fbpx
Yderligere to klasser får kortere skoledage
skema.jpg
Sådan ser et skema for en klasse på mellemtrinnet på Glostrup Skole ud, her er det for en 4. klasse. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Fire klasser havde søgt kommunalbestyrelsen om kortere skoledage, og i første omgang fik to indskolingsklasser det bevilget. Nu har de to andre klasser, der er 5. klasser på Søndervangskolen, også fået lov

På Børne- og Skoleudvalgets møde i februar blev det godkendt at give 5.a og 5.b på Søndervangskolen kortere skoledage. Det er nu Børne- og Skoleudvalget, der har kompetencen til at give tilladelse til kortere skoledage, efter kommunalbestyrelsen i februar godkendte at overdrage kompetencen.
Formålet med de kortere skoledage er at sikre trivsel og faglig udvikling ved ekstra voksne i klassen. For hver klasse skal der være en individuel begrundelse for, hvorfor der er behov for kortere skoledag. For begge de to 5. klasser lød den: ”Faglige, adfærdsmæssige og sociale udfordringer i klassen med særligt behov for undervisningsdifferentiering.”
Der var oprindeligt blevet søgt allerede til kommunalbestyrelsens møde i februar. Her udskød medlemmerne dog beslutningen til Børne- og Skoleudvalget.
– Vi havde brug for ekstra oplysninger for at kunne træffe en så vigtig beslutning, som det er at korte skoledagen ned for to 5. klasser. De oplysninger har vi fået nu, og skolen kan derfor bruge kortere skoledage og to-voksenlektioner til at forbedre undervisningen og trivslen i de to klasser, siger Piet Papageorge (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.
De to 5. klasser fik kortere skoleuge, da de kom tilbage fra vinterferie i uge 9.

Vigtigt redskab
Teknisk set forkorter man skoleugen ved at konvertere de såkaldte UU-lektioner til to-voksenlektioner. UU er en forkortelse for understøttende undervisning. Det er her, pædagogerne er med i skolen for at lave andre aktiviteter end klassisk undervisning, hvor børnene dog stadig lærer noget. Det klassiske eksempel er, at man skal hoppe syvtabellen. Kritikken af lektionerne har været, at det primært har været mere klasseundervisning eller tid i et computerlokale.
– Skoledagene bliver kortere ved at omdanne understøttende undervisning til to-voksenlektioner, så de ressourcer, der normalt ville blive brugt til understøttende undervisning i stedet går til ekstra voksne i de øvrige fag. Den mulighed synes vi i Børne- og Skoleudvalget, at 5.a og 5.b på Søndervang skal have for at løfte dem fagligt og trivselsmæssigt, siger Lars Høimark (A), medlem af Børne- og Skoleudvalget.
Loven er primært tiltænkt indskolingen, men kan anvendes på mellemtrinnet og i udskolingen i helt særlige tilfælde. De oplysninger, som politikerne manglede for at godkende ansøgningerne fra de to 5. klasser på Søndervang, var blandt andet hvordan skolen følger op på effekten, og hvordan klasserne trapper ud i en normal skoledag igen.

Pulje til skoledage
Der er fortsat midler tilbage i den pulje på 500.000 kr., som politikerne har afsat i 2018 til at omdanne understøttende undervisning til to-voksenlektioner. Puljen dækker de udgifter, som den øgede åbningstid i SFO og klub giver Glostrup Skole. For når skoledagen bliver kortere, går eleverne tidligere over i fritidstilbuddet.
– Det er første gang, vi bruger puljen, og det skaber præcedens. Derfor har vi været ekstra grundige og takker skolen for deres hurtige og fyldestgørende svar på de uddybende spørgsmål, vi havde, siger Piet Papageorge.
Godkendelserne gælder resten af skoleåret. Derefter skal der tages fornyet stilling til de enkelte klassers situationer.
Piet Papageorge forventer på nuværende tidspunkt ikke, at der vil komme flere ansøgninger i dette skoleår.
– Sidst jeg drøftede dette med centerchefen, var der ikke umiddelbart nogen klasser, der har ansøgninger i pipeline, men det er klart, at såfremt der kommer flere ansøgninger, så tager vi i Børne- og Skolueudvalget fat i sagen igen. Der skal under alle omstændigheder også genansøges til sommer, og der er vi forhåbentligt blevet lidt klogere på, hvilke særlige klasseudfordringer, der afhjælpes med denne konvertering, og hvilke udfordringer, der ikke gør, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top