fbpx
Nu går nedrivning af posthuset snart i gang
posthusnedrivning-hegn.jpg
I sidste uge kom der hegn op foran posthuset. Senere kommer de gamle metrohegn op. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Efter flere års forsinkelse, ser det nu endelig ud til at nedrivningen af det gamle posthus i Glostrup kan begynde

I efteråret 2015 besluttede en enig kommunalbestyrelse i Glostrup, at det gamle posthus skal rives ned. Posthuset er dyrt i drift og lokalerne kunne ikke umiddelbart bruges til noget andet, så det bedste ville være at få fjernet bygningerne hurtigst muligt. Det er som bekendt ikke sket endnu.
– Men nu er vi ved at være så langt, at vi kan gå i gang med miljøsanering og nedrivning. På kommunalbestyrelsens møde i maj, blev der givet anlægsbevilling. Opgaven har været i udbud, og buddene holdt sig indenfor budgettet, siger Tibbe Knudsen, centerchef i Glostrup Kommune.

Svært med S-tog
Den detaljerede arbejdsplan er ikke lagt endnu, men saneringen og den efterfølgende nedrivning forventes at starte i slutningen af maj eller begyndelsen af juni. Først etableres byggeplads med metrohegn omkring. Herefter fjernes miljøbelastende indhold som eksempelvis asbest. Til sidst fjernes huset. Nedrivningen forventes at være færdig i oktober/november i år.
Selve planlægningen af nedrivningen har været særlig grundig fordi bygningerne ligger tæt på banen og der har været et tæt samarbejde med Banedanmark om løsningen. S-togene skal kunne blive ved med at køre, mens nedrivningen er i gang. Derfor bliver bygningerne også kun revet ned til terræn. Kælderen bliver afstivet og fyldt op.
Det er forventningen, at hele området omkring Banegårdspladsen skal udvikles over de kommende år. Hvordan, der endeligt kommer til at se ud, er politikerne i gang med forhandlinger om i øjeblikket. Men det er sikkert, at de langsigtede planer ikke inkluderer posthuset.

Midlertidige aktiviteter
Når posthuset er væk, vil der blive midlertidige aktiviteter på området. Det indkøbte metrohegn fra Kgs. Nytorv bliver sat op som støjskærm ud mod jernbanen og selve posthusgrunden indrettes med en grusplads i den østlige ende af pladsen og et asfaltareal i den vestlige.
– Det handler om ikke at bruge alt for mange penge på belægninger, der blot skal væk igen. Der, hvor posthuset ligger, giver det mening at lave en grusplads. I den anden ende ligger der en del asfalt i forvejen, så der giver det mening at fortsætte med asfalt, siger Rasmus Hansen, arkitekt i Glostrup Kommune.
Grusarealet vil kunne bruges til forskellige aktiviteter. Glostrup Kommune vil, i samarbejde med borgere og foreninger, aktivere pladsen med forskellige kulturinitiativer, og undersøge hvilke der giver værdi for Glostrups borgere. Den endelige plan for afviklingen af aktiviteter forventes godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni. Borgere, virksomheder eller foreninger med idéer af alle arter, har mulighed for at henvende sig til kultur@glostrup.dk.
På asfaltdelen er det forventningen, at der skal være cykelparkering. Hvordan den endeligt kommer til at se ud, er endnu ikke fastlagt.

Ny slags cykelparkering
Glostrup Kommune har søgt støtte fra EU til forskellige eksperimenterende aktiviteter målrettet pendlerne på pladsen. Det kan ud over test af cykelløsninger også være nye måder at vise og indsamle information om hvordan man bedst kommer rundt. Det kan eksempelvis være informationstavler, der viser hvilken vej man skal vælge for at komme hurtigst til sit bestemmelsessted og hvilken transportmiddel, der er bedst – det kunne jo være på cykel. Glostrup Kommune forventer svar fra EU i løbet af juni.
– Vi vil teste forskellige gode, sikre og komfortable løsninger. Det vigtigste er i første omgang, at der er pladser nok og at cyklerne står sikkert. Herudover vil vi undersøge hvordan cyklerne kan skærmes. Der er jo ingen, der kan lide en våd saddel, siger Rasmus Hansen.
Når forskellige løsninger er testet af, skal der indkøbes det endelige udstyr. Glostrup Kommune har fået penge fra en pulje til cykelparkering, der skal bruges til tidssvarende cykelparkering i forbindelse med den kommende letbane.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top