fbpx
Grundlovsmøder i Vallensbæk: Grundloven sikrer alt andet
VALLENSBÆK. I Vallensbæk var der i grundlovstalerne fokus på kommunal velfærd, frihed og kvindernes øgede deltagelse i den demokratiske proces

Også i Vallensbæk blev der holdt grundlovsmøde i sidste uge.
De Konservatives arrangement foregik på Kors­agergård, hvor Henrik Rasmussen, borgmester, Ole Stephensen, lokal folketingskandidat, og Erik Lund, tidligere borgmester i Allerød talte.
I sin tale berørte Ole Stephensen blandt andet spørgsmålet om kommunal velfærd:
– Når jeg står hjemme i mit køkken, kan jeg se ud af mit vindue, når en kommunalt ansat sosuassistent, besøger min genbo. Det sker flere gange om dagen. Den lille kommunale bil standser foran huset, og assistenten går indenfor. Hun eller han, mest hun, går indenfor og gør, hvad hun eller han nu skal. Nogle gange er de indenfor et kort stykke tid, andre gange længere. Når de kommer ud igen, sætter de sig ind i bilen, og der sker ingenting. De bliver siddende i bilen og slapper åbenbart af, inden de skal videre til den næste klient. Nogen af jer ved godt, at det ikke er tilfældet. De sidder i bilen og skriver deres rapport om, hvad der lige er sket indenfor i huset. Jeg er klar over, at det er vigtigt, at det bliver registreret, hvad der lige er sket. På den måde sikrer vi i kommunen, at alt er noteret i tilfælde af, at der skulle være sket en fejl. Rapporten bliver ikke brugt til andet end præcis det, hvis nu, der skulle være sket en fejl. Der hedder ikke omsorg, det hedder jura.
Desuden benyttede Ole Stephensen lejligheden til at tale om EU:
– Hvad er det ved EU, der er så ligegyldigt for os danskere og for resten af europæerne, bortset fra Luxembourg og Belgien, der jo også huser EU’s hovedkvarter. Måske er vi i færd med at opgive projektet? Måske føler vi, at det er ligegyldigt, for vi har alligevel ingen indflydelse på, hvad de finder på dernede i Bruxelles? Måske vil vi hellere følge englænderne ud af EU? Måske føler vi slet ikke noget værdifællesskab med de andre medlemmer af EU? Det er nok en skønsom blanding af de nævnte ting. Jeg vil godt slå fast, at for mig handler EU først og fremmest om at holde fred i Europa, dernæst om samhandel fredelige nationer imellem.

Kvinder og frihed
Også på Vallensbæk Havn var der grundlovsmøde.
Det var de lokale Venstrefolk, der havde inviteret til arrangement her.
Talerne var Rushy Rashid Højbjerg, journalist, og Karen Ellemann, folketingsmedlem for Venstre i Brøndbykredsen og partiets gruppeformand.
Karen Ellemann brugte blandt andet sin tale til at pege på kvindernes deltagelse i den demokratiske proces de seneste 100 år:
– 1918 var året, hvor danske kvinder for første gang kunne stille op og stemme ved et rigsdagsvalg. Resultatet i 1918 var, at fire kvinder blev valgt ind i Folketinget. fem kvinder blev samtidig valgt ind i Landstinget for 100 år siden. Der er løbet meget vand i åen siden. I 1924 fik Danmark sin første kvindelige minister, Nina Bang. Vi har haft vores første kvindelige statsminister. Folketingets formand er en kvinde. Ved sidste folketingsvalg blev 67 kvinder valgt. Og nu har Venstre også fået en kvinde i spidsen for Venstres folketingsgruppe. For første gang i Venstres historie. Kvinderne har brudt glasloftet, i hvert fald i dansk politik. Men vi er ikke i mål. Der er stadig både friheds- og ligestillingskampe, som vi skal være modige nok til at tage et opgør med i fællesskab.
Og så slog Karen Ellemann fast, at der også stadig er flere frihedskampe, der venter forude:
– Jeg er liberal. For mig er en meget stor del af det at være liberal at have friheden til at leve det liv, man selv ønsker. Og at man respekterer andres tilværelse og valg i livet. Det mest fundamentale er, at man har friheden til at vælge den partner, man ønsker. Selvom vi er nået langt, er der stadig udfordringer og flere kampe, som skal kæmpes. For nok har man formel frihed til at leve det liv, man ønsker her i landet. Vi har en række grundlovssikrede rettigheder. Men måske har man ikke altid reel frihed. For en ting er loven, en anden er holdningerne. Kulturen. Kulturen på arbejdspladsen. Omgangstonen. Og der er desværre stadig holdninger derude, som skal ændres, for at især LGBTI-personer kan opnå følelsen af reel ukrænkelig frihed uden frygt.

Frihed og lighed
Socialdemokraterne holdt grundlovsmøde på Højrupgård. Her talte Mogens Lykketoft (S), MF, Jakob Nielsen, chefredaktør for Altinget, Jesper Würtzen (S), borgmester i Ballerup og John Nielsen, formand for Serviceforbundet.
I det, Mogens Lykketoft selv omtalte som sin formentlig sidste tale som folketingsmedlem, sagde han blandt andet:
– Der er meget at værne om, der er meget at fejre. For en grundlov er ikke bare en tekst. Folkestyret er ikke bare, at nu kan vi alle stemme og flertallet bestemmer. Folkestyret er holdninger, stemninger og traditioner. Folkestyret er respekt for frihedsrettigheder og borgerrettigheder. Folkestyret er uafhængige domstole. Folkestyret er et sted, hvor frihed og lighed er hinandens forudsætninger.
I sin tale berørte Mogens Lykketoft også sin partiformand, Mette Frederiksens, udmelding om, at hun, hvis hun får mulighed for det, vil danne en Socialdemokratisk mindretalsregering efter næste valg:
– Det kan ikke nytte noget, at der er et enkelt parti, der tager en hel blok af partier som gidsel i bestemte sager. Det er i stedet nødvendigt at gennemføre det brede samarbejde, som det også har fundet sted under tidligere socialdemokratisk ledede regeringer med variabel geometri og på den måde at realisere mest mulig af den politik, vi står for. Det støtter jeg hende fuldt ud i.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top