fbpx
Ny plan for Kirkebjerg på vej
HLA_6299.jpg
Politikere og forvaltning i Brøndby Kommune arbejder for tiden på at udarbejde en ny helhedsstrategi for Kirkebjerg. Den skal udstikke retningslinjerne for udviklingen af området. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Der skal udarbejdes en ny helhedsplan for Kirkebjerg. Den skal opridse rammerne for udviklingen af området

Hvis man lavede en søgning på, hvilket ord, der oftest er brugt i Folkebladet i det seneste års tid, ville Kirkebjerg sandsynligvis befinde sig helt i toppen.
Drømmen om at udvikle området til en ny bydel med masser af liv og beboere har nemlig fyldt meget i den politiske debat og dermed også i Folkebladets spalter.
Da drømmene var størst, i begyndelsen af 2017, forudsagde Kent Max Magelund (S), borgmester, at der i løbet af tre-fire år ville komme 5.000 nye borgere i Brøndby.
Men drømmen brast, og i august meldte Kent Max Magelund ud, at der var behov for at han, forvaltningen og de øvrige politikere genovervejede, hvordan og i hvilket tempo, udviklingen af Kirkebjerg skulle finde sted. Derfor blev det på Kent Max Magelunds opfordring besluttet, at der efter kommunalvalget i december skulle afholdes et temamøde i december.

Skal afløse 2009-plan
På temamødet i december blev en række overordnede principper for udviklingen af Kirkebjerg formuleret.
Således besluttede Brøndbypolitikere blandt andet, at bebyggelsesprocenten i Kirkebjerg overordnet sættes ned til omkring 90-100, at bebyggelsesprocenten og bygningshøjden skal være højest mod Glostrup og Søndre Ringvej mod nordvest og falde mod Park Allé og Kirkebjerg Allé mod sydøst samt at højden på bygninger som udgangspunkt ikke må overstige seks etager. Desuden slog kommunalbestyrelsen fast, at der skal være et krav om friareal på mindst 40 procent, ligesom det blev understreget, at de kulturhistoriske værdier skal indarbejdes.
Efter kommunalbestyrelsens temamøde om sagen, har Teknisk Forvaltning arbejdet på at forberede en ny udviklingsplan for Kirkebjerg, der skal afløse den gældende helhedsplan, der stammer tilbage fra 2009.
Samtidig hermed, har Teknisk Forvaltning arbejdet videre med flere konkrete byggeprojekter og tilpasset dem ønskerne fra temamødet, blandt andet projektet på Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7, som er omtalt i Folkebladet i denne uge.

Penge afsat
Arbejdet med at udvikle den nye helhedsplan for Kirkebjerg koster naturligvis penge. Derfor var et af punkterne, da kommunalbestyrelsen holdt møde den 14. marts, en ansøgning om at bevillige 800.000 kr. i anlægsbevilling til Projekt 223042 Kirkebjerg, udviklingsplan.
En bevilling politikerne imødekom.
Det forventes, at udviklingsplanen er færdig i løbet af sommeren 2018.

Bygninger til bevaring
På mødet den 14. marts godkendte kommunalbestyrelsen samtidig den analyse fra Forstadsmuseet, som blev udarbejdet i forbindelse med, at repræsentanter fra Forstadsmuseet var på rundtur i området med lokalpolitikerne. Analyse viser, at der er otte bygninger i Kirkebjerg, som har en bevaringsværdig værdi på grund af deres arkitektur, kulturhistorie, miljø og originalitet.
Dog slår Teknisk Forvaltning fast, at nogle af bygningerne ikke er i særlig god stand, ligesom nogle af bygninger kan være vanskelige at omdanne til for eksempel boliger, på grund af deres placering i området.
Analysen er en del af det videre arbejde med at udvikle helhedsplanen for Kirkebjerg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top