fbpx
Hjemmeplejen klarer sig godt i tilsynet
DSC_1510.jpg
Tilsynet af hjemmeplejen i Brøndby er godt for alle tre kommunale dele og den private leverandør. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Den kommunale og private hjemmepleje klarer sig godt i årets tilsyn. Men der skal fokus på antallet af vikarer

Hjemmeplejen i Brøndby Kommune og den private leverandør af praktisk og personlig pleje, DFS Plus, der leverer hjælp til Brøndby Kommunes borgere, der ikke bor på et ældrecenter, er netop blevet vurderet i det årlige anmeldte tilsyn på ydelser efter Serviceloven.
Og der er rosende ord til den praktiske og personlige pleje, de ældre får i Brøndby Kommune.
Således hedder det blandt andet i den samlede vurdering fra BDO Kommunernes Revision, der har stået for tilsynet:
– Den overordnede vurdering for alle leverandører er, at de besøgte borgere generelt er meget tilfredse med hjælpen til den personlige pleje, og de fleste borgere giver udtryk for, at hjælpen tilrettelægges ud fra deres ønsker og behov.
Tilsynet gennemgår i fire delrapporter, en for hver af de tre områder, Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand, samt en for den private leverandør DFS Plus.
Hjemmeplejen Stranden får topkarakterer med særdeles tilfredsstillende forhold, Hjemmeplejen Øster og Vester bedømmes til at have meget tilfredsstillende forhold og endelig bedømmes den private leverandør DFS Plus til at have tilfredsstillende forhold.
Ikke overraskende skaber tilsynsrapporten tilfredshed hos Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget:
– Igen i år kan vi glæde os over, at den kommunale og private hjemmehjælp i kommunen leverer så god og professionel en pleje. Det gør mig stolt på de dygtige medarbejderes vegne og glad på borgernes vegne, at de får en rigtig god hjælp, der er tilpasset den enkelte.

For mange vikarer
I tilsynsrapporterne fremgår det, at de 20 borgere, der er blevet besøgt i forbindelse med tilsynene, generelt er tilfredse med rengøringen og meget tilfredse med hjælpen til personlig pleje.
De fleste borgere giver også udtryk for, at hjælpen bliver tilrettelagt ud fra deres ønsker og behov. Tilsynet vurderer, at alle borgere fremstår velsoignerede og velplejede.
Et par af de i alt 20 borgere, der er blevet besøgt i forbindelse med tilsynene, har udtrykt utilfredshed med, at de til tider oplever skiftende medarbejdere og vikarer i aftenvagt.
Siden tilsynet er alle ledige stillinger i aftenvagten i det pågældende område blevet besat, så Brøndby Kommune forventer, at borgerne fremover møder færre vikarer. Desuden arbejder Brøndby Kommune på, at de mere sårbare borgere får færre vikarer. I et andet hjemmeplejeområde har man ansat tre nye medarbejdere i aftenvagten, således at borgerne får hjælp af velkendt personale.

Der vil være områder
At der på visse punkter er plads til forbedring, undrer ikke Per Jensen:
– Kommunens ældre- og omsorgsområde beskæftiger i alt godt 1.000 ansatte og leverer personlig og praktisk hjælp, sygepleje, træning, hjælpemidler, boligændringer mm. til flere tusinde Brøndbyborgere. Så det kan ikke undgås, at tilsynene også indenfor hjemmeplejen finder punkter, der kan, og nogle gange skal, forbedres.
De forbedringer bliver der også arbejdet hårdt på at tilvejebringe, fortæller Per Jensen:
– Det er vigtigt at understrege, at leverandørerne arbejder målrettet og kontinuerligt med at efterkomme anbefalingerne og påbud vedrørende fejl og mangler på baggrund af tilsynsrapporterne. Og sådan skal det selvfølgelig være, så vi sikrer, at borgere i Brøndby Kommune også fremover vil modtage hjemmepleje af høj kvalitet og kan være trygge og tilfredse med hjælpen.

Besøg hos 20 borgere
Tilsynene har fundet sted i 1. kvartal af 2018 og er udført af konsulenter fra BDO Kommunernes Revision. Tilsynene er afholdt i de enkelte hjemmeplejeområder, og der er foretaget interview med ledere og medarbejdere.
Tilsynet har besøgt og interviewet 20 borgere i deres hjem, herunder fem borgere, der modtager hjælp fra den private leverandør DFS Plus og 15 borgere, der modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje i henholdsvis Øster, Vester og Stranden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top