fbpx
Historier fra arkivet
HistorierFraArkivet.jpg
HELE OMRÅDET. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

27. april 1988
Andelsbolig projekt i Brøndby til 69 millioner
Danbyg etablerer 70 rækkehuse på andelsbasis ved Tranehaven og Tranestien
brøndby. Brøndby Kommunalbestyrelse vedtog med stort flertal på et lukket møde 20. april at godkende opførelsen af 70 nye rækkehuse på den gamle renseanlægsgrund ved Tranehaven og Tranestien i Brøndby Kommune.
Området, der oprindeligt var ejet af Glostrup Kommune, er nu lagt ind under en lokalplan i Brøndby-regie, og det er Danbyg Montage a/s, der i løbet af efteråret opfører rækkehusene under benævnelsen ”Pileparken”.
Kommunalbestyrelsen i Brøndby var indkaldt ekstraordinært onsdag for at godkende projektet, der andrager 69,2 millioner kr. i samlet anskaffelsessum. Kun DKP stemte imod på mødet.

Miljøundersøgelse
Den ny lokalplan for de 70 rækkehuse på i alt 94 kvadratmeter indeholder imidlertid krav om en ny omfattende miljøundersøgelse, inden byggeriet sættes i gang.
Som supplement til en bestående rapport over miljøforholdet på Glostrup Kommunes gamle renseanlægsgrund, skal Danbyg nu fremlægge endnu en rapport, der dokumenterer, at rækkehusbebyggelsen ikke rummer miljømæssige risici.
Det var ikke muligt at træffe Danbygs direktør Henning Kornbo for en kommentar mandag.
-rik

22. april 1998
Trængsel på Ejbyskolen
29 børn skal efter sommerferien gå i børnehaveklasse på Ejbyskolen. I første omgang deles de sandsynligvis i to børnehaveklasser, men tanken er, at de året efter skal samles i én stor 1. klasse
glostrup. Der er på nuværende tidspunkt skrevet 29 børn op til at begynde i børnehaveklasse på Ejbyskolen i Glostrup efter sommeferien.
Hvis det tal holder, er Glostrup Kommune tvunget til at oprette to børnehaveklasser, fordi det ifølge folkeskoleloven ikke er tilladt at have mere end 28 børn i en børnehaveklasse, en regel, der ikke kan dispenseres fra. Derimod har kommunen i princippet ret til at samle alle eleverne i én klasse, hvis blot en enkelt flytter fra skoledistriktet eller vælger at gå på privatskole.
– Hvis de 29 elever holder, så er det indiskutabelt, at vi skal oprette to klasser, for det siger loven. Derimod er det mere usikkert, hvad vi gør, hvis tallet når at falde til eksempelvis 27 elever. Ifølge loven må vi gerne have det antal børn i én børnehaveklasse, men jeg vil gerne indrømme, at 27 elever i samme klasse er et højt tal, siger skoleudvalgsformand Arne Christensen.
Der bor alt i alt 29 børn fra årgang 1992 i Ejbyskolens skoledistrikt, og samtlige er altså indskrevet til at begynde i børnehaveklasse til august, hvilket er ret usædvanligt.
Normalt er der ellers cirka 5% – svarende til ét til to børn – der ikke søger børnehaveklasse i distriktsskolen, fordi de i stedet søger privatskole, specialklasse eller specialskole. Desuden plejer der at være elever, hvor forældrene vælger at udskyde børnenes skolegang med et år.
Tob

23. april 2008
Post Danmark klumrer i uddeling
2.200 eksemplarer af Vallensbæk Kommunes blad, Vallensbæk NU, er ikke blevet omdelt. Post Danmark ved ikke, hvem der har fået bladet og kan ikke finde bladene
vallensbæk. Post Danmark er ikke den mest populære virksomhed i Vallensbæk Kommune netop nu.
Der er nemlig gået fuldstændig kludder i uddelingen af kommunens martsudgave af bladet Vallensbæk NU, som postomdeles til samtlige husstande i Vallensbæk.
– Bladet udkom den 26. marts, men på grund af en fejl har cirka 2.200 husstande ikke modtaget bladet. Problemet er, at Post Danmark ikke ved, hvilke 2.200 husstande, der ikke har fået bladet sagde borgmester Kurt Hockerup, da han orienterede om problemet på kommunalbestyrelsens møde forleden.
Siden fandt Post Danmark ud af, at bladene slet og ret var forsvundet, og at de ikke ville dukke op igen. Som konsekvens af problemerne, vil apriludgaven af Vallensbæk NU være udvidet med fire sider.
– Det er selvfølgelig meget beklageligt, at en sådan fejl sker – og ikke mindst ærgeligt for de mange arrangementer, der har stor glæde af omtalen i bladet: På vores hjemmeside, www.vallensbaek.dk, kan man dog finde en elektronisk udgave af Vallensbæk NU og holde sig ajour med alle arrangementerne via kalenderen, sagde Kurt Hockerup.
Tob

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top