fbpx
Der bliver pres på skoler og institutioner
Pilehaveskolen2-Foto_Vallensbæk-Kommune.jpg

Pilehaveskolen i Vallensbæk

Foto: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. Befolkningstallet vokser i Vallensbæk. Det øger presset på institutioner og skoler. Politiske løsningsforslag spænder fra agtpågivenhed til stod for nybyggeri

Bor man i Vallensbæk, bor man i en kommune, hvor flere vil komme til. Det er der ikke noget nyt i, og faktisk flugter væksten i befolkningstal fint med det politiske flertals ønske.
Med tilgangen af flere borgere følger naturligt nogle udfordringer, eller problemer vil nogen sikkert sige.
Et af de emner, det er værd at holde øje med i denne sammenhæng, er, hvad det øgede antal Vallensbækborgere betyder for institutioner og skoler i kommunen.
For flere borgere vil naturligt betyde, at der vil blive brug for flere institutionspladser og flere klasselokaler i Vallensbæk. Derfor diskuterer de lokale politikere lige nu den såkaldte Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud, der opridser udviklingen på området frem til 2030.

Holder skarpt øje
I forhold til det fremtidige behov for institutionspladser, så lyder den overordnedede konklusion:
”Der har været en markant vækst i børnetallet … denne vækst toppede foreløbig i 2014. I 2016 faldt tallet, men var i 2017 vokset til over 2014-niveauet. Herefter vokser børnetallet mærkbart, hvilket overvejende skyldes effekten af det kendte boligprogram. Antallet af 0-6-årige forventes at toppe i 2024 med 1.901 svarende til 386 personer over 2014-niveauet. Herefter falder tallet stødt. For kommunen under ét giver figuren en indikation af, at behovet for dagtilbudspladser i de kommende år vil overstige det hidtidige behov.”
Ser man specifikt på pasningstilbud for de mindste i kommunen, så lyder konklusionen:
”I 2019 forventes i gennemsnit 415 børn i vuggestue- og dagpleje. For kommunen under ét kan behovet dermed dækkes. Fra 2020 forventes behovet at nå 468 og vokse frem til 2022, hvor det vil toppe med 517 personer. I 2022 vil kapaciteten således blive overskredet med cirka 80 personer. En overskridelse på cirka 80 personer er så markant, at selv om prognosen er forbundet med usikkerhed, giver den en klar indikation på, at den nuværende kapacitet ikke kan rumme behovet.”
Med andre ord, så kommer der til at mangle pladser, hvis altså ikke Alma, Liva og Oliver skal rykke tættere sammen i garderoben for at gøre plads til flere.
At der er et øget behov på hele området, altså både i forhold til institutioner og skoler, medgiver Henrik Rasmussen (K), borgmester:
– Der er intet overraskende i dette. Vi holder skarpt øje med udviklingen og lige nu arbejder vi med forskellige løsningsmuligheder.
Henrik Rasmussen peger på, at der i løbet af et år vil være et udsving i behov for institutionspladser, hvilket skal medtænkes, når man ser på det fremtidige behov:
– Der kommer til at mangel kapacitet på området. Men vi holder øje med det, og vi har jo faktisk flere års erfaring med vækst. Vi skal finde en balance, hvor der for eksempel i løbet af sommeren er et mindre behov, mens behovet stiger op mod, at de ældste børn går fra institutionsområdet til skoleområdet. Det gælder om ikke at have en overkapacitet på området.

Tænke i nye løsninger
Kigger man på tallene for skoleområdet i Vallensbæk, er konklusionen den, at den eksisterende kapacitet er ved at være brugt op og der er behov for nye løsninger.
For eksempel hedder det om Vallensbæk Skole:
”Da det ikke er muligt at udvide antallet af spor på Vallensbæk Skole, valgte kommunalbestyrelsen den 25. november 2015 at ændre skoledistrikterne, så Egholmskolen tog presset fra Vallensbæk Skole. Der vil være begrænset mulighed for at benytte denne mulighed i den aktuelle situation, da Egholmskolen også forventer et stigende elevtal og fra 2022/23 kan få behov for at oprette et femte spor for 0. klasserne.”
Et billede Henrik Rasmussen godt kan genkende:
– Det er vigtigt, at vi tænker i nye løsningmodeller. Vi holder skarpt øje med udviklingen og skal fremover se på situationen med nye øjne. Selv kunne jeg godt tænke mig, at vi langt højere grad arbejdede med årgange frem for klasser. Men målet er under alle omstændigheder, at der maksimalt skal være 25 elever i hver klasse.

Vækst er en prioritet
Både nu og i andre sammenhænge understreger Henrik Rasmussen, at øget befolkningstal er et politisk mål for ham. Dermed er det kommende øgede pres på området i og for sig også både forventlig og positivt, siger han:
– Hvis vi ikke havde og forsat har vækst, så ville det sparke hul i den lokale økonomi. Havde vi fulgt andre politiske partiers holdning, ville vi ikke have nået det, vi i dag har nået. Men det er klart, at det er et område, vi holder skarpt øje med og et område, hvor der ikke skal spares.

Det går for stærkt
Hos Dansk Folkeparti deler man ikke den positive læsning af kapacitetsprognosen. Faktisk tværtimod, siger Kenneth Kristensen Berth:
– Det er skræmmende læsning. Det kan man simpelthen ikke byde nogen.
Faktisk mener Kenneth Kristensen Berth, at forandringen af Vallensbæk skal sættes ned i tempo:
– Det går for hurtigt. Vi er simpelthen nødt til at sætte tempoet ned, så vi kan følge med.
Selvom et temposkifte kunne lyde af at sætte udviklingen af Vallensbæk i stå, så er det langt fra tilfældet, siger Kenneth Kristensen Berth:
– En af de ting, kommunen har været god til, det er at tiltrække erhverv. Lige nu er man ved at udvikle et boligområde ved Køgebugtmotorvejen. Det kunne man droppe og i stedet lavet industriområdet.
Det er særligt på institutionsområdet, Kenneth Kristensen Berth mener, kapacitetsprognosen opridser nogle alarmerende perspektiver:
– Det kan få betydning for børnene, hvis man forsøger at presse en masse ind, hvor der ikke er plads. Det kan få betydning på længere sigt.
Også for udviklingen på skoleområdet er Kenneth Kristensen Berth bekymret:
– Et femte spor på Egholmskolen viser, at vi har nået grænsen. Vi har simpelthen behov for at tænke situationen ordentlig igennem i stedet for bare at fortsætte.
På denne baggrund giver Kenneth Kristensen Berth heller ikke meget for Henrik Rasmussens forsikring om, at der bliver holdt øje med situationen:
– Det er som om, man lukke øjnene og tænker, at der nok skal komme en løsning. Men tag nu for eksempel det øgede behov for dagplejere. De hænger jo ikke bare sådan på træerne.
Også hos Socialdemokratiet har man set på prognosen, og her kan man også godt se, der er behov for handling, fortæller Søren Wiborg:
– Der er ingen tvivl om, at der kommer til at mangle institutionspladser, så det kommer vi til at forholde os til.
For Søren Wiborg giver situationen på skoleområdet mulighed for at gennemtænke hele strukturen og derved eventuelt at finde en løsning på udfordringerne:
– Måske skal vi benytte lejligheden til at gennemtænke hele området. Måske har vi behov for to skoler til indskoling og mellemtrin og så en skole til udskoling, hvor der så kan etableres et egentligt ungdomsmiljø. Jeg tror, der er behov for at se på hele området med nye øjne.
Hvorvidt der er tale om, at området står overfor udfordringer eller problemer, er der ingen tvivl om for Søren Wiborg:
– Det er ingen tvivl om, at vi skal fastholde at skabe vækst i Vallensbæk. Det er der brug for.

Sagen er på kommunalbestyrelsesmødet i morgen (onsdag, red.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top