fbpx
Skal være lettere at skabe vækst
HELE OMRÅDET. Regeringen ønsker et mere fokuseret erhvervsfremmesystem. Henrik Rasmussen, Vallensbæks borgester og formand i Væksthus Hovedstadsregionen, bakker op om idéen

Et regeringsudvalg, der har arbejdet med erhvervsfremmesystemet, er nu færdig med sit arbejde og har netop fremlagt en række anbefalinger.
Blandt andet skal der være en fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats; der skal laves en digital platform og nye Erhvervshuse, som giver bred adgang til vejledning. Og kræfterne skal samles i færre, landsdækkende klynger og netværk.
Udvalget anbefaler, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse, som har til opgave at sikre større sammenhæng på tværs af landet og forhindre knopskydninger. Udvalget anbefaler også, at de i dag over 60 offentligt støttede netværk og klynger koges ned til 10-12 nationale klynger svarende til én klynge per styrkeposition fordelt over hele landet. Dertil kan der være et mindre antal ”start up” klyngeorganisationer inden for nye spirende erhvervsområder.
På baggrund af udvalgets anbefalinger vil regeringen indlede politiske drøftelser om at forenkle erhvervsfremmesystemet, så virksomheder over hele landet vil mærke en klar forbedring.

Styrke det kommunale
Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K) er samtidig bestyrelsesformand i Væksthus Hovedstadsregionen. Han er positiv overfor udvalgets anbefalinger, som han kalder interessante og i tråd med virksomhedernes behov.
– Med et styrket kommunalt ejerskab vil fremtidens erhvervsfremme understøtte de lokale styrkepositioner og udfordringer, samtidig med at indgangen til systemet forenkles med færre aktører og mere digitale løsninger.
Og der er lagt op til samarbejde, forsikrer Henrik Rasmussen:
– Bestyrelsen ser frem til at understøtte og samarbejde med det politiske system, så de gode anbefalinger fra forenklingsudvalget bliver til lovgivning og rent faktisk kan blive implementeret.

Én indgang
Overfor Folkebladet understreger Henrik Rasmussen, at der kun er tale om et udspil, og at de politiske forhandlinger først skal til at finde sted.
Men en lokal virksomhed, Henrik Rasmussen netop har været i kontakt med, illustrerer i følge ham på fornemmeste vis det gode ved udspillet:
– Decona, en Vallensbækvirksomhed, der producerer gadeinventar som bænke, cykelparkring og parkinventar, har brug for vækst i New York. Hvis udspillet bliver vedtaget, vil de have én indgang, der kan hjælpe dem og er ikke afhængig af, om vi som kommune kan hjælpe dem med lige netop dette marked. Udspillet ligger op til, at 29 kommuner i Hovedstadsregionen i langt højere grad arbejder sammen og kan hjælpe virksomhederne med lige netop deres behov.
Udspillet rummer i følge Henrik Rasmussen også et andet nyt element:
– Der er lagt op til at alle virksomheder kan få hjælp til arbejdet med at skabe vækst. Lige nu er det sådan, at virksomheden skal være screenet til at få hjælp.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top