fbpx
Borgmesterportræt
DEBAT. Af Bent Brok, Sandbjerggårdsvej 7, 2605 Brøndby

Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund, skal have malet sit portræt. Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 18.4., og trods manglende debat morede de tilstedeværende sig. Hvis kommunens borgere skal betale de 130.000 kr., som bevilges til skilderiet, er det dog svært at få øje på komikken.
Prominente personer har altid ladet sig portrættere for at demonstrere magt og betydning. Også i vore dage får samfundets spidser malet deres portræt, oftest i anledning af en særlig begivenhed, eller når de går af. Det gælder også for en del borgmestre. Den lokale kunstner Jette Justesen malede således et glimrende portræt af borgmester Ib Terp ved slutningen af hans embedsperiode.
Men K.M. Magelund har kun siddet på posten i to år og er næppe ved at trække sig tilbage, og hans hidtidige indsats fortjener vist endnu ikke en særlig udmærkelse. Derfor undrer det, at hans kontrafej allerede skal op at hænge i byrådssalen.
Mikael Melbye, der tidligere har afbildet de kongelige, skal stå for maleriet. Fint skal det være. Han er dygtig, men der findes også andre ferme portrætmalere, sandsynligvis med mere beskedne honorarkrav. Hvis hr. Magelund absolut skal males, kunne man spare et betydeligt beløb ved at vælge en anden kunstner. Der er mange andre og bedre formål end borgmesterportrætter.
Mon ikke et byrådsmedlem kan forklare 1) hvorfor borgmester Magelund skal portrætteres nu, 2) hvorfor man vælger en maler, der er så dyr, og 3) hvem, der skal betale gildet.

Svar
Af
Kent Max Magelund (S), borgmester, Brøndby

I Brøndby Kommune har man portrætteret borgmestrene siden 1952, med et maleri i Kommunalbestyrelsessalen. Man har ikke haft en klar procedure for, hvornår og hvordan et sådant portræt skulle males og finansieres, så derfor besluttede jeg, efter jeg blev valgt til borgmester, at stille forslag om en sådan procedure fremover. Jeg forhørte mig hos mange af mine kolleger både mht. hvornår de blev malet, maleriet hængt op og finansieringen. Jeg stillede derfor forslag om, at hver gang, der bliver valgt en ny borgmester, skal vedkommende males inden for det første halve år, og maleriet derefter hænges op i KB-salen. Under Kulturnatten spurgte flere borgere nemlig, der var på besøg på rådhuset, hvorfor jeg ikke allerede hang der nu, så det, synes jeg egentlig også, var en god og ny ide, da flere af mine kolleger gør det samme. Mht. til prisen undersøgte vi priser hos flere forskellige kunstnere, og da vi fik en meget favorabel pris hos Mikael Melbye, besluttede jeg, at det skulle være ham, da han er en fremragende portrætmaler. Mht. til din udtalelse om indsats, så har det intet med hverken indsats eller længden af perioden at gøre, da den ene af de portrætterede borgmestre i salen, kun har siddet i 1 ½ måned. I vores kommunalbestyrelse har vi et rigtig godt arbejdsklima, og der er heldigvis plads til at more sig, og det pudsige i netop denne omtalte situation var, at undertegnede skulle redegøre for et forslag, som jeg selv havde stillet, og det kunne de tilstedeværende også se komikken i. Det er kommunen, der betaler for maleriet, for det arbejde og den repræsentation, jeg på bedste vis vil forsøge at gøre for vores dejlige kommune og til gavn for vores borgere – i de kommende år, mens jeg er borgmester.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top