fbpx
Byfornyelse på Banemarksvej
DEBAT. Af Martin Hoppe, Banemarksvej 5, 2605 Brøndby

I juni måned skrev jeg et læserbrev som blev bragt i Folkebladet: Byfornyelse på Banemarksvej.
De svar, det læserbrev fik fra borgmestrene i både Brøndby og Glostrup, var på grænsen til, hvis ikke ligefrem, arrogante.
Brøndbys borgmester udtalte, at man godt kendte til os i Vesterledskvarteret i forbindelse med fjernvarmesagen. Med andre ord, vi var ballademagere.
Glostrups borgmester ville ikke deltage i en læserbrevsdebat. Uden invitation til anden måde at tage en debat på, andet end gennem høringsindlæg.
Er det virkelig det man i Glostrup betegner som nærdemokrati?
En ting som ellers bliver fremhævet i folderen Velkommen til Glostrup Kommune.
Og nu er det så kommet frem hvorfor man ikke ønsker en dialog: Man vil bygge en 15-etagers-, 10-etagers- kolosser på Banemarksvej også.
Den 17. april skal man på et møde i Teknik- og Miljøudvalget behandle en ansøgning om et nyt plangrundlag for Banemarksvej 2a.
Uden at have svaret på nogle af de bekymringer jeg stillede for blandt andet trafikken i området, vil man tilføje dette byggeri til den store bunke af planer for området.
Derudover udvises der ingen respekt overhovedet for det, som Forstadsmuseet betegner som Brøndbys første villakvarter. Mig bekendt er det er områder med villaer og ikke etageejendomme.
Jeg håber virkelig, at Teknik- og Miljøudvalget i Glostrup vil besinde sig og tænke bare en smule på os, der i forvejen er indbyggere i området, også selvom vi ikke er skatteborgere i deres kommune.
Byg gerne, men gør det i respekt for Vesterledkvarteret og dens nuværende beboere.

Svar 1
Af
Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby

Tak for dit indlæg. Indledningsvis er jeg ked af at høre, at din oplevelse er, at vi i Brøndby Kommune skulle have en forudindtaget holdning til jer i Vesterled. Det har jeg bestemt ikke, og jeg er sikker på, at det samme gør sig gældende for den samlede kommunalbestyrelse. Omvendt ligger vi meget vægt på borgerinddragelse, og vi har et særligt fokus på afholdelse af bl.a. borgermøder, workshops o.l. Det gør vi for netop at bringe så mange holdninger og betragtninger i spil, så der kan tages aktivt stilling til dem. Det samme nævnte jeg på vores netop afholdte borgermøde den 16. april omkring nye boliger i Kirkebjergområdet, hvor jeg var glad for, at der kom mange borgere – og spørgelysten var stor.
I forhold det boligprojekt du nævner, er det jo et særligt spørgsmål for kommunalbestyrelsen i Glostrup, om hvorledes de vil udvikle deres byområder og hvilke kvalitetsmæssige elementer, de ligger vægt på for en bæredygtig by nu og i fremtiden. Naturligvis er vi her i Brøndby altid interesseret og opmærksomme på, hvad der kommer af nye byudviklingstiltag i vores nabokommuner, hvilket også er tilfældet her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top