fbpx
Konflikten kan gå ud over affaldshåndteringen
HLA_5498.jpg
Fra i nat kan Vestforbrænding være en del af arbejdskonflikten. Dermed kan affaldshåndteringen i hele området blive påvirket af konflikten. Foto: Heiner Lützen Ank
HELE OMRÅDET. Fra i morgen kan Vestforbrænding være en del af konflikten på arbejdsmarkedet. Det kan få konsekvenser for affaldshåndteringen i området

I skrivende stund (onsdag den 28. marts) ser det ud til, at Danmark ved midnat bliver ramt af en konflikt på arbejdsmarkedet.
En storkonflikt, der i første omgang betyder, at forskellige faggrupper er udtaget til at være en del af en strejke på tværs af arbejdspladser og fagområder.
Men allerede i næste uge kan konflikten blive betydelig mere omfattende, hvis store dele af den offentlige sektor lukker ned på grund af statslige, regionale og kommunale arbejdsgiveres varslede lockout.
Begynder konflikten ved midnat kommer det til at kunne mærkes fra dag ét i Folkebladets område.
For 3F, Dansk Metal og Maskinmestrenes Forening har over for Vestforbrænding varslet arbejdsstandsning fra midnat. Dermed vil Vestforbrænding ikke være i stand til at modtage affald.
Med andre ord, hvis der ikke på nuværende tidspunkt er fundet en løsning på arbejdskonflikten, eller hvis den ikke er blevet udskudt, så vil borgerne i hele Folkebladets område få problemer med affaldshåndteringen allerede fra i morgen.

Kan ikke modtage affald
Hos Vestforbræding er man godt klar over de udfordringer, det vi skabe, fortæller Per-Henrik Goosmann, kommunikationschef:
– Vi vil simpelthen ikke være i stand til at modtage affald. Derfor er vi lige nu (den 28. marts, red.) i dialog med vore ejerkommuner om, hvordan vi forholder os til situationen. De bliver nemlig nødt til at opbevare det indsamlede affald på vore vegne.
Træder konflikten i kraft kan det også skaber andre problemer for Vestforbræding, fortæller Per-Henrik Goosmann:
– Det kan også få betydning i forhold til vores levering af fjernvarme. Vestforbrænding er i dialog med Kommunernes Landsforening om situationen, da Vestforbrænding har nogle lovbestemte forsyningsforpligtigelser på elnettet, samtidig med at Vestforbrænding også er leverandør af fjernvarme til institutioner, for eksempel Herlev Sygehus, der varetager samfundskritiske opgaver. Det er vi selvfølgelig nødt til at forholde os til.

Vil køre sække ud
I Glostrup, Brøndby og Vallensbæk ser man også med spænding på situationen.
I Glostrup, hos Glostrup Forsyning, der hånterer affaldsindsamlingen i Glostrup, har man forberedt sig på den måske kommende situation, fortæller Bo Nørbjerg, direktør:
– Hvis konflikten begynder ved midnat den 4. april, kan vi ikke indsamle affald. Derfor vil vi allerede på førstedagen begynde at køre affaldssække ud til berørte borgere. Sækkene er til dagrenovation og skal bruges til at opbevare affaldet, så længe konflikten står på. Når den engang er overstået, vil vi så komme og samle affaldet ind igen.
Konflikten vil dog også komme til at påvirke indsamlingen af de øvrige former for affald, fortæller Bo Nørbjerg:
– De øvrige former for affald, for eksempel plastik, bliver ikke indsamlet så hyppigt. Derfor håber vi også, at borgerne er længere tid om at blive påvirket i forhold til denne form for affald. Men det er klart, nogle vil blive påvirket hurtigt, fordi de skulle have afhentet plastik nu, mens andre først vil blive påvirket på længere sigt.
Det er umuligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor konflikten ender, og hvordan den i givet fald kommer til at påvirke borgerne i Glostrup. Derfor er Bo Nørbjerg umiddelbar råd:
– Hold øje med vores hjemmeside og Facebookside. Der vil vi orientere, ligesom vi også vil kommunikere via sms, hvis det bliver nødvendigt.
Desuden minder Bo Nørbjerg om, at da genbrugspladsen i Glostrup er lukket for tiden, kan den ikke bruges.

Ikke til dagrenovation
I Brøndby har man også forholdt sig til den mulige konflikt, fortæller Kathleen Kjærulff, miljøchef i Brøndby Kommune:
Hvis konflikten bliver en realitet, betyder det desværre, at vi ikke kan hente affald hos vores borgere og institutioner. Det vil trække veksler på alle, men vi håber, at vi med fælles hjælp kan komme godt igennem den tid, hvor vi ikke kan hente affald. Derfor opfordrer vi borgerne til at samle det ekstra affald i for eksempel plasticsække, hvor det er pakket af vejen og ikke tiltrækker rotter.
I Brøndby er genbrugsstationen ikke, som i Glostrup, lukket ned. Derfor er man lige nu ved at undersøge, hvorvidt genbrugspladsen bliver påvirket af den eventuelle konflikt:
– Vi er ved at se på om genbrugsstationen i Brøndby fortsat kan holde åbent under en konflikt. Men det er vigtigt at understrege, at man ikke vil kunne aflevere dagrenovation og plast på genbrugsstationen så længe en eventuel konflikt er i gang. Vi vil dog fortsat kunne hente borgernes pap og haveaffald, da denne type affald ikke køres til Vestforbrænding.

Kan ikke hente affald
Også i Vallensbæk har man naturligvis været nødt til at forholde sig til den eventuelle konflikt. Således kan man på kommunens hjemmeside blandt andet læse:
– Vallensbæk Kommune kan ikke hente affald hos borgerne i Vallensbæk under konflikten, da Vestforbrænding ikke modtager affald under konfliktperioden. Du kan derfor først få hentet affald, når konflikten er slut.
Derfor må man ifølge Vallensbæk Kommune væbne sig med tålmodighed og snilde:
– Vi opfordrer til, at du forsegler dit affald godt i poser med en knude og samler det i fx sorte eller klare plasticsække. Vær særlig opmærksom på at forsegle organisk affald, som kan tiltrække dyr.
Og så er der ikke mulighed for at bruge genbrugspladsen i Brøndby, fortæller Vallensbæk Kommune:
– Brøndby Kommune oplyser, at genbrugsbrugsstationen i Brøndby som udgangspunkt har åben under konflikten … Genbrugsstationen må dog ikke tage i mod mad- og restaffald.

I tilfælde af en konflikt kan man med fordel orientere sig på de tre kommuners hjemmesider. Både i forhold til affald, men også i forhold til konflikten generelt.
Desuden kan man besøge Glostrup Forsynings hjemmeside, glostrupforsyning.dk og Vestforbrændings hjemmeside, vestfor.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top