fbpx
Boligpolitikken er i fortsat proces
DSC_0797.jpg
Brøndby Kommune er på vej mod en boligpolitik. Men der mangler fokus på seniorerne, mener Seniorrådet og Ældre Sagen. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen har besluttet hvilke temaer, boligpolitikken skal fokusere på. Imens rejser Ældre Sagen og Seniorrådet kritik af processen hidtil

Blandede boliger, byrum og grønne områder, kvalitet, lokal identitet og befolkningssammensætning.
Det er de temaer, der skal fokuseres på, når der skal udformes en boligpolitik for Brøndby Kommune. Det står fast efter det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj.
Her besluttede de lokale politikere nemlig, med afsæt i et temamøde i marts, at den kommende boligpolitik skal bygges op omkring netop disse emner.
Det er nu planen, at der skal arbejdes videre med uddybningen af de enkelte temaer frem mod et nyt temamøde i august.
På kommunalbestyrelsens majmøde blev en liste over interessenter desuden fremlagt.
Listen indeholder navnene på aktører, der på den ene eller anden måde har interesse i at udvikle den kommende boligpolitik. På listen finder man blandt andet boligorganisationerne, ungelivet og grundejerforeninger.

Hjælp hussælgerne
Også Seniorrådet og Ældre Sagen er nævnt som interessenter i forhold til udviklingen af boligpolitikken.
De to organisationer er imidlertid ikke imponerede over det hidtidige arbejde med at gennemtænke den boligpolitiske situation i Brøndby.
De to organisationer har således sendt et brev til de lokale politikere. Heri gør de sig til talsmænd for, at borgere på 60+, der har solgt deres hus, fortsat skal have lettere adgang til en almen bolig i Brøndby, dog under visse betingelser.
I brevet hedder det:
”Borgere 60+ med ejerbolig købt før 2015 skal have adgang til 25 procent af den boligmasse, Brøndby Kommune råder over.”
I brevet understreger de to organisationer, at de ikke ønsker at boliganvisningen skal helt tilbage til Brøndby Kommune, men blot mener, at den fjerdedel, Brøndby Kommune råder over i forhold til anvisningsretten, bliver brugt til seniorer, der har solgt deres hus. En fuldstændig tilbagevenden til tidligere system, anses ikke at være politisk realisabel.
Og så skal der, mener de to organsationer i brevet, ske handling nu og ikke først, når et udvalgsarbejde er færdigt:
”Nuværende udvalgsarbejde er for længe at vente på. Vi er bekendt med det udvalgsarbejde, der p.t. finder sted omkring boligpolitikken i Brøndby, men næppe er implementeret før engang i 2019, hvorfor den kommunale anciennitetsliste som foreslået af Ældre Sagen i samarbejde med Seniorrådet for borgerne med ejerbolig købt før 2015 og med alder 60+ anbefales igangsat umiddelbart.”

Folk skulle blive boende
Folkebladet har spurgt Kaare Kjær-Madsen, formand for Ældre Sagen, og Flemming Eilstrup Jonassen, formand for Seniorrådet, hvad problemet er, og ifølge Kaare Kjær-Madsen er der tale om en alvorlig sag:
– Sådan som det er lige nu, så er der nogle mennesker, der har boet i Brøndby i mange år, der bliver behandlet dårligt. Man har allerede fra 2015 (hvor der blev ændret i anvisningsretten, red.) været klar over, der var noget galt. Boligorganisationerne var simpelthen ikke klar til at overtage opgaven.
Heller ikke Flemming Eilstrup Jonassen er imponeret over den usikre situation, der hersker på området, og så minder han om, at der tidligere var en helt bestemt ordning i Brøndby:
– Der herskede det, jeg vil kalde Lex Rasmussen, altså holdningen om, at én gang Brøndby altid Brøndby. Så hvis man manglede en bolig, så kunne man henvende sig til kommunen og få hjælp.

Uholdbar situation
Selvom de lokale politikere altså er i gang med at udforme en boligpolitik, der måske også præsenterer en løsning i forhold til problemet med boliger til seniorer, frygter Kaare Kjær-Madsen, at det vil gå så lang tid:
– Det kan let blive 2022 eller 2023, inden der kommer en løsning. Det kan man altså ikke byde folk.
Derfor er der, tilføjer Flemming Eilstrup Jonassen, behov for den overgangsordning, Seniorrådet og Ældre Sagen foreslår:
– Hele ordningen bør tages op til genovervejelse. Men indtil da har vi brug for en midlertidig ordning, der gør det muligt for seniorer på 60+ at sælge deres bolig og blive boende i Brøndby.
Og så undrer det Flemming Eilstrup Jonassen i situationen, at Brøndby Kommune først nu begynder at inddrage forskellige interessenter i arbejdet med at gennemtænke den boligpolitiske situation:
– Seniorrådet er kommunens seniorpolitiske råd og skal rådgive kommunalbestyrelsen i seniorpolitiske spørgsmål. Vi er ikke hidtil blevet spurgt, også selvom man altså har kendt til problemet i snart tre år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top