fbpx
Planen for Vallensbæk skal lægges nu
DSC_1124.jpg
Naturen, herunder havnen, er et vigtigt element i den nye kommuneplansstrategi for Vallensbæk Kommune. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. Politikerne i Vallensbæk har vedtaget udkastet til en ny kommuneplan og inviterer borgerne til at være med i processen

Da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk holdt møde onsdag aften var et af punkterne Kommuneplanstrategi 2018.
Et på samme tid perspektivrigt og jordnært punkt. For en kommuneplansstrategi, der udstikker de overodende rammer for udviklingen i en kommune, i det her tilfælde Vallensbæk, vil i sagens natur indeholde luftige ord og vendinger som:
”Vi arbejder for skabe de bedste daginstitutioner og skoler, der åbner mulighedernes mange døre for Vallensbæks børn og unge, så de uddannes til en plads på arbejdsmarkedet og trives på fremtidens omskiftelige og globale arbejdsmarked præget af en hurtig digital udvikling.”
Omvendt er udkastet ganske jordnært i den forstand, at det med borgmester Henrik Rasmussens (K) egne ord, bygger videre på det, der virker i den nuværende kommuneplanstrategi og har fokus på skabe mere af det.
Et konkret eksempel på, hvad det er, der virker i den nuværende kommuneplansstrategi og som altså kommer til at fylde endnu mere, er ifølge Henrik Rasmussen:
– At bringe generationere sammen bliver et punkt, der skal endnu mere fokus på. Her skal der arbejdes med, hvordan digitalisering i endnu højere grad kan indgå i dette arbejde, så det bliver til en hjælp og ikke skaber en generationskløft.
Udkastet til kommuneplansstrategien har fyldt meget i politikernes arbejde siden valget i november, men det har været vigtigt at bruge tid på arbejdet, siger Henrik Rasmussen:
– Det er et vigtigt arbejde, fordi det skal gøre os i stand til at være på forkant med, hvordan udviklingen i Vallensbæk skal forløbe.

Borgerne kan være med
Kommuneplansstrategien, der bærer navnet Det hele menneske i fremtidens boligby, består af fem delpunkter, dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet, grønt byliv med central beliggenhed, livskvalitet i et godt og sundt liv, vilje til ildsjæle og et udviklende børne- og ungeliv.
Således kan man, under punktet grønt byliv med central beliggenhed, blandt andet se, at det er målsætningen, at:
”Vallensbæk fortsat skal udvikle det grønne og blå og bibeholde det som en naturlig del af hver-dagen i byen. Vi vil have velplejede byrum, spændende kystområder og grønne områder, der er til for at blive brugt. De skal invitere til mangfoldighed og oplevelser samt være æstetiske og bæredygtige til gavn for både borgere og erhverv.”
Et ønske der skal konkretiseres ved blandt andet at:
”Udvikle Strandparken og havnen, så området i samspil med bycentrum bliver et levende, mangfoldigt aktiv for alle, hele året rundt.”
Men selvom der således allerede er valgt fem delvisioner, der skal fokus på, og delvisioner er forsøgt gjort mere konkrete, så er der stadig et arbejde at gøre, og her skal borgernes inddrages, fortæller Henrik Rasmussen:
– Efter at politikere og forvaltningen har arbejdet med sagen, er der stadig spørgsmål til diskussion. Der er flere områder og punkter, hvor vi ærligt siger: hvordan kan vi løse det her.
Derfor bliver der i den kommende tid afholdt fem workshops, hvor de enkelte delvisioner bliver diskuteret.

Borgernes skal høres
Da politikerne diskuterede sagen onsdag aften var der bred enighed om, at processen indeholder mange positive elementer.
Således sagde Søren Wiborg fra Socialdemokratiet:
– Vi støtter udkastet og ser frem til den videre proces. Under valgkampen gik det igen, at borgerne i flere tilfælde ikke følte sig hørt, så det er positivt, at dette lægger op til, at borgeren bliver inddraget.
Kenneth Kristensen Berth var også tilfreds, særligt med at den kommende kommuneplansstrategi bygger videre på den nuværende:
– Det er i denne sag positivt, at så meget er genbrug. Det er meget overornede vendinger, der er brugt, og derfor kan der bag det fælles ønske om disse versioner også ære forskellige ønsker og mål. Men det er jo det, vi nu skal til at finde ud af.

FAKTA
Kommuneplansstrategien er sendt i høring frem til 30. juli

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top