fbpx
Stor opbakning til forsøg med regnvand i haven
regnvandsventil.jpg
Lars Michael var den første på Erdalsvej til at få monteret regnvandsventil, der kan holde regnvand på egen grund frem for at overbelaste kloaknettet. Foto: Sofie Lauritsen
GLOSTRUP. Glostrup Forsyning har efter henvendelse fra Lars Michael, beboer på Erdalsvej, igangsat et forsøg med montering af regnvandsventiler, som skal aflaste kloakken ved skybrud. Beboerne i nr. 38-70 har nemlig et tilbagevendende problem med oversvømmelser fra kloaksystemet, når det regner meget

Glostrup Forsyning er sammen med Glostrup Kommune i gang med en langtidsplan for klimatilpasning i kommunen. Det er en proces, som tager mange år, og har forskellige prioriteringsområder, alt efter hvor udfordringerne overordnet set er størst.
– Derfor ønsker Glostrup Forsyning som et forsøg at montere regnvandsventiler på Erdalsvej 38-70. Vi håber, at det kan løse en del af problemerne midlertidigt, inden den samlede klimatilpasningsplan er på plads, fortæller Kristian Schou. Glostrup Forsyning.

Sådan virker det
Regnvandsventilen lukker automatisk ved skybrud og intens regn. Den åbner igen ved regnens totale ophør. Dermed ledes vandet fra de intense regnhændelser ud på borgerens grund og aflaster samtidig egen brønd, kælder og vejens kloak. Det kan forventes, at ventilen aktiveres to til fem gange pr. år, og at det samlet set er få procent af årsnedbøren, som ledes ud på overfladen. Den øvrige regn ledes som hidtil væk via kloaksystemet.
– Naboerne på Erdalsvej kan hjælpe sig selv og hinanden ved at få monteret ventilen under deres nedløbsrør og lede de små – men intense, regnmængder ud i haverne, hvor det kan nedsive, siger Cathrine Leth, opfinder af regnvandsventilen.
Hun nævner også, at ventilen kan være et fint supplement til dem, der har eller ønsker sig en højvandslukker.
– Kommer der et rigtig voldsomt skybrud, kan ens egen stikledning være den første ’flaskehals’ som de voldsomme vandmængder møder i kloaksystemet – og så stiger vandstanden helt lokalt i ens egen samlebrønd, og løber tilbage ind i kælderen via gulvafløb og toiletter, fortæller Kristian Schou.
Derfor håber Glostrup Forsyning, at regnvandsventilerne vil kunne reducere belastning i kloakken på Erdalsvej betragteligt, hvis der monteres mange nok.

Vejen står sammen
Som opstart på forsøget afholdt Glostrup Forsyning et informationsevent på vejen. Her kunne beboerne komme forbi til en snak om regnvandsventilerne. Over 90% af beboerne dukkede op, og der var så stor opbakning til forsøget, at næsten alle husene tilmeldte sig til enten at få monteret ventiler, eller få et personligt besøg af Glostrup Forsyning.
– Glostrup Forsyning har fortalt os, at vores kloak starter i toppen af vejen, så det kun er vores eget vand fra Erdalsvej, som belaster kloakken. Derfor håber vi på, at opbakningen på vejen er så stor, at vi alle synligt kan opleve en forbedring. Jeg er glad for opbakningen fra de parceller, som ikke har kælder, men som stadig er interesseret i forsøget – det betyder meget for naboskabet her på vejen, fortæller Lars Michael.
Lars Michael var selv den første på vejen til at få monteret en regnvandsventil. Det var derfor let for naboerne at se en monteret regnvandsventil, da eventen blev afholdt i hans indkørsel. Der blev på dagen også tid til en lille rundtur på vejen, da tre andre adresser også havde fået monteret en ventil.
– Det siger sig selv, at ventilen ikke kan monteres alle steder. Vi monterer den kun de steder, hvor det giver mening og hvor beboerne ønsker det – og ikke de steder hvor det ekstra vand vil gøre skade, eksempelvis nær kælderskakte eller lavt siddende vinduer mm, siger Kristian Schou.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top