fbpx
Borte med blæsten
DEBAT. Af Jens Andersen, Kildevældets Alle 4, 2.mf.th., Glostrup

Den store plan for Glostrup Bymidte lægger op til, at den skal være et levende knudepunkt med grønne kvaliteter og oaser. Planerne og plancherne viser et levende byliv; fyldt med glade mennesker. Solen skinner; der er vindstille.
Så kom dog det første konkrete byggeri i høring, lokalplan GL80.5. Ejendommen er tænkt beliggende på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé.
Hermed mit opråb til kommunen. Hvem har ikke gået ud fra stationen, ud på Sydvestvej og blevet mødt af en turbulent kuling. Her ligger Motorola-bygningen, som en massiv ejendom opført i syv etager, der giver en voldsom turbulens i ellers forholdsvist vindstille vejr.
Skal vi have en bymidte i Glostrup med områder, der ikke indbyder til at mennesker opholder sig ude. Er der tænkt en fælles arkitektonisk plan for bymidten, der tager hensyn til vindforhold?
Byggerier som beskrevet i lokalplan GL80.5 med en stor massiv flade mod Sydvestvej og Kildevældets Allé på op til syv etager giver store vindmæssige udfordringer. Specielt på hjørneområderne vil der ofte forekomme kraftig turbulens. Normalt er der vestenvind i Danmark. Derfor vil området mod biblioteket rammes af et vindmæssigt undertryk som i udkanten af området vil medføre kraftigere vind. Sammenholdt med at pladsen vil være i fuld skygge om eftermiddagen gør dette til et ubrugbart areal for mennesker. Dette kan selvfølgelig løses ved en høj bygning hvor biblioteket er i dag, men vil dog kunne flytte vindproblemerne ind i parkområdet. Så kan kommunen løse vindproblemet ved en dominoeffekt uden en helhedsplan?
Der bor mange ældre i området specielt omkring Asylvej. Forskning i vind viser, at specielt ældre mennesker påvirkes kraftigt af den turbulens som kommunen lægger op til med den første bebyggelse ved bymidten.
Har kommunen derfor overvejet vindklimaet i forbindelse med hele bymidten. Eller er mennesket i bymidten bare borte med blæsten.

Svar
Af
John Engelhardt (V), borgmester

Jeg er fuldstændig enig med dig i at Bymidten skal indrettes, så den indbyder til ophold og så en tættere bebyggelse ikke skaber turbulens og generende vind. En tættere bebyggelse i Bymidten vil i sig selv kunne give bedre og mere intime byrum, men bygninger af større højde skal naturligvis placeres varsomt, så der tages hensyn til vind. Vi vil i arbejdet med byens udvikling sikre, at vindforholdene tænkes ind i de samlede overvejelser. Vi har ikke fået udført konkret vindanalyse i forbindelse med det kommende projekt på Kildevældets Allé.
Jeg har spurgt mine teknikere hvorfor det forholder sig sådan, og om vi risikerer vind som ved Motorolahuset.
De svarer således:
”Der kan ikke sammenlignes direkte mellem Motorolabygningen og et kommende projekt på Kildevældets Allé alene med henvisning til bygningshøjden. Dette først og fremmest fordi omgivelserne er meget forskellige. Motorolahuset ligger udsat for enden af den store åbne Banegårdspladsen. Omkring huset er der få og små træer til at bryde vinden. De enkelte træer på pladsen og foran Ældrecenteret er ikke nok til at bryde vinden langs Sydvestvej. Derfor opleves der især omkring hjørnet ved fodgængerovergangen ind imellem en strid vind. Længere nede ad Sydvestvej er der store platantræer og foran biblioteket ganske mange kirsebærtræer. Alle disse træer bryder vinden op og giver dækning for vindstød. Det sikrer god komfort. Herud over skal den ny bebyggelse på Kildevældets Allé udføres med tilbagetrukket tagetage og varierende etagehøjder. Dette vil bryde vindens strøm omkring huset op og opløse vindstødene. Disse forhold bevirker at bygningen, trods syv etager på hjørnet – ikke forventes at give anledning til væsentligt øget turbulens og vindstød i gåhøjde.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top