fbpx
Bebyggelse i Glostrup Bymidte
DEBAT. Af Flemming Simonsen, Kildevældets Alle 4.st.mf.th, Glostrup

Kommunalbestyrelsen har i juni måned 2017 fremlagt en strategi for udvikling af Bymidten. Målsætningen er, at Glostrup skal vokse fra de nuværende 23.000 borgere til i 2030 at have 30.000 borgere. Strategien indeholder 29 hovedprincipper, der blandt andet beskriver, at der skal skabes plads til 5.000 ekstra borgere i Bymidten. Jeg er klar over, at endelige lokalplaner m.m i forhold til bymidten ikke er endeligt vedtaget, men jeg har flere bekymringer.
Vedrørende Rådhusparkområdet, der blandt andet indeholder vejene Sydvestvej, Kildevældets Allé og Bryggergårdsvej fremgår det af strategiplanen, at der skal skabes plads til 90 yderligere boliger i området, altså at nogle af de 5.000 ekstra borgere i Bymidten skal bo her. Det fremgår også, at der er planer om nedrivning af Ungdomscentret, Bygning Syd (Teknisk Forvaltning) og biblioteket. Der står intet om, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at den eksisterende daginstitution på Kildevældets Allé, samt at de tre villaer ved siden af, op mod Sydvestvej skal rives ned. Der skal i stedet bygges etageboliger i op til syv etager, og der bliver minimum 50 lejligheder. Byggeriet virker derfor ikke ordentlig planlagt i forhold til de planer, der er for området, se: Strategi for udvikling af Bymidten.
Jeg kan da godt være nervøs for, om størstedelen af det kommende byggeri i Bymidten også bliver så højt. Bliver det en hyggelig Bymidte? Hvad med trafik og parkeringsforhold i Bymidten? Har folk lyst til at komme der? Udover dem der selvfølgelig bor der.

Svar
Af
John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup

Kommunalbestyrelsen har udtrykt en vision om, at Glostrup med fordel kan vokse sig stærkere og mere spændende med en styrket og mere aktiv bykerne. Det er gjort med et pejlemærke om væsentligt flere borgere om 12 år. Forvaltningen har så omsat det til, at der for eksempel kunne tænkes 90 boliger i et givent område. Det betyder langt fra, at der er truffet endelige beslutninger om eksakte projekter. Men det er selvfølgelig vigtigt, at projekterne i sin helhed følger de 29 principper, som kommunalbestyrelsen i fællesskab har besluttet. Det samme gælder området omkring Kildevældets Allé, hvor et forslag lige nu er i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen forventes så på den baggrund at behandle en sag til efteråret. Et givent projekt skal i sin endelige form harmonere med intentionerne bag de 29 principper. En forudsætning for, at en by er hyggelig er, at der faktisk er nogle mennesker i den og at den udformes på en sådan måde, at det er mennesket og ikke bilen, der er det centrale. Derfor tror jeg også, at vi vil se meget mere parkering under terræn i fremtiden. Jeg er sikker på, at alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen er meget opmærksomme på den fremtidige parkering og trafik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top