fbpx
Syv etager
DEBAT. Kommunalbestyrelsen har med mindst muligt flertal vedtaget, at der gives mulighed for en væsentlig tættere bebyggelse på Kildevældets Allé/Sydvestvej. Det er overfor biblioteket, hvor der ifølge forslaget skal rives den eksisterende daginstitution ned, samt de tre villaer ved siden af, op mod Sydvestvej, og i stedet opføres lejligheder i op til syv etager. Bebyggelsesprocenten øges […]

Kommunalbestyrelsen har med mindst muligt flertal vedtaget, at der gives mulighed for en væsentlig tættere bebyggelse på Kildevældets Allé/Sydvestvej. Det er overfor biblioteket, hvor der ifølge forslaget skal rives den eksisterende daginstitution ned, samt de tre villaer ved siden af, op mod Sydvestvej, og i stedet opføres lejligheder i op til syv etager.
Bebyggelsesprocenten øges derfor fra den nuværende 70 op til 210.
Jeg har følgende bemærkninger hertil.
At bygge i op til syv etager i et boligområde i bymidten, synes jeg ikke, passer til det eksisterende byggeri. Udover de politikere, der har stemt ja til forslaget, hvem ønsker så, at der skal bygges så højt?
Efter min opfattelse burde der kun bygges i maksimalt tre etager, så det passer ind i stilen for det øvrige byggeri i området, Kildevældets Allé 2-4, det nye byggeri på hjørnet ved indkørslen til den store parkeringsplads ved Motorola, samt parcelhuse på Sydvestvej og parcelhuse og ældreboliger på Asylvej.
Det fremgår, at der hvor byggeriet er højest, syv etager, vil det være samme højde som den nærliggende Motorola-bygning. Efter min mening er Motorola-bygningen alt for høj og bred, hvilket ikke bør være målet for nybyggeri i Glostrup Bymidte.
Øget trafik på Kildevældets Allé er ikke nævnt i forslaget. Det er en lille vej, hvor der allerede er en del trafik på grund af bibliotek, rådhus, institution og gennemkørsel til Kildevej/Bryggergårdsvej/brandstation.
Når der bygges så mange nye lejligheder, vil en del af den øgede trafik også belaste Kildevældets Allé og ikke kun Sydvestvej.
Jeg håber, kommunalbestyrelsen igen vil overveje, hvor høj bebyggelsen i Glostrup Bymidte skal være.

Svar
Af John Engelhardt (V), borgmester
Vi har i kommunalbestyrelsen sat det mål at styrke Glostrup som by ved at tiltrække og gøre plads til flere borgere. Hvorfor gør vi så det? Det er ganske enkelt fordi, vi kan skabe en mere levende bymidte ved at sikre, at flere bor i den og har deres dagligdag i området. Der er ikke ret mange boliger i den nuværende bymidte og det skal vi væk fra. Flere borgere vil give større omsætning i byens butikker, caféer og mere liv på pladser og i parker. Flere borgere forudsætter plads til flere boliger og det kræver, at der passende steder bygges højere end den eksisterende bebyggelse.
Det er korrekt, at der i Kommunalbestyrelsen er meget delte meninger om de foreslåede syv etager på hjørnet af Kildevældets Allé. Det er dog kun en lille del af bebyggelsen, der vil være så høj. Det meste vil være lavere og aftrappet mod naboerne for at skabe en god sammenhæng. Mod din bolig vil det nye hus således være i to etager. Det er mit indtryk, at netop variationen i bygningens udtryk og etagehøjde er et stort plus for områdets arkitektur. Det er ikke i sig selv en kvalitet, at en bebyggelse holdes i tre etager.
Lokalplanen for den nye bebyggelse forventes i høring efter behandlingen på kommunalbestyrelsens møde den 17. april og jeg skal hermed invitere alle interesserede til at give deres besyv med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top