fbpx
Mor Karen er en sten
Legeplads-1.jpg
Legepladsen/parkourbanen ved Vallensbækvej skaber stadig politisk debat i Vallensbæk. Foto: presse-fotos.dk
DEBAT. Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), medlem af børne- og kulturudvalget

Der er noget Erasmus Montanus over svaret, borgmesteren leverer den 10. april til min kritik af den nye legeplads på Vallensbækvej. Legepladsen er ifølge borgmesteren ikke farlig, fordi det er en parkourbane, ikke en legeplads. Det minder jo noget om Mor Karen, der ikke kunne flyve og en sten, der heller ikke kunne flyve, hvorefter Mor Karen jo måtte være en sten…
Henrik Rasmussen kan kalde legepladsen, lige hvad han har lyst til. Faktum er uændret. Parkourbanen er farlig. Som Folkebladets billede viser, så ender parkourbanen midt på en vej. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at et barn eller en ung eller voksen for den sags skyld, kan miste fodfæstet og ende midt på Vallensbækvej.
Det sammenligner Henrik Rasmussen så med, at man også kan falde på et fortov. Jo, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor stor en fumlegænger borgmesteren er, men at han er en ivrig pedaltramper og kondiløber, det ved jeg. Derfor må det undre, at han tyr til så plat et argument, som at man også kan drætte ned af et fortov. Det kræver i hvert fald en mere end almindeligt stor kæp i øret.
Jeg konstaterer, at jeg indtil videre to gange har observeret personer på legepladsen. I det ene tilfælde brugte man det redskab, der indebærer, at en bold bliver kastet frem og tilbage og i det andet var der tale om skatere på parkourbanen. Som bilist er det en uhyre intimiderende oplevelse at fornemme, at en skater er på vej ud på kørebanen foran ens bil.
Det er ufatteligt, at Konservative og Socialdemokratiet ikke i stedet valgte at anvende det store grønne areal mellem Vallensbækvej og Holbæk-motorvejen til at lave en legeplads, undskyld parkourbane, i stedet for denne konstruktion, der er livsfarlig både for brugere og trafikanter.

Svar 1:
Lad os se, hvordan det fungerer, når
projektet er færdigt

Af
Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk

Formålet med ændringerne på Vallensbækvej har været at reducere hastigheden for at øge trafiksikkerheden og reducere støjen i Nordmarken. De arealer, der blev frigivet ved indsnævringen, udnytter vi til beplantning og rekreative aktiviteter, herunder parkourbanen.
Projektet langs Vallensbækvej har været præsenteret for borgerne i Nordmarken på dialogmøder af flere omgange. På møderne har nogle været bekymret over aktiviteternes placering i forhold til kørebanen, og vi har derfor besluttet at skærme af mellem vejen og aktiviteterne.
Inden projektet blev sat i stå på grund af vinteren, blev der plantet en bred rosenhæk af den hurtigvoksende type, som forventes at vokse op og danne en afskærmning allerede denne sommer. Udover hækken bliver der opsat et hegn, lige så snart den sidste jordregulering kan udføres og græsset sås.
Så kære Kenneth, vent nu til projektet er helt færdigt, før du dømmer det ude.

Svar 2:
Kenneth råber igen Ulven kommer

Af
Søren Wiborg, Socialdemokratiet

Det er en typisk Kenneth Kristensen Berth finte. Når man ikke kan komme igennem med saglige argumenter, så kan man altid skabe lidt frygt og utryghed. Beliggenheden af parkourbanen/legepladsen er ikke farlig for hverken børn, voksne eller bilister. Jeg har flere gange været forbi med vores børnebørn, og der er absolut ingen risiko ved at bruge pladsen.
Ingen kan selvfølgelig garantere, at der ikke sker uheld, men pladsen er anlagt efter kyndig anvisning og vejledning af professionelle, så brug blot pladsen.
Kenneth Kristensen Berth oplyste ved sidste kommunalbestyrelsesmøde, at han havde kørt rundt om aftenen i Københavns gader og forgæves ledt efter tilsvarende anlæg. Som det lidt muntert blev bemærket ved mødet, så skulle man måske være mere bekymret for at Kenneth Kristensen Berth ”luskede” rundt og ledte efter legepladser i København efter mørkets frembrud. Det kan sagtens opfattes mere intimiderende end legende børn og unge langs Vallensbækvej. Rutinerede bilister følger opmærksomt med aktiviteter på cykelsti m.v., så de kan reagere, hvis der sker noget uventet. Det er måske blot lidt mere rutinekørsel, der skal til. Det er jo ikke så længe siden Kenneth Kristensen Berth bestod køreprøven.
Kenneth Kristensen Berth og DF stod også udenfor det budgetforlig, hvor legepladsen blev vedtaget. Det var i samme budgetforlig, at hastigheden blev nedsat og vognbanerne blev halveret på Vallensbækvej. Også det var Kenneth Kristensen Berth imod og anførte, at det ville give mere trafikstøj i hans baghave. Det udsagn er så gjort til skamme. Efter indsnævring af vejen og nedsættelse af hastigheden er der påviseligt kommet mindre trafikstøj i Kenneth Kristensen Berths baghave.
Kenneth, du skal stoppe med at skabe unødig frygt. Du har så mange gange råbt Ulven kommer, at du har mistet din troværdighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top