænkt sig at gøre.
– Jeg har fået en sms fra John Engelhardt, hvor der står, at du er smidt ud af Venstre. Det er hans gode personaleledelse, siger Lars Thomsen om borgmesteren.
John Engelhardt bekræfter udsmidelsen.
– Lars Thomsen skrev ligesom vores andre kandidater under på et kodeks for, hvordan vi (de valgte medlemmer af kommunalbestyrelsen, red.) samarbejder, da han stillede op til kommunalvalget. I det står der blandt andet, hvordan vi diskuterer tingene internt og at vi stemmer sammen i de fleste sager, siger han.

Bliver jappet igennem
Lars Thomsen har meddelt de øvrige medlemmer af gruppen, at han ikke kan stå inde for Bymidtestrategien. Derfor er han blevet smidt ud af partiet.
– Jeg er blevet vægelsindet med udbygningen af Bymidten i det tempo, som John ønsker. Han ønsker, at vi får 30.000 arbejdspladser og 30.000 beboere i 2030. Det er jeg ikke enig i. Jeg er ikke enig i, at det er et must for Glostrup, at det kommer til at hedde 30-30-30. Hvis Bymidten udbygges i det tempo, som John har lagt op til, skal vi jappe tingene igennem. Glostrup har eksisteret i mere end 825 år. Det vi gør hermed, det kommer vi til at skulle se på de næste 100 år. Derfor synes jeg ikke, vi skal jappe tingene igennem, siger han.
Han mener, at Bymidte-projektet handler om, at John Engelhardt gerne vil have et monument.
– Jeg er godt klar over, at det bliver Johns eftermæle, at han får smasket byen til. Men det bliver også mit eftermæle, jeg ønsker ikke, at aflevere en smadret by. John har snakket meget om, at det skal gå hurtigt, fordi det er nu, pengene er der. Men pensionsselskaberne skal stadig placere en masse milliarder om 10 og 15 år, siger han.

Voldsom trafikstigning
Kommunalbestyrelsen nedsatte i år et såkaldt paragraf 17 stk. 4 udvalg, der skal følge udviklingen af Bymidten, kaldet Bymidteudvalget, som Lars Thomsen er medlem af. Paragraffen er fra Kommunestyrelsesloven, der giver mulighed for sådan et udvalg. Udvalgets møder er lukkede og med hemmelige dagsordener, så det er meget begrænset, hvad vi ved om deres arbejde. Det er dog flere gange blevet bekræftet, at Glostrup Kommune har været ved at få udarbejdet en trafikprognose, der skal vise, hvordan trafikken vil udvikles i og omkring Bymidten, hvis planerne bliver til virkelighed.
Ifølge Lars Thomsen er den nu færdig, og det ser ikke godt ud for billister i Glostrup.
– Den siger, at det bliver rent trafikalt helvede. Nogle veje kan få en stigning i trafikken på op til 44 procent. Det er væsentligt for mig, at vi ikke sviner Glostrup til med trafik. Vi er allerede ret trafikalt ramt med Hovedvejen og Ringvejen. Hvis vi får op til 7000 flere beboere i bymidten, vil vi blive ramt af trafikhelvede, siger han.
Han mener, det vil få store konsekvenser for alle beboere i og omkring bymidten.
– Jeg er nervøs for, at trafikken bliver dirigeret ud på de små villaveje. Jeg vil gerne kæmpe for, at villaveje ikke bliver overrendt af biler. Det sagde jeg allerede under valgkampen, siger han.
Han frygter nu, at borgmesteren vil forsøge at få ændret tolkningen af trafikprognosen, så den ser pænere ud, når den bliver offentlig.
– Nu får han lavet et nyt notat om trafikprognosen, som vi får fremlagt om 14 dage. Man kan jo tolke på prognoser og tal, til man får det til at passe Men jeg er nødt til at forholde mig til det, der bliver fremlagt, siger han.
Han mener, at formålet med Bymidteudvalget må være at blive klogere, og det derfor kan blive nødvendigt at justere sin holdning.
– Når vi nu har nedsat et Bymidteudvalg, når vi nu får eksperter til at fremlægge rapporter, skal vi så ikke lytte til dem? Hvis vi allerede har besluttet os, inden vi hører de data, der bliver fremlagt, hvorfor har vi så Bymidteudvalget?, spørger han.

Grimme bygninger
Sidste år vedtog kommunalbestyrelsen Strategi for udvikling af Bymidten. En central del af den er 28 principper for udvikling af Bymidten. Blandt dem står ”Der stilles krav til alle boligbebyggelser om, at de skal være af god arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet”. Det mener Lars Thomsen ikke, at kommunalbestyrelsen lever op til i de projekter, som er ved at blive godkendt i øjeblikket.
– Jeg synes, at mange af de projekter, der er lagt frem, de er grimme. Det er bare en betonklods, der er beklædt med et eller andet. Er det sådan, vi mener, vores Bymidte skal se ud? Det synes jeg ikke, siger han.
Han mener, man godt kan se forskel på, om noget er bygget godt eller billigt.
– Jeg er helt enig i, at Bymidten skal udvikles. Men den skal udvikles med nogle gode, sunde projekter, med nogle flotte ejendomme. Smag er jo forskellig, men de ting, der skal bygges, skal være af kvalitetsmaterialer, noget man kan være stolt af om 50 år. Nu kørte jeg lige op og ned ad Hovedvejen. Der er ikke tvivl om, hvilke ejendomme, der er kælet for, og hvilke, der bare er smækket op for at tjene penge. Der er ikke noget galt i at tjene penge, men det skal ikke være på bekostning af Glostrups borgere, siger han.
Han mener ikke, at de lokalplaner, der bliver vedtaget, stiller nogen krav om højt arkitektonisk niveau.
– Det er bare noget vi skriver i Bymidtestrategien, det er ikke noget, vi forlanger. Der er ikke forlangt noget på de ting, der er kommet frem ind til videre. Jeg sidder selv i Miljø- og Teknikudvalget. Jeg ser ikke noget højt arkitektonisk niveau. De ting, som bliver fremlagt, det er bare firkantede kasser. Det, der er bygget overfor vandtårnet – vil du være stolt af at se det om 100 år? Det vil jeg tvivle på. Det bedste eksempel på, hvad der sker, når man japper ting igennem, det er 2G og Motorola-bygningen. De står for mig som to øjebæer i Bymidten. Det er ikke det jeg ønsker, vi fortsætter med, siger han.

Økonomiske problemer
Regeringen har over de seneste år holdt kommunerne i et jerngreb rent økonomisk. Kommunerne har en såkaldt serviceramme og anlægsramme, som er begrænsninger på, hvor mange penge de må bruge på driftsudgifter og anlægsudgifter. Så uanset hvor mange penge kommunerne har i kassen, må deres udgifter kun stige begrænset hvert år. Den samlede tilladte årlige stigning bliver normalt fordelt ligeligt mellem alle kommunerne, uanset hvordan befolkningstallet udvikler sig. Hvis regeringen holder fast i den politik i de kommende år, vil det betyde, at de penge, som Glostrup i dag bruger på service til næsten 23.000 borgere i fremtiden skal række til service til 30.000 borgere.
– Vores anlægsudgifter de næste 10 til 15 år er bundet i Bymidten. Det vil sige, at i resten af Glostrup kan vi ikke få lavet noget. Der er andre steder i Glostrup, der trænger til at blive shinet op. For eksempel centrum af Hvissinge, det er jo ikke sådan et sted, man tager på søndagsudflugt, siger Lars Thomsen.
Han er ikke sikker på, at resten af Glostrups borgere for alvor har forstået, hvad det vil betyde for den kommunale service, hvis der kommer 30.000 borgere.
– Vi er små 23.000 beboere lige nu. Den ramme, vi har til dem, er stadig den samme ramme, hvis vi bliver 28.000. Det vil alt andet lige give en dårligere ældrepleje, en dårligere skole osv. Selvom de 5000 mennesker betaler skat, så må vi ikke bruge flere penge. Er det vores nuværende beboere i Glostrup, der skal betale med deres velfærd, for at vi vil have 5.000 flere beboere i Glostrup? spørger han.

Overbygning bliver dyr
Et andet projekt, der har været forslået flere gange, er en overbygning af jernbanen omkring stationen. Det er en del af Strategi for udvikling af Bymidten, og sidste år indgik Glostrup Kommune og ejendomsudvikleren Jesper Rasmussen en aftale om, at Jesper Rasmussen skulle undersøge mulighederne for sådan en overbygning, herunder, hvordan det kunne finansieres.
Jesper Rasmussen afleverede sin rapport 1. marts i år til Bymidteudvalget. Den er ikke blevet offentliggjort, og ifølge Folkebladets oplysninger er politikerne i gang med forhandlingerne om, hvordan det endeligt skal se ud, men der er ikke stor begejstring for forslaget.
Lars Thomsen har også set rapporten, og han er kritisk.
– Jeg synes, det havde været en fornuftig ide at lukke banen af og binde den sydlige og nordlige del af Glostrup bedre sammen. Men det virker dyrt. Det virker som en stor betaling. Hvis man skal betale for det, så skal man bygge rigtig meget i hele Bymidten, og det er jeg ikke interesseret i, siger han.

Træd på bremsen
I et stort parti som Venstre har hvert medlem typisk et område, som de er særligt interesserede i. Udviklingen af Bymidten har været John Engelhardts projekt, siger Lars Thomsen.
– Det har mest været John, der har kørt den her for Venstre. Faktisk har han næste kørt den for hele kommunalbestyrelsen. Det er svært at få et overblik, når man ikke arbejder med det hver dag. Derfor vil jeg gerne opfordre de andre partier til lige at trække vejret og tænke over, hvad det er, vi gerne vil. Jeg er bange for, at John får det jappet igennem. Det har jeg også sagt til ham, siger Lars Thomsen.
Han sender også en stikpille til John Engelhardt om en af de mest betændte sager i Bymidten, nemlig Solvej 2.
– Det er også et kritikpunkt af John, at han stadig, efter ni år som borgmester, ikke har fået løst Solvej 2 sagen. Måske skulle vi starte med de små ting og få styr på det, siger han.
Han mener, løsningen på Solvej 2 må være at tage en dialog med ejerne og finde en fælles løsning.

Skaber nyt parti
Selvom Venstre har opfordret Lars Thomsen til at træde ud af kommunalbestyrelsen, har han valgt at blive siddende.
-Det er ikke første gang i år, at John har truet med at smide mig ud. Jeg har det lidt som i et ægteskab, hvor den ene part hele tiden truer den anden med at blive smidt ud. Så jeg har jo forberedt mig lidt. I et ægteskab ville man måske blive skrevet op i en boligforening. Jeg er jo officer, jeg er vant til at lægge en plan a og en plan b. Plan a var at fortsætte i Venstre. Min plan b var at gøre noget andet. Så jeg arbejder på at starte en borgerliste. Den kommer til at hedde Bylisten. Der er flere, der har taget kontakt til mig og spurgt, om de kunne hjælpe og være med til at lægge en politik, siger han.
Det nye parti kommer ikke til at følge en af de store ideologier.
– Jeg har ikke noget med Venstre at gøre. Jeg er fri. Så jeg lader fornuften råde fra sag til sag. Ideologien er, hvad er bedst for Glostrup. Der er både gode ting fra de røde og blå, siger han.
Han er lige nu formand for Social-, Sundhed- og Seniorudvalget. Det håber han at kunne fortsætte med. Udvalget består ud over ham af Ina-Maria Nielsen (V), Pia Hagbarth Dahlin (DF), Gitte Wallin Limkilde (S) og Palle Laustrup (SF). Udvalget vælger selv sin formand, og Lars Thomsen frygter, at John Engelhardt vil kæmpe for at få valgt en anden udvalgsformand.
– Det her kan få store personlige konsekvenser for mig. Men man må leve op til det, man tror på. Jeg er en politiker, der kæmper for min holdning. Hvis Venstre ønsker at fratage mig posterne, så vil jeg kæmpe med næb og kløer mod dem. Jeg føler, jeg gør en kæmpe forskel på ældreområdet. Generelt er der en holdning om, at jeg har gjort det godt på ældreområdet, men en post lokker jo altid, siger han.
– Det er det enkelte udvalg, der vælger sin formand. Hvis de ikke er tilfredse med Lars Thomsen, vælger de vel en ny, siger John Engelhardt.

4 kommentarer om “Lars Thomsen er smidt ud af Venstre”

 1. Lykke Jensen siger:

  Hvad mon Lars Thomsen tjener på elendige boliger på Lolland, mon I vil undersøge det?

  1. Søren Hedegaard Frølund siger:

   Det er så også blevet afsløret nu…. men det har Venstre så været fuldstændigt ligeglade med…. 😂😂😂

 2. Pia Møller siger:

  Hej Lykke

  Her er resultatet af en simpel google-søgning hvor man kan se det:

  https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/anto-aps/34466688

  Så her har du dit SVAR 🙂

 3. Casper Jøns siger:

  Hvis man kan læse et regnskab, ser det ud til at være en god forretning. Gælden til ejerne er i hvert fald reduceret med ca. 1,1 mio. fra 2016 til 2017, mens egenkapitalen blot er faldet 300.000 kr. Med en ejerandel på 50% kan man gætte på, at Lars har modtaget ca. 0,5 mio. kr. som afdrag på et lån, han har ydet selskabet. Det er naturligvis spekulation, for medejeren Carsten kan jo have ydet et væsentligt højere lån til virksomheden end Lars har. Af regnskabet kan man ikke se, hvilke lånebetingelser gælden til ejerne er omfattet af. Det er værd at bemærke, at renteudgifterne i 2016 udgør ca. 0,5 mio. kr. med en gæld til realkreditinstitutter og banker er på blot 850.000 kr. (2016). I 2017 er forholdet en renteudgift på ca. 750.000 kr. og en gæld til realkreditinstitutter på 438.000 kr. Forretningen består altså i, at medejerne låner selskabet penge mod (naturligvis) en rentebetaling og tilbagebetaling. Gælden var 31/12 2017 på ca. 6 mio. kr. og renterne (øvrige finansielle omkostninger var 747.127 kr.), altså ca. 12%… Det er i hvert fald sådan jeg læser regnskaberne…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top